TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Ticari faaliyetlerin standartlara uygun olması, birçok açıdan avantaj sağlar. İşletmeler, kendi güvenilirliklerini artırırken tüketicilerin sağlıklı ürünler kullanmalarını destekler. Dolayısıyla kalite standartlarının uygunluğu, toplum refahını maksimize eder. Her ülkenin özel ve ulusal standardı vardır ve Türkiye’deki standart kurumu TSE’dir. Fakat bazı alanlarda ve ürün seçeneklerinde TSE standardının olmadığını görürüz.

tsek

Bu durumda ise standartlara uygunluğunu beyan etmeyen firmalar TSEK belgesine başvurmalıdır. Peki, TSEK tam olarak nedir ve nasıl alınır? Bu yazıda TSEK kalite uygunluk belgesi hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Nedir?

TSEK, Türk standartlarının olmadığı durumlarda geçerli olan bir kalite uygunluk belgesidir. Örneğin bir firmanın ürünlerini ülkemiz pazarına getirmek istediğini düşünelim. Ancak bu firmanın ürünlerini kapsayan bir kalite standardı olmayabilir. Böyle bir durumda bu firmanın sahip olacağı belgenin adı TSEK’tir.

TSEK (Kritere Uygunluk Belgesi), tıpkı TSE Standardı gibi bir misyona sahiptir. Ancak TSE standardının olmadığı konularda ve ürün/hizmetlerde geçerlidir. TSEK, Türk Standart Enstitüsü tarafından kabul edilen resmi bir belgedir. Ülkemizdeki genel standart yönergeleri esas alınarak düzenlenir. Aynı zamanda diğer ülkelerin mevzuat kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

TSEK belgesi, ürünlerin teknik özelliklere uyum sağladığını beyan eder. Sözleşme çerçevesinde firma sahiplerine yasal olarak ürünün kullanım hakkını verir. TSEK belgesine sahip ürünlerin üzerinde;

 • Ticari marka
 • Sınıf
 • Tür
 • Cins

gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, mal ve ürünlerin TSE kapsamında kalite uygunluk belgesine sahip olduğunu belirtir. TSEK ve TSE arasındaki temel fark ise şudur:

 • TSE, bir ürünle ilgili Türk Standardı bulunduğunda verilen bir kalite uygunluk belgesidir.
 • TSEK ise o ürünle ilgili Türk kalite standardı olmadığında verilir.

Dolayısıyla her iki standart belgesi de aynı amaca hizmet eder. Hem TSE hem de TSEK 1 yıl süreliğine geçerlidir. Bir yıl sonunda belge süreleri uzatılabilir.

Kısaca TSE Nedir?

TSEK hakkında bahsederken TSE kavramı üzerinde de durmak gerekir. Zira TSEK belgesi, TSE –Türk Standart Enstitüsü- tarafından verilir. TSE, ulusal ve uluslararası anlamda geçerliliği olan bir standart yapıcı bir kurumdur. Merkezi Ankara’da olan kurumun hedefi, ülkemizdeki refahı yükseltmek ve uluslararası çapta güvenilir standartlar geliştirmektir. TSE, aynı zamanda ISO ve ICG gibi uluslararası standardizasyon kuruluşlarına asil üye konumundadır.

TSEK Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

TSEK belgesi almak isteyen firmaların faaliyetleri kapsamlı bir şekilde denetlenir. Firmaların mal ve ürünlerini tesis ettikleri sahanın kalite standartlarını karşılıyor olması birincil şarttır. Dolayısıyla üretim alanının TSE kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Örneğin; üretim merkezleri;

 • Yükseklik
 • Hijyen
 • Yüzölçümü

gibi faktörler göz önüne alınarak denetçiler tarafından incelenir. Ardından mal ve hizmetlerin kontrol ağları incelemeye tabi tutulur. Kontrol ağı olan tüm ticari faaliyetlerin kalite yönetim sistemleri de kontrol edilir. Tüm bu inceleme süreçlerinde ürünlerin TSE standartlarını karşılıyor olması gerekir. Dolayısıyla hammaddenin ilk girişinden ürünün tamamlanmasına kadarki tüm süreçler uygunluk değerlendirme denetçileri tarafından titiz bir şekilde incelenir.

TSEK belgesi almak isteyen firmanın çalışanlarından bazıları belli bir eğitime tabi tutulur. Sonraki süreçte ise TSE kriterlerine uygun kalite analizleri gerçekleşir. Deneyler ve testler, bu süreçte belirleyicidir. Denetçiler tarafından yapılan tüm işlemler, kayıt altına alınır. İhtiyaç duyulursa test ve veri analiz çalışmaları laboratuvarlarda da yapılabilir. Böyle bir durumda yapılan inceleme süresinin de uzama ihtimali doğar.

Son aşamada test ve deneylerden olumlu sonuç alınırsa firmalar TSEK belgesi almaya hak kazanır. Yapılan tetkiklerde üretim tesisleri ve imal alanlarında herhangi bir problem tespit edilmemelidir. Her işlem, mutlaka TSE ilkelerine göre belirlenen yönergelere uyumlu olmalıdır. Tüm test ve deneyleri başarıyla geçen firmalar, 1 yıl süreyle TSEK belgesine sahip olur.

Başvuruda Hangi Belgeler Gerekiyor?

Peki, TSEK başvurusunda hangi belgeler gerekir? Şimdi de bu soruya cevap verelim:

 • Başvuruyu yapan firmanın yasal statüsünü beyan eden noter tasdikli belge
 • Başvuruyu yapan firmayı temsil eden kişinin imza sirküleri
 • Marka tescil belgesi

Başvuru öncesinde firmalar tarafından hazırlanan belgeler, tam ve eksiksiz olmalıdır. Başvuruya eklenmesi gereken dokümanlar arasında aşağıdaki belgeler de vardır:

 • Endüstri cokey kodu
 • Ürünün ismi
 • Standart özellik numarası
 • Marka onay belgesi
 • Vergi levhası örneği

Başvuruda olması gereken önemli evraklar arasında yer alan marka tescil belgesinin mal/ürün ambalajının üzerinde yer aldığı şekliyle olması gerekir. Diğer yandan firma sahibi ile başvuru sahibinin farklı olduğu durumlarda aralarındaki sözleşmenin de belge ve evraklar arasına dahil edilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak başvuru için ödenen ücretin dekontu da belge ve evraklar arasında yer almalıdır. Bu belgelere sahip olan firmalar yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurarak TSEK belgesine sahip olabilir.

Avantajları Neler?

TSEK belgesinin firmalar için birçok önemli avantajı vardır. Bu avantajları aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Firma maliyetlerini azaltır.
 • Firmaların ticarette üstün olmalarını sağlar.
 • Tüketiciye güven verir.
 • Müşteri memnuniyeti oluşturur.
 • Ürün ve firmaların güvenlik teminatıdır.
 • Firmaların kurumsal kimliğini güçlendirir.
 • Kamu ihalelerinde firmalara avantaj sağlar.

TSEK belgesinin avantajlarını bu şekilde özetleyebiliriz. TSEK belgesi, her şeyden önce kalite standartlarına uygunluğu beyan eder. Standartlara uygun faaliyet göstermek, kalite yönetim sistemi inşa etmenin en önemli aşamasıdır. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ise firmaların çok daha verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

Dolayısıyla TSEK belgesi, gerekli standartlara uygun davranan firmaların kalitesini ve genel prestijini artırır. Bu konuda tesis edilen kalite yönetim sistemi ilkelerinin önemi bir hayli fazladır. TSEK belgesi ile hizmet veren firmalar hem güven verir hem de gelecek planlarını gerçekleştirme imkanı fırsatına sahip olur.

TSEK, eğer firmanın hizmet verdiği sektörde bir TSE standardı yoksa oldukça değerli belgedir. Bu nedenle TSE standartlarına dahil olmayan ürünler, TSEK ile güvence altına alınır. Böylece TSEK belgeli firmalar, herhangi bir sorun yaşamadan ticaret faaliyetlerini daha verimli ve daha güvenilir hale getirebilir.

Profesyonel Yardım Alabilirsiniz

TSEK uygunluk belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti almanın farklı açılardan yararları vardır. Bu avantajlar, danışmanlık hizmeti alan firmaların belge sürecine çok daha verimli bir şekilde hazırlanmasına yöneliktir. Eğer siz de belge alma sürecinizi daha kolay hale getirmek istiyorsanız, bir danışmanlık firmasından profesyonel yardım alabilirsiniz.

Peki, TSEK belgesinde danışmanlık hizmeti alma süreci nasıl işler?

Danışmanlık firmaları, ilk olarak sizden bir evrak listesi talep eder. Siz de gerekli evraklarınızı firmaya ulaştırdığınızda danışmanlık sürecini başlatabilirsiniz. Danışmanlık firmaları, daha sonra aşağıdaki konularda size yardımcı olur:

 • Mal ve ürünlerle ilgili yapılacak deneylerle ilgili bilgi verilmesi
 • Sistem dokümanlarının hazırlanması
 • Oluşturulan evrak ve dokuman kayıtlarının sistemli bir hale getirilmesi
 • Son aşamada belgelendirme tahlili yapılması

Danışmanlık firmaları zaman zaman pratikte de size yardımcı olur. Örneğin TSE standartlarında deney ve testler yaparak firmanızın TSEK belgesi almaya hazır olup olmadığını anlayabilir. Ayrıca sizin yerinize de TSE’ye başvurarak belge alma sürecinizi hızlandırabilir.

Özetle, danışmanlık firmaları sürecin her aşamasında size önemli katkılar sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşuna yapacağınız başvuruda daha hızlı ve de başarılı bir sonuç almanıza katkıda bulunur.