ISO 9001 Sertifikası Almanın 9 Temel Faydası

ISO 9001’in müşteri ve çalışan memnuniyeti üzerine ne gibi etkileri olabilir? ISO 9001, kalite ve üretkenliği, satış gelirlerini ve şirket itibarını artırabilir mi?

iso 9001

Bu yazıda ISO 9001 sertifikasının pazarlama faydalarına ve standardın benimsenmesi halinde artan kârlılığa nasıl yol açabileceğinden bahsettik. ISO 9001’in kuruluşunuz için oldukça olumlu yönleri var ve bu kalite yönetim standardının ne gibi avantajlar sunacağını öğrenmek için yazının devamında bize eşlik edebilirsiniz.

Kısaca ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim en çok göreceğimiz Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 9001, bir kuruluşun amaç ve hedeflerini destekleyerek kalite politikaları ve hedefler doğrultusunda süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeler. Günümüzde başarılı olmak ve zorlu piyasa şartlarında ayakta kalmak isteyen birçok işletmenin uluslar arası anlamda geçerliliği olan standartlara uyum sağlamaları büyük bir önem taşır. ISO 9001, bu konuda profesyonellere yardımcı olur ve kuruluşların müşterilerinin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılar.

ISO 9001 Belgesi / Sertifikası Nedir?

ISO 9001 belgesi, bir yönetim sisteminin farklı gereksinimlere sahip olduğunu onaylar. Peki bu gereksinimler nelerdir; aşağıdaki gibi ifade edelim:

 • Üretim süreci
 • Hizmet ve dokümantasyon
 • Standardizasyon
 • Kalite güvencesi

Evrensel ölçekte geçerli olan yönetim sistemi standartlarına bağlı kalmak işletme ve firmalar için her zaman artı bir değerdir. Başarı getirecek bir yönetim standardına bağlı kalmanın en popüler yöntemi ise ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından geliştirilen standartları temel almaktır. ISO, bağımsız standartlar geliştiren hükümetler üstü bir kuruluştur. Kuruluşun temel amacı, hizmet ve sistemlerin kalitesi artırmak ve de güvenlik ve verimliliği yükseltmektir.

Kalite Yönetim Sistemine Vurgu Yapar

9001 belgesi ise ISO’nun genel anlamda kalite yönetim sistemine vurgu yapan bir sertifikadır. Bir kuruluş kendisini ISO 9001 Sertifikalı olarak faturalandırıyorsa, bu, kuruluşun ISO 9001 kapsamında belirtilen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir. ISO 9001, firmaların uygun ve verimli bir kalite yönetimi aşamalarını iş faaliyetlerine tanımlamalarını ve devamında süreci izlemelerini sağlar. Aynı zamanda iyileştirme ve inovasyon sahalarını tespit etmelerine ve bu iyileştirmeler için harekete geçmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, ISO 9001 sertifikasına sahip olan bir kuruluşun, kalite standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlerle hizmet verdiği anlaşılır.

Standart, güçlü bir müşteri odaklılık, üst yönetimin katılımı ve defaatle iyileştirme dürtüsünü içeren farklı anlayış ilkelerine dayanmaktadır. Bu sebeple de ISO 9001 standardına uyum sağlamanın birbirinden farklı avantajları ve faydaları açığa çıkar.

İşte ISO 9001 Belgesi Almanın 9 Temel Faydası

 1. ISO 9001 gelirlerinizi artırır

ISO 9001’den yararlanmanın farklı avantajları vardır ve ilk sıraya işletme gelirlerinin artmasını koyabiliriz. ISO 9001 sertifikası sahibi olan işletmeler, piyasadaki itibarını yükseltir. Yükselen itibar işletmelere daha fazla ihale ve daha fazla sözleşme olarak geri döner. Bunun yanı sıra ISO standartlarına uygunluk beraberinde verimlilik ve müşteri memnuniyeti getirir. Tüm bu faktörler, ISO sertifikalı işletmelerin gelirlerinin artmasını sağlayacaktır.

 1. Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti ve bağlılığı

Müşteri memnuniyeti ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması, ISO 9001'in temel odak noktasıdır. Standart, kuruluşunuzun yalnızca müşteri gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemesini değil, aynı zamanda müşterilerinizin bu konudaki öznel algısını da izlemesini gerektirir. ISO 9001 standardı kaçınılmaz olarak, düzgün bir şekilde uygulanan bir kalite yönetim anlayışının müşteri memnuniyeti oluşturmasını sağlar.

Müşteri beklentilerini karşılamanın ve hatta aşmanın önemi göz ardı edilemez. Dolayısıyla memnun müşterileri elde tutmak, müşteri sadakati geliştirme konusunda ISO 9001’in muazzam katkısı olmaktadır.

 1. Daha iyi süreç entegrasyonu

ISO 9001’in en önemli faydalarından bir diğeri, gerçek disiplini, tutarlılığı ve iyileştirmeyi yönlendirmede somut adımlar attığıdır. ISO 9001, süreç etkileşimlerini denetleyerek verimlilikteki iyileştirmeleri daha kolay bulabilir. Böylece hataları azaltabilir ve işletmeleri (maliyetler vb.) büyük yüklerden kurtarabilir. ISO 9001, iş sürecinizde geliştirmek istediklerinizi yapmanızı sağlayan bir yapı kuracak ve motivasyonunuzu geliştirme konusunda size yardımcı olacaktır.

