ISO 27001 Kimler Almak Zorunda? ISO 27001 Ne İşe Yarar?

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), muhtelif disiplinler için çeşitli standartları toplayan ve yöneten küresel bir organizasyondur. Günümüzde, farklı endüstrilerin internete ve dijital ağlara bağlı olduğunu düşünürsek, ISO standartlarının teknoloji kısımlarına daha fazla vurgu yapıldığını söyleyebiliriz.

iso27001

ISO 27001 standardı, bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim mekanizması için genel bir çerçeve işlevi görmesi için tasarlanmıştır. Bu anlayış, verilerin nasıl kontrol edildiği ve kullanıldığıyla ilgili tüm politikaları ve süreçleri içerir. ISO 27001, belirli araçları, çözümleri veya yöntemleri zorunlu kılmaz, bunun yerine bir uygunluk kontrol listesi işlevi görür. Bu makalede, ISO 27001 sertifikasyonunun nasıl çalıştığını ve kuruluşlara neden değer kattığını açıklayacağız.

Kısaca ISO 27001 Nedir?

ISO 27001, bir bilgi güvenliği idare sistemi için bir spesifikasyondur. ISO/IEC 27001: 2005 adıyla bilinen belge, kuruluşların bilgi riski yönetimi anlayışlarında yer alan legal, fiziksel ve teknik denetimleri içeren prosedürler çerçevesidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO 27001, çağdaş bir organizasyonun bilgi ve verilerini nasıl yöneteceğine dair yönergeler içerir. ISO 27001’in en önemli mahiyetlerinden biri risk yönetimidir. Şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini bilimsel metotlarla ortaya çıkarır. Özetle, verilere dayanan güvenli organizasyonların en önemli nitelikleri arasındadır.

ISO 27001 Kimler Almak Zorunda?

İnsanlar genellikle ISO 27001'in yalnızca IT endüstrisi için geçerli olduğunu zanneder. Bu düşüncelerinde haklıdırlar çünkü IT şirketlerinin güven vermeleri için ISO 27001 standardı ile faaliyetlerini yönetmeleri neredeyse bir zorunluluktur. Fakat IT şirketleri dışında daha farklı işletmeler de ISO 27001’e sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse ISO 27001 belgesine sahip olan şirketleri genel olarak aşağıdaki gibi belirtebiliriz;

 • Sağlık kuruluşları
 • Telekomünikasyon şirketleri
 • Bankalar
 • Sigorta şirketleri
 • Devlet kurumları

Yukarıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, ISO 27001 belge alımı için başvurabilir. Ancak bazı işletmelerin de bu belgeyi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Belge alması zorunlu olan işletmeler de aşağıdaki gibidir:

 • Bilişim firmaları
 • İnternet servis sağlayıcıları
 • Uydu haberleşme şirketleri
 • Altyapı hizmeti veren firmalar
 • E-fatura yetkisi alan firmalar
 • Mobil şebeke hizmeti veren firmalar

Diğer yandan doğalgaz, petrol ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de bu belgeye sahip olmaları zorunludur. Çünkü ISO 27001, yalnızca bilişim şirketlerinin ilgi alanına giren ve bu şirketlerin faaliyetlerini ilgilendiren bir belge değildir. ISO 27001 standardı, temel olarak bilgiyi koruma amacı taşır. Bu nedenle de birçok şirketi direkt olarak ilgilendiren bir standart sertifikasıdır.

ISO 27001 Ne İşe Yarar?

Günümüzün toplumları için bilgi her şey demek. Bu nedenle bilgiyi korumak için birçok işletme, farklı yöntemleri değerlendiriyor. Güçlendirilmiş altyapı ve güvenlik yazılımları, bilgiyi koruma konusunda büyük bir fayda sağlıyor. Ancak bunlar, bilgi koruma hususunda yeterli olamıyor. Günümüzdeki şirketler dijital güvenlik hususunda uzmanlaşsalar da halen veri ihlalleri ile karşılaşılıyor.

Peki, teknolojik bilgi ve birikim her geçen artsa da veri ihlalleri ile neden sık sık karşılaşıyoruz? Bunun en önemli nedenlerinden biri çalışanların teknolojiyi güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarını tam olarak bilmemeleridir. Bunun kadar önemli bir diğer etken ise dijital saldırıların nasıl durdurulacağının tam olarak bilinmemesidir. Saldırı olduktan sonra bu saldırıya önlem almak çok daha zordur. Bu nedenle saldırı öncesi güvenlik önlemi almak, şirketlerin bilgiyi korumaları için en önemli yöntemdir.

Bilgi Güvenliği Konusunda Kalıcı Çözümler

İşte ISO 27001, tam da bu konuyla ilgilidir. Bilgi güvenliği sağlamak için şirketlere kalıcı ve çözüm odaklı bir metodoloji sunar. Bu metodolojide önemli noktalar üzerinde durulur. Örneğin saldırıların meydana gelmesini önlemek için neler yapılması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatır. Ayrıca da çalışan davranışlarının nasıl değiştirileceğine ilişkin prosedürler ile her bir işlem basamağı tek tek tanımlanır.

Bu bakış açısına göre her işletmenin ISO 27001 prosedürlerinden yararlanabileceğini ifade edebiliriz. Çünkü bilgi günümüzün en önemli sermayesidir. Önemli bilgilerini ve verilerini dışarıya sızdıran şirketler, güvenilirliklerini ve kalıcılıklarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla şirketlerin devamlılığı için sağlam bir bilgi güvenliği yönetim sistemi son derece önemlidir. İster kar amaçlı olsun ister kar amacı gütmeyen olsun, küçük işletme veya kurumsal, hükümet veya özel şirketlerin her biri hassas bilgilerini ISO 27001 standardı ile koruyabilir.

ISO 27001 standardının ne işe yaradığı konusunda şu bilgileri de verebiliriz:

 • İşletmelerin yeni işlere açılmasını ve yeni pazarlara girmelerini sağlar.
 • Sertifika sahibi olan işletmelerin organizasyon yapılarını büyüterek kurum imajını güçlendirir.
 • ISO 2700 ile çalışmak, organizasyon ve tedarik zinciri süreçlerinizde ince ayar yapmanın mükemmel bir yolu olabilir.

ISO 27001, IT sistemlerinden çok daha fazlasıdır ve çok daha geniş bir alanı kapsar. Her işletmenin bilgi koruma kapsamında hangi adımları atacaklarını önceden bildiren ISO 27001, tüm süreçleri değerli bir metodoloji etrafında toplar. Böylece kuruluşların dayanıklılığını ve verimliliğini oluştururken bilgi güvenliklerini de artırmalarına yardımcı olur.

Avantajları Neler?

Popüler bir bilgi güvenliği standardı olan ISO 27001, dünya çapında tanınmaktadır. Son on yılda kullanımdaki ISO 27001 sertifikasyon sayısının artması, işletmelerin bilgi güvenliğine verdikleri önemin bir göstergesidir. Standardı uygulamak, her şeyden önce yasaların bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Bu, veri ihlalleri ile ilgili maliyetleri azaltmaya yardımcı olmakla birlikte işletmelerin de en önemli varlıkları olan bilgilerini korumalarına imkan vermektedir. ISO 27001 standardının işletmeler için önemini anlatmak için aşağıdaki maddelerdeki ifadeleri kullanabiliriz:

 • ISO 27001 uyumlu veya sertifikalı olmak, müşterilerinize ve paydaşlarınıza bilgi güvenliğini ciddiye aldığınızı göstermenize yardımcı olur.
 • Verilerinizi dijital dünyada korumanızı sağlar.
 • Kuruluşların siber saldırılara karşı direncini yükseltir.
 • Bilgi güvenliği maliyetlerini minimum seviyeye indirir.
 • İşletmelerin bütçelerini maliyetli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlar.
 • Şirketlerin ihtiyacı olan güvenlik kontrollerini uygulatır.
 • Gelişen güvenlik tehditlerine hazırlıklı hale getirir.
 • Organizasyon içindeki değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama imkanı verir.
 • Personelin riskleri anlamasını ve günlük çalışma uygulamalarının bir parçası olarak güvenliği benimsemesini sağlar.
 • Şirketin kurumsal kültürünü geliştirme konusunda büyük katkı sağlar.
 • Yasal uygulamalardan doğan yükümlülükleri yerine getirme fırsatı sunar.
 • Yasal uyumsuzluktan (GDPR gibi) ve veri ihlalinden kaynaklanan problemlerden kaçınma imkanı sunar.
 • Kuruluşların veri güvenliğine olan bağlılığını gösterir ve yeni iş için ihale yaparken değerli bir kimlik bilgisi sağlar.
 • Maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan iyileştirilmiş süreçlerin yaratılmasına olanak verir.
 • Risk değerlendirmesi ve veri işleme dahil olmak üzere risk yönetimi süreci için gereklilikleri tanımlar.

Sonuç: ISO 27001 ile Bilgi Güvenliğinizi Koruyun

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için uluslararası ölçekte kabul görmüş bir spesifikasyondur. Yalnızca hangi teknik kontrollerin uygulanacağından ziyade, bilgi güvenliğinin genel yönetimi ile ilgilenen tek denetlenebilir standarttır. Tüm paydaşlar için kilit mesaj, dışarıdan denetlenen bir bilgi güvenliği yönetiminden kazanılan güven ve güvencedir.

Siz de ISO 27001 sertifikası ile bilgi güvenliği süreçlerinizi daha pozitif bir hale getirebilirsiniz. Sertifika almak için, kuruluşunuzun büyüklüğü ve türü hakkında bilgi sahibi olan akredite bir sertifika kuruluşu seçmeniz gerekir. Denetim testlerinden geçerek kuruluşunuz için ISO 27001 sertifikasyonu alabilir ve bilgi güvenliğinizi sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz.