İSG Nedir? İSG Belgesi Nasıl Alınır?

Teknolojik ilerlemeler ve hızlı sanayileşme süreci, iş yerlerinde çalışan kişileri olumsuz etkileyecek birtakım sorunlar doğurmuştur.

Çalışanları bu zararlara karşı korumak ve iş ortamını daha güvenilir hale getirmek için bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. İSG, bu düzenlemeler ile ilgilenen bilim dalının kısaltılmış halidir.

isg nedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İSG –diğer adıyla İş Sağlığı ve Güvenliği- kanun ve yönetmelikler ile iş ve işçi sağlığını korumaya yönelik uygulamaların tamamıdır. Bir tedbirler dizisi olan İSG, kısa ve uzun vadede işin her aşamasındaki riskleri ortadan kaldırmaya amaçlar. İş Sağlığı ve Güvenliği, daha sağlıklı ve daha iyi bir iş ortamı oluşturma adına farklı disiplinleri temel alır. Örneğin mühendislik, tıp, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinler ile bütünleşmiş bir haldedir.

İSG Katip girişi için şuraya, kullanım kılavuzu ve ek bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği ne işe yarar?

İSG, iş sürecindeki fiziki çevre şartlarını dikkate alarak çalışanların karşılaşabileceği tehlikeleri giderme amacındadır. Riskleri minimuma indiren ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmayı planlayan İSG, bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Genel olarak çalışma alanını şu şekilde tanımlayabiliriz:

“Bir kurumun veya kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen faktörleri ayrıntılı bir şekilde inceler.”

isg nedir ne işe yarar

Her organizasyonun iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmesi zorunludur. Bu tedbirleri yerine getirmeyen ya da eksik uygulayan organizasyonlar cezai yaptırımlar ile karşılaşır. Alınması gereken tedbirler ve konu ile ilgili cezai yaptırımlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanuna göre uygulanır.

İSG Belgesi nedir, nasıl alınır?

İSG Belgesi, yapılan işin ve işi yapan organizasyonun yasa ve yönetmeliklere uyumlu olduğunun göstergesi olan bir sertifikadır. Bu sertifikayı almak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kuruma başvurmalıdır.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

3 farklı İSG Belgesi vardır. Bu belgeler işin oluşturduğu risk ve tehlikeye göre değişir.

 • A Sınıfı İSG Belgesi - Çok Tehlikeli Olan İşyerleri
 • B Sınıfı İSG Belgesi - Tehlikeli Olan İşyerleri
 • C Sınıfı İSG Belgesi - Az Tehlikeli Olan İşyerleri

İçin geçerlidir. Yukarıdaki belgelerden birini almak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sınava girip geçer not almalıdır. Sınava geçen adaylar, iş güvenliği uzmanı olarak kamu ve özel sektörde çalışmaya başlayabilir.

İSG, iş ve çalışan güvenliğinin temeli oluşturur. Bu nedenle her organizasyonun İSG yönetmeliklerine uyumlu bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir.

İSG Belgesinin faydaları neler?

İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre hareket eden organizasyonlar, birçok konuda önemli kazanımlar elde eder. Bu kazanımlar hem organizasyon için hem de iş ve işçi sağlığı için büyük bir önem taşır. İSG yönetmeliklerine uyum sağlayan bir işletme,

 • İş sürecinde doğabilecek tehlikeleri minimuma indirir.
 • Metotlu çalışmalar ile iş ortamını daha insani bir seviyeye çıkarır.
 • Sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırır.
 • Çevrenin korunmasını esas alan tedbirlere uyum gösterir.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önler.
 • Çalışanlarını risk ve tehlikelere karşı daha bilinçli hale getirir.
 • İş güvenliği konusunda gerekli olan ekipmanları doğru bir şekilde kullanarak yapılan işin daha verimli ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı nerelerde çalışır, neler yapar?

İSG uzmanlarının iş alanları, bakanlık tarafından tayin edilmiştir. Bu alanlar iş faaliyetlerinin insan sağlığı için tehlike yaratabilecek iş sahalarıdır. İş sağlığı uzmanları, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma potansiyeline sahiptir; örnek vermek gerekirse alışveriş merkezleri, yüksek binalar ve inşaat alanları çalışma alanları arasındadır. Diğer yandan İSG uzmanları, acil durum kuruluşları ve de gıdadan sağlık endüstrisine kadar kapsamlı bir alanda çalışabilirler.

İSG uzmanlarının temel görevi, insan sağlığını risklere karşı muhafaza etmektir. Bu bakımdan gerekli standartlara uyumlulukları denetler ve kuruluşlar için yol gösterici bir misyon üstlenir. İş süreçlerinde ekipman kullanımını teşvik eder ve böylece insan sağılığını koruyarak iş faaliyetlerin verimli olmasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı a b c nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları a, b, c olmak üzere üç farklı kategoride görev yapar. Bu kategoriler, denetim yapılacak işin ve iş faaliyetlerinin taşıdığı risk boyutuna göre değişir.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, tehlike seviyesi maksimum olan yerlerde görevlendirilir. Hayati tehlike oluşturma ihtimali olan faaliyetlere çözüm geliştiren a sınıfı İSG uzmanı, organizasyonun ve çalışanların güvenliğini sağlar.

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş faaliyetlerinde görevlendirilir. Prosedürlere uygunluğun denetimini yapmakla görevlidir; daha sağlıklı ve daha verimli bir iş süreci için işverene öneriler sunabilir.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, az tehlike barındıran işyerlerinde görevlendirilir. Çalışma ortamında incelemeler yapmak ve yetkililere durumu raporlama görevini üstlenir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı kaç kişiye bakabilir?

Kanuna göre bir işyerine tam zamanlı atanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, başka bir işyerinde İSG uzmanı olarak görev yapamaz. Ancak part time çalışma yürüten İSG uzmanları, birden fazla iş yerinde mesai saatleri dahilinde görevini ifa edebilir.

2021 Yılı İtibarı ile İSG Uzmanı ne kadar kazanır?

İş sağlığı ve güvenliği uzman maaşları peyderpey düzenlenmekte ve her yıl artış göstermektedir. 2021 yılı itibariyle İSG uzmanı maaşları ortalama 4500 ve 5000 TL olarak belirlenmiştir. Çalışılan kurum ve uzmanlık alanı, maaşlarda farklılık gösterebilir.

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

Kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceği 2012 tarihli 28512 sayılı bir kanunla belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerde belirtilen kişiler iş güvenliği uzmanı olabilir:

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitim alan kişiler
 • Teknik elemanlar

Teknik elemanlar kategorisinde yer alan meslek grupları; biyolog, teknik öğretmen, kimyager ve fizikçi…

Yukarıdaki temel şartları sağlayan adaylar, 220 saatlik eğitim programını tamamladıktan sonra iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır.

Sıkça Sorulan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği sınavları;

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Lise mezunları, kanunlara göre iş güvenliği uzmanı olamıyor. İş güvenliği uzmanı olmak için Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde 4 yıl eğitim görmek gerekir. Diğer yandan teknik eleman statüsünden iş güvenlik uzmanı olmak isteyen kişilerin de en az 2 yıllık ön lisans eğitimi almaları gerekmektedir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gerekli eğitimlere katılma ve bu programları başarıyla tamamlama zorunluluğu vardır. Adaylar isterse özel eğitim programlarına katılabilir, isterse de üniversitelerin iki yıllık eğitim veren ilgili bölümlerini bitirerek ön lisans diploması alabilir. Bu iki farklı yöntemden biri tercih edilerek C sınıfı iş güvenliği uzmanı olunabilir.

Eğitim ve kurslarını tamamlayan adaylar, bakanlık tarafından açılan sınavlara girmeli ve muvaffak olmalıdır. Bakanlığın açtığı sınavlarda geçer not olan 70 puanı alan her aday C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak mesleğe adım atabilir.