 1. İş uygulamalarında artan tutarlılık

Standardın gerektirdiği uygulamalara uyum sağlamak, müşteriler de dahil olmak üzere herkese fayda sağlayan bir tutarlılık türü sunacaktır. ISO 9001 sertifikasyonu, bir işletme içindeki süreçlerin ortak ve anlaşılır olmasını sağlama konusunda oldukça başarılıdır. Bu da çalışanların ne yapacaklarını düşünürken harcadıkları vakti ortadan kaldırır. Böylece çalışanlar, farklı konulara zaman harcamak yerine ilgili görevlerine daha fazla yoğunlaşabilirler. Her yönetim kademesinin ve çalışanların kendi alanlarına yoğunlaşmaları şirketin başarısına olumlu katkı sağlayacaktır.

 1. Azaltılmış ürün veya hizmet sorunları

ISO 9001 sertifikalı işletmeler beklenmedik durumlarla başa çıkmak için daha hazırlıklıdır. Örneğin, bir ürün sıfırdan hazır değilse, sorunun verimli bir şekilde ele alınmasını ve tekrarlanmamasını sağlamaya yardımcı olan süreçler gerekli olacaktır. Verimli bir süreç yönetimi ise problemlerin ortaya çıkmadan önce önlenmesini gerektirir. ISO 9001 sertifikalı işletmeler her zaman proaktif bir yaklaşıma sahiptir. Problemler önceden tespit edilir ve olası çözüm yolları bulunur. Böylece işletmeler ürün ve hizmet sorunlarıyla karşılaşmadan uzun ve kısa vadede verimliliklerini artırabilir.

 1. Daha yüksek işletme verimliliği

Sektördeki en iyi kalite prosedürlerini takip ederek ve kaliteye odaklanarak maliyetleri azaltabilirsiniz. İyileştirilmiş karar verme yöntemleri ile sorunları tanımlayarak zamanında tespit edebilirsiniz. Bu da gelecekte aynı hataları önlemek için hızla adımlar atabileceğiniz anlamına gelir. ISO 9001 belgesi, işletmenizin verimliliğini artırmak için yapmanız gereken uygulamaları önceden bir dizi talimatlar halinde verir. Böylece en doğru ve en pratik prosedürleri uygulayarak işletmenizin verimliliğini uzun ve kısa vadede artırabilirsiniz.

 1. Sürekli iyileştirme kültürü

Sürekli iyileşme, ISO 9001 belgesinin ilkeleri arasında yer alan temel gerekliliklerden biridir. ISO belgeleri için son derece önemli ve kritik konulardan biri olan sürekli iyileşme kültürü, sistematik bir yaklaşım benimsemenin önemine vurgu yapar. Sistematik bir yaklaşım, fırsatları önceden tespit etmek için hayati önem taşır. Böylece profesyonel iş disiplini oluşur ve beklenmedik risklerin önüne geçilir. Sürekli iyileştirme modeli, şirketlerin diğer konulara bakış açılarına da yansır. İyileşme kültürü devamlılığı, müşteri ile olan ilişkiler başta olmak üzere tedarikçi ilişkilerden genel başarı grafiğine kadar şirketlerin farklı kulvarlardaki tüm ihtiyaçlarını karşılar.

 1. Daha iyi tedarikçi ilişkileri

En iyi uygulama süreçlerini kullanmak, daha verimli tedarik zincirlerine katkıda bulunur ve sertifikasyon süreci tedarikçilerinizle doğru iletişim kurmanızı sağlar. ISO 9001 sertifikasına sahip olmak, bir işletmenin hem kamu hem de özel sektörle ortaklıklar kurmasına yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir. Kamu sektörü ihalelerinde, ISO 9001 sertifikası, bir işletmenin iyi yönetildiğinin ve güvenilir olduğunun güçlü bir işaretidir. Öte yandan özel ve kamudaki birçok kuruluş, tedarikçilerinin ISO 9001 sertifikasına sahip olmasını şart koştuğunu belirtelim. Özetle ISO 9001 sertifikasına sahip olmak tedarikçilerle ilişkilerin daha güçlü ve daha pozitif olmasını sağlamaktadır.

 1. Daha fazla çalışan bağlılığı

Çalışanları süreç iyileştirme tasarımlarına dahil etmek, onları daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Şirket içi iletişimin geliştirilmesi herkesin şirket başarısı hedefi etrafında toplanmasına imkan verir. ISO 9001 ile yapılan yönetim sistemi müdahalesi, şirketin/firmanın daha iyi konuma gelmesi için gösterilen emek ve özveriyi de artırır. Dolayısıyla ISO 9001 standardizasyonu, organizasyon içindeki her aşamanın iyileştirilmiş karar verme ve sorunları önceden tespit etme sürecini hızlandırır.