Kalite Nedir? ISO Kalite Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

İşletme ve firmaların hizmetlerinin hangi oranda yeterli oldukları son derece önemli. Çünkü yeterli olan ticari faaliyetler, insan sağlığını korumayı ve sektörün devamlılığını sağlamayı başarıyor. Bu durum da hem firmaların kalitesini artırıyor, hem de ürün / hizmetlerden yararlanan toplumun ihtiyaçlarına yüksek bir seviyede cevap veriyor.

Kalite Nedir?

Kalite, ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir. Daha kısa ve anlaşılır bir tabirle kalite kullanıma uygunluktur, verimliliktir, yaşam tarzıdır.

Kalite, farklı yaklaşımlara konu olan ve insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.

Yüzyıllar boyunca önemine işaret edilen kalite, bir güvence ve kontrol sistemi olarak görülmüş ve ünlü düşünürlerin deyişleri arasında kendine yer bulmuştur.

kalite nedir

Farklı yönleriyle ele alınan bir kavram olsa da modern anlamda kalite, ürün ve hizmetlerin niteliğini belirtmek için kullanılmaktadır.

21. yüzyılın ikinci yarısından sonra organizasyon ve işletme süreçlerine dahil olarak kurum ve kuruluşların niteliklerini belirleyen bir araç haline gelmiştir.

Bir organizasyon süreci içindeki kalite, en genel haliyle şu şekilde tanımlanabilir: “Standartlara ve mevzuatlara uygunluk”. Kalite kavramını ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama becerisi olarak tanımlayabiliriz.

Kalitenin bu şekilde tanımlanmasında Toplam Kalite Yönetimi kavramı önemli bir rol oynamıştır. İlk kez 1926 yılında Henry Ford tarafından kullanılan Toplam Kalite Yönetimi kavramı, bir yönetim biçimi olarak organizasyonlardaki yerini almaya başlamıştır.

Kalite Güvencesi Nedir?

Kalite (veya kalite güvencesi) iş, mühendislik ve imalat süreçlerinde ulaşılmak istenen amaçtır. Bu amacın belirlenmesinde müşteri memnuniyeti esas alınır.

Bir hizmetin ve bir ürünün kalitesini belirleyen en önemli ölçüt müşterilerdir. Kurumların kalite odaklı bir hizmet vermesinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) kararları dikkate alınır.

ISO, 1947 yılında İsviçