Kalite Nedir?

Kalite, ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir. Daha kısa ve anlaşılır bir tabirle kalite kullanıma uygunluktur, verimliliktir, yaşam tarzıdır.

Kalite, farklı yaklaşımlara konu olan ve insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.

Yüzyıllar boyunca önemine işaret edilen kalite, bir güvence ve kontrol sistemi olarak görülmüş ve ünlü düşünürlerin deyişleri arasında kendine yer bulmuştur.

kalite nedir

Farklı yönleriyle ele alınan bir kavram olsa da modern anlamda kalite, ürün ve hizmetlerin niteliğini belirtmek için kullanılmaktadır.

21. yüzyılın ikinci yarısından sonra organizasyon ve işletme süreçlerine dahil olarak kurum ve kuruluşların niteliklerini belirleyen bir araç haline gelmiştir.

Bir organizasyon süreci içindeki kalite, en genel haliyle şu şekilde tanımlanabilir: “Standartlara ve mevzuatlara uygunluk”. Kalite kavramını ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama becerisi olarak tanımlayabiliriz.

Kalitenin bu şekilde tanımlanmasında Toplam Kalite Yönetimi kavramı önemli bir rol oynamıştır. İlk kez 1926 yılında Henry Ford tarafından kullanılan Toplam Kalite Yönetimi kavramı, bir yönetim biçimi olarak organizasyonlardaki yerini almaya başlamıştır.

Kalite Güvencesi Nedir, Faydaları Nelerdir?

Kalite (veya kalite güvencesi) iş, mühendislik ve imalat süreçlerinde ulaşılmak istenen amaçtır. Bu amacın belirlenmesinde müşteri memnuniyeti esas alınır.

Bir hizmetin ve bir ürünün kalitesini belirleyen en önemli ölçüt müşterilerdir. Kurumların kalite odaklı bir hizmet vermesinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) kararları dikkate alınır.

ISO, 1947 yılında İsviçre’de kurulan, teknik ve teknik dışı alanlarda standartların nasıl olması gerektiğini belirleyen bir kurumdur.

Kalite yönetim standartlarına uygun olarak hizmet vermek isteyen işletmeler, ISO veya ISO tarafından akredite edilmiş organizasyonlardan ISO kalite belgesi alması gerekmektedir.

Kalite belgesi, bir kurum ya da markanın uluslararası mevzuatlara uygun ve güvenilir bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar. Kalite belgesi alan bir işletme için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz:

 • Standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar.
 • Üretim, istihdam ve iş süreçlerinde istikrarlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirir.
 • Beklentileri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlar.
 • İnsan sağlığı başta olmak üzere hayvan sağlığı ve çevrenin korunması konusunda farklı uygulamalar geliştirir.
 • Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlayarak prestiji arttırır ve marka adını geleceğe taşır.
 • Çalışanlarına yönetime katılma özgürlüğü vererek motivasyon yükseltici eğitimlerle çalışanlarının organizasyon içindeki yerini sağlamlaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerini titizlikle yerine getirerek daha olumlu bir hizmet anlayışı geliştirir.
 • Rekabetçi sektörlerde rakiplerine karşı üstünlük elde etmesi kolaylaşır.
 • Kalite bilincini arttırarak sürekli iyileşme içindedir ve bu iyileşmenin olumlu getirilerini kısa ve uzun vadede deneyimler.
 • Toplumun ya da belli bir kitlenin güvenini kazanarak potansiyel müşterilerini arttırır ve sektörün en iyilerinden biri olma yolunda başarılı adımlar atar.

Kalite nedir, kalite güvencesi ve faydaları nelerdir ile ilgili şu kaynaktaki videoya göz atabilirsiniz:

Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

Kalite belgesi almak isteyen bir işletme öncelikle hizmet verdiği alanı belirlemelidir. Daha sonra kalite yönetim belgesi almak için gerekli hazırlıkları yapmalıdır.

Bir işletmenin kalite yönetim belgesi için tercih edebileceği iki yol vardır:

 1. Kendi organizasyonu içinde teknik bilgisi olan bir ekip oluşturmak
 2. Belgelendirme danışmanlığı yapan bir firmadan profesyonel yardım almak

Belge alma sürecinde işletmelerin geçeceği aşamalar aşağıdaki gibidir:

 • Ölçme ve Değerlendirme: İşletmenin kalite yönetim sistemi standartlarına uygunluğu denetlenir.
 • Prosedürlere Uygunluk: İşletmenin yönetim anlayışı mevzuatlara göre değerlendirilir. Eğer yeterli değilse işletmeye ek süre verilir.
 • Teftiş ve Belge Alımı: Son hazırlıklarını tamamlayan işletme, belge almaya hak kazanırsa kalite yönetim belgesinin sahibi olur.

Bir işletme aşağıdaki kalite belgelerinden birine sahip olarak yönetim sistemini daha da güçlendirebilir:

Kalite nedir ile ilgili ek kaynak olarak şuraya göz atılabilir

Kalite Nedir? İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kalite, ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir.

ISO Kalite Yönetimi Sistemi, bir ürün veya hizmetin yetkinliğini / uygunluğunu denetleyen standart biçimidir.

Kişisel kalite, bireylerin her anlamda sağladığı performans düzeyinin genel adıdır. Kişiler arasında beklenen ve gerçekleşen performans uyumluluğu yada uyumsuzluğuna söz konusudur, bu durumu kişisel kalite belirler.

Toplam kalite yönetimi; müşteri ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet kalitesinin belirli bir sisteme bağlı olarak, çalışanlar tarafından sağlanmasıdır.

Kalite yönetimi, müşteri odaklı düşünen ve sistemi bütün olarak kabul eden bir yönetim biçimidir.

Kalite, genel olarak “mevzuat ve standartlara uygunluk” olarak tanımlanan bir kavramdır. Bir ürün veya hizmetin kaliteli olması için standartları karşılaması gerekmektedir. Standartları karşılamak için de akreditasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olmalıdır.

Standartları karşılayan ve akredite kuruluşu tarafından sertifika alan bir organizasyon kalitesini güvence altına alır. Kalite güvencesinde esas olan müşteri memnuniyetidir. Kalite belgesine sahip olan bir organizasyon, müşteri memnuniyeti ve günümüzün sektörel ihtiyaçlarına uygun hareket ettiğini somut bir biçimde kanıtlar.