Zaman Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir gün 24 saattir. Bu süre esnetilemez. Her insan hayatını 24 saatlik günlerde sürdürmek zorundadır. Fakat birçok kişiye 24 saatlik bir zaman dilimi yeterli gelmez. İmkan verilse bir günü daha da uzatmak isterler.

zaman yönetimi nedir nasıl yapılır

Fakat 24 saatin yeterli olarak gören ve istediklerini yapabilen insanlar da vardır: Eğer 24 saat yeterli olmasaydı Albert Einstein ve Leonardo Da Vinci gibi tarihe damga vuran insanları tanıyamazdık.

Günümüzde başarılı olan ve gıptayla bakılan kişiler de başarılarını 24 saatten oluşan günlerde elde etmiştir.

Zaman Yönetimi Nedir?

Zaman yönetimi, başarı getiren bir disiplindir. Aslında zamanı yönetmenin basit olduğu zannedilir fakat sandığımızdan daha da zor bir göreve dönüşebilir. Zamanı yönetmek gün içindeki 24 saati etkili bir şekilde kullanma metodudur.

zaman yönetimi nedir

Zaman yönetimi için bir tanım yapmak gerekirse iki temel unsur karşımıza çıkar:

 • Üretkenlik
 • Verimlilik

Zaman yönetimi, daha üretken ve daha verimli olmak için yapılır. Zamanı yönetmek, bilinçli yapılan bir süreçtir, bu bakımdan planlı olmakta fayda vardır.

Gün içinde onlarca hatta yüzlerce uyarıcıya maruz kaldığımız için zaman yönetimi, bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğer zaman yönetimi yapılmasaydı, herhangi bir iş planlı bir şekilde yapılamazdı ve gelişim olmazdı.

Her işin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu süreçte belli bir efor harcanarak işin başarıyla tamamlanması amaçlanır. Zaman yönetimi, bu eforun nasıl olacağını belirler. Harcanan emeği düzenler ve programlı hale getirir.

Kaç Çeşit Zaman Yönetimi Vardır?

Zaman yönetimi yapmak için öncelikle zamanı iyi tanımak gerekir. Zaman soyut bir kavramdır; fakat etkileri gözle görüldüğü için somut bir yanı da vardır. Soyut ve somut özelliklerini birlikte taşıyan zaman kavramı, 4 farklı başlık altında ele alınır.

 1. Gerçek/Objektif Zaman
 2. Psikolojik Zaman
 3. Biyolojik Zaman
 4. Yönetsel Zaman

Zaman yönetimi konusunda ayrıntılı çalışmalar yapan araştırmacılar ve bilim insanları, zaman kavramını yukarıdaki gibi 4’e ayırmıştır. Dolayısıyla her bir zaman çeşidi için ayrı bir yönetim planlaması yapılabilir. Zaman yönetimi genel olarak gerçek/objektif zaman üzerinde yapılır. Çünkü gerçek zaman, herkes için aynı işleyen süredir ve saatin biz gösterdiği zamandır.

zaman yönetimi çeşitleri

Gerçek zaman yönetimini zorlaştıran ise psikolojik zamandır. Çünkü psikolojik zaman, herkes için aynı değildir. Psikolojik zaman, zaman kavramının yarattığı bir illüzyonudur. Örneğin 60 dakikalık bir zaman dilimini bazen 45 dakika bazen de 90 dakika olarak algılayabiliriz.

Çünkü her insan, zamanı yaşarken bireysel özelliklerinden ve içinde bulunduğu çevreden etkilenir. Bu bakımdan biyolojik zaman ve psikolojik zaman birbirine benzer. Biyolojik zaman da kişilerin fizyolojisi ile ilgilidir (örneğin her gün aynı saatte uyanma ve uyuma gibi)

Yönetsel zaman ise bir amaca ulaşmak için yapılan planlamalardır. Bu zaman türü, bir işe ayrılan vaktin daha verimli kullanılması ile ilgilidir. Bu nedenle zaman yönetiminin yapılması gereken asıl zaman türü olarak karşımıza çıkar.

Zaman Yönetiminin Amacı Nedir?

Zaman yönetimi, bir hedef doğrultusunda yapılır. Zamanı iyi kullanmak için geçerli bir neden olması gerekir. Herhangi bir uygulamanın başarıyla gerçekleştirilmek istenmesi zaman yönetimi yapmak için iyi bir sebeptir.

Zaman yönetimi neden yapılır sorusuna aşağıdaki 4 maddede cevap verebiliriz:

 • Öncelikleri belirlemek
 • Hedefi gerçekleştirmek için uygun bir ortam yaratmak
 • Öncelikli olmayan işlere harcanan zamanı azaltmak
 • Uygulama aşamasına geçmek

Zaman yönetimi, ortada gerçekçi bir hedef varsa hedefe ulaşırken izlenen yol ve yöntemin nasıl yapılacağını belirler. Boşa harcanan zamanı azaltır ve süreyi daha iyi kullanma fırsatı verir. En önemlisi de önceden yapılan planların uygulanmasını kolay hale getirir. Zaman yönetimi, bilinçli bir başarı için en temel ihtiyaçtır.

Zaman Yönetimi Nasıl Yapılır?

Zaman yönetimi yapmak için standart kurallar yoktur. Herkesin kendine göre zaman planlaması olabilir. Çünkü herkesin biyolojik saati ve içinde olduğu çevre farklıdır. Bu bakımdan herkes en uygun zaman yönetimini kendi belirleyebilir.

Ancak zaman yönetimi yapmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz.

 1. Hedef Belirleyin

Zamanı iyi kullanmak için öncelikle hedefinizi ortaya koyun. Çünkü hedef olmadan zaman yönetimi de olmaz.

 1. Plan Yapın

zaman yönetimi

Hedef belirledikten sonra planlı ve programlı hareket edin. Kısa vadeli planlar belirler ve bu planlara bağlı kalırsanız, motivasyonunuzu arttırırsınız.

 1. Önceliklerinizi Belirleyin

Aynı anda iki iş yapmayın. Her iş için ayrı bir zaman ayırın ve ayırdığınız zamanların dışına çıkmayın. Her işi ayrı ayrı ele almak, dikkatinizi toplamanızı sağlayacaktır.

 1. Değerlendirme Yapın

Günlük ya da haftalık periyotlarla iş sürecini gözden geçirin. Belirlediğiniz zamana bağlı kalıp kalmadığınızı ve kısa vadeli hedeflerinizin ne kadarına ulaştığınızı kontrol edin.

 1. Dinlenmeyi İhmal Etmeyin

Dinlenmek, zaman yönetiminin en önemli süreçlerinden biridir. Her gün kendinize zaman ayırıp hobilerinizle de uğraşırsanız yaptığınız işten daha çok keyif alırsınız. Bu da başarınızı büyük ölçüde arttıracaktır.

Zamanı iyi kullanmak, başarı için gerekli olan en temel unsurdur

Geçmişte ve şimdiki zamanda birtakım şeyleri başarmış insanlar, üstü kapalı bir biçimde de olsa bize şunu söylemektedir: “Zamandan şikayet etmeyin, zamanı iyi kullanın” Çünkü zamanı iyi kullanmak, başarı için gerekli olan en temel unsurdur.