Marka Nedir, Ne İşe Yarar?

Her işletme ve şirketin birtakım simge, amblem veya sembollere ihtiyaçları vardır. Mal ve hizmet satan bir işletme, kendi kurumsal kimliğini yansıtacak birtakım semboller ile piyasada yer edinebilir. Aksi takdirde farkındalık oluşturamaz ve hafızalarda yer edinemez.

marka

Dolayısıyla bir işletmenin farkındalık yaratması için semboller, olmazsa olmaz bir kriterdir. Bu semboller bazen kısa bir isim olabilir, bazen bir sözcük, bazen de akılda kalıcı orijinal ve basit bir işaret…

Tüm bu sembollerin amacı, tek bir amaca hizmet eder; marka bilinirliği. Ayırt edici bu sembol ve işaretlerin akla hep aynı fikri çağrıştırması istenir. Çünkü insanları etkilemeden önce, ilk olarak akılda kalıcı olmaya ihtiyaç vardır. İşte tüm bu süreç, bir marka yaratmanın gerekliliğini ortaya koyar.

Peki marka nedir, ne işe yarar?

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin kendisini diğer işletmelerden ayırmak için kullandığı bir sembol, sözcük, logo veya herhangi bir ifade biçimidir. İşletmeler, akılda kalıcı bir marka kimliği yaratma aşamasında farklı simge ve sembol kombinasyonlarından yararlanabilir.

marka nedir

Bir markanın ne anlama geldiğini anlamak için şu tanımlamalardan yararlanabiliriz:

  • Marka parmak izidir.
  • Marka ayırt edici bir işarettir.
  • Marka ürün ve işletmenin ruhudur.
  • Marka kurumsal bir imajdır.

Marka, genel olarak ticari bir isimdir. Piyasada yer almak isteyen bir işletmenin kimliğidir. Bir şirket, bir markanın halka açık görüntüsü olmaya karar verdiğinde öncelikle marka kimliğini ve nasıl görünmek istediğini belirlemelidir.

Örneğin bir logo/amblem, şirketin/işletmenin vermek istediği mesajı ve sloganı içermelidir. Amaç, tüketiciyi etkileyerek markanın akılda kalıcı olmasını sağlamaktır.

Marka Nasıl Tescil Edilir?

İşletmeler, markalarını yasal olarak güvence altına almalıdır. Tescili yapılmamış bir marka, yasal olarak marka sahibine ait sayılmaz ve bu nedenle marka sahibi veya işletmeler, kendi markaları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

marka nasıl tescil edilir

Bu nedenle işletmeler sahibi oldukları marka üzerinde hak iddia edebilmek için marka tescil işlemi yapmak zorundadır.

Marka tescil işlemi Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak yapılır. Tescil başvurusu onaylandıktan sonra marka, 10 yıl süre ile koruma altına girer ve yasal olarak gerçek sahibine ait olur. Marka tescili işlemleri hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenmek için şu linke göz atabilirsiniz.

Marka Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

İşletmeler de insanlar gibi bir kimliğe sahiptir. Bu kimlik, işletmelerin amacını ortaya koyar ve insanlar üzerinde bir algı oluşturur. İşletmeleri saygın ve prestijli haline getiren temel unsur, insanlar ile iç içe olan markalarıdır.

marka ne işe yarar

Markaların işletmeler için farklı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Ürünün ve işletmenin kitleler tarafından tanınmasını sağlar.
  • Talep yaratır ve işletmenin piyasada tutunmasına yardımcı olur.
  • İşletmenin imajını güçlendirir ve topluma güven vermesine katkıda bulunur.
  • İşletmenin rekabet gücünü arttırarak uzun ve kısa vadede başarıyı getirir.
  • Tescil edilmiş bir marka kalite güvencesi verir. İnsanları satın almaya teşvik eder.

Markanın müddet olması ne demek?

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen markalar 10 yıl koruma altına girer. 10 Yıl sınırsız olarak tüm hakları kullanılabilecek olan markanın, 10 yıl sonra marka tescil işlemini yenilememesi durumunda marka MÜDDET aşamasına girer ve hükümden düşer.

Sonuç: Marka oldukça önemli ve direkt etkendir

Marka, tüketicilerin satım alma tutumlarını direkt olarak etkileyen önemli bir kriterdir. Tüketicilerin birinci tercih markalı ürünlerdir. Bunun en büyük nedeni, markanın tüketici üzerinde yarattığı güvendir.

Tüketiciler, bir ürün satın aldıklarında memnuniyetsizliklerini veya olumlu yorumlarını dile getirebilecekleri bir işletme ile muhatap olmak ister. İşte marka, tüketiciye bu güvenceyi verir. Bu nedenle tüketicilerin markalı ürünleri tercih etmelerinde satış sonrasındaki sürecin yarattığı güven ön plandadır.

Markalaşma, günümüzde önemli bir pazarlama ve iletişim tekniği haline gelmiştir. İşletmelerin kendilerini halka en iyi anlatma şekli markalarıdır. Markaları ile güven veren işletmeler, kurumsal kimlik ve marka imajlarını daha kolay güçlendirirler.