ISO 14001 Nedir? ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001, bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) tasarlamak ve uygulamak için uluslararası bir standarttır. ISO 14001 gereksinimleri, bir ÇYS'nin başarılı olması için gereken önemli unsurları doğru şekilde uygulamanız için çevre yönetim sisteminizi oluşturmaya yönelik bir çerçeve ve yönergeler sağlar. ISO 14001 Çevre Yönetimi Standartları ISO’nun belirlediği bir standartlar serisidir.

Bu seride yer alan ISO 14001 ise bir alt küme olup Çevre Yönetim Sistemi adıyla bir firmanın çevreyle olan ilişkilerini düzenlemeyi hedefler.

iso 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO’nun gözde standart kümelerinden biridir. Bu standardın amacı, işletmelerin çevreye olan zararlarını ve potansiyel olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmektir. Temel olarak firmaların doğaya verdiği zararı minimumda standardize etmeyi hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri nelerdir?

ISO 14001, 5 temel prensip baz alınarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurar.

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Kontrol etme
 • Uygulama
 • İnceleme/Gözden geçirme

Plan ve program dahilinde ISO standartlarına uyum sağlayarak genel bir çevre politikası oluşturmak için temel prensip ilkeleri inşa edilmiştir. Bu sistem içinde ortaya çıkan uygunsuzlukların tespiti yapılarak, sürecin olumlanması sağlanıp modelden alınan verimin artırılması hedeflenir.

ISO 14001 belgesi nedir?

ISO 14001 belgesi, Çevre Yönetim Sistemi belgesidir. Bu belgeye sahip olan firmalar ISO (Uluslararası Standart Teşkilatı) tarafından belirlenen yönetim sistemi ilkelerine uyum sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevreye olan zararları minimuma indirmenin yanı sıra çevre ile olumlu ilişkiler kurma konusunda oldukça yardımcı olan metotlar dizisidir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi almak basitçe iki aşamaya indirgenebilir:

 1. Öncelikle belgenin talep ettiği standartlar sağlanmalı
 2. Sonrasında bu standartların sağlandığı kanıtlanmalıdır

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

Belirtmek gerekir ki her firmanın ilk teftişte sertifikaya layık görülmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer bir deyişle standartları sağlayamadığınız herhangi bir durumda belgeyi alamazsınız ve sonraki bir teftiş tarihine kadar sizden sisteminizi düzeltmeniz beklenir.

ISO 14001 Belgesi Alma Aşamaları ve Danışmanlık

ISO 14001 belge sahibi olmak tüketici beklentilerini karşılamakla eşdeğer bir pozisyona gelmiştir. Bu açıdan ISO 14001 belgesi almayı kolaylaştıran danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak, kuruluş ve işletmelerin faydasına olmuştur. Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uyum sağlama şansı veren ISO 14001 belgesi almak isteyen firmaların danışmanlık aşamalarını aşağıdaki gibi 6 bölümde değerlendirebiliriz:

 • Durum tespitinin gerçekleştirilmesi
 • Belge alma talebinde bulunan firmanın yasal mevzuatların belirlenmesi
 • Eğitimlerin verilmesi
 • Belge ve dokümantasyonların toplanması
 • Proseslerin sisteme adapte edilmesi
 • Belgelendirme için başvuruda bulunulması

ISO 14001 Belgesi Almanın Faydaları

Bu standartları sistemine uygulayıp ISO 14001 belgesi almaya hak kazanan işletmeler şu avantajları yakalarlar:

 • Herhangi bir çevre politikası gütmeyen firmalara nazaran çevreye daha az zarar verir.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Dolayısıyla çevre dostu bir kuruluş olduğunu uluslararası sahnede kanıtlayabilir ve tescilleyebilir.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda maliyetleri azaltarak verimliliği arttır.
 • Ayrıca sürdürülebilirlik açısından ciddi bir aksiyon almıştır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri azaltır.
 • Çalışanların çevre bilincinin artmasına katkı sağlar.
 • Mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli imkanı sunar.
 • Ulusal ve uluslararası yasalara uymanızı sağlar.
 • Böylelikle çevre dostu yaklaşımın günbegün benimsendiği yüksek rekabetli sektörlerde güçlü bir imaj elde etmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi, kurum veya kuruluşların çevre sorumlulukları daha az zarar vermeye yönelik geliştirmeleri ve maliyetleri düşürmeye yönelik geliştirilen bir ISO standardıdır.

 • Genel gereksinimler,
 • Çevre politikası,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet
 • Yönetimin gözden geçirmesidir.

Üretim sırasında atık çıktısı bulunan ve faaliyetleri ile çevreyi etkileyen hemen hemen her firma/işletme ISO 14001 belgesini alabilir. ISO 14001 yönetim sistemini şu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar iş faaliyetlerinde uygulayabilir:

 • Tekstil ve gıda firmaları
 • Yedek parça üretimi yapan firmalar
 • Hastaneler ve sağlık kuruluşları
 • Tıbbi malzeme/cihaz üretim firmaları
 • İnşaat ve beton sektöründe hizmet veren firmalar

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından belgenin alım süresi yaklaşık 1 haftadır. Hazırlık aşaması ne kadar iyi olursa belge alımı da o oranda kolaylaşır. ISO 14001 belgesi alan firmaların kontrolü, 3 yıl sonunda yeniden gerçekleşir. Firmalar 3 yılda bir belge kontrolünden geçer.

Belge, uluslararası geçerliliği bulunan akredite kuruluşları tarafından verilir. Bu belgeye sahip olmak isteyen firmalar/organizasyonlar uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekir. Yapılan hazırlıklar ISO kalite standartlarına uyumlu olmak içindir. Bu bakımdan profesyonel danışmanlık firmaları, ISO 14001 belgesine sahip olmak isteyen organizasyonların belge alma hedeflerini gerçekleştirir.

ISO 14001, organizasyon ve işletmelerin çevre ile olan ilişkilerini olumlu hale getiren önemli bir standarttır. Bu standartları iş faaliyetlerinize yansıtmak için alacağınız ISO 14001 belgesi, çevreye olan sorumluluklarınızı yerine getirme imkanını kolaylaştırır. Aynı zamanda da çevre dostu bir işletme/kuruluş olduğunuzu kanıtlayarak prestijini artırır. Yapılan araştırmalar, ISO 14001 belgesine sahip olan firmaların %70’ten fazlasının kurumsal itibarlarını arttırdığını ortaya koymuştur.

ISO 14001, işletmelere oldukça başarılı çevre kontrolü ve farkındalığı sunacağı için işletmelerin maliyetlerini azaltmalarına da imkanı verir. Siz de bu belgeye sahip olarak işletmenizin tasarruf yapmasını sağlayarak gelir ve kar oranlarınızı arttırabilirsiniz. ISO 14001 belgesine sahip olarak;

 • İş faaliyetlerinizi büyütebilirsiniz.
 • Yeni pazarlara açılma şartlarına daha kolay uyum sağlayabilirsiniz.
 • Çevreye duyarlı örnek bir işletme/kuruluş olarak firmanızın saygınlığını artırabilirsiniz.
 • Çevresel sorunların önüne geçerek iş faaliyetlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

ISO 14001 belgesi, aynı zamanda kullanılan malzemelerin nitelikleri hakkında da bilgi verir. Hangi malzemenin çevreye daha az vereceği konusunda kuruluşları bilinçlendirir. Dolayısıyla çevresel etkileri yönetme açısından işletmelere oldukça verimli bir bakış açısı sunar. Siz de ISO 14001 belgesi ile işletmenizin yönetim süreçlerini ve potansiyel iş faaliyetlerini günümüz şartlarına uyumlu hale getirebilirsiniz. Bunun sonucu olarak da kuruluş ve işletmenizin itibarını yükseltebilir, müşteri ve tedarikçilerinizle uzun soluklu ortaklıklara imza atabilirsiniz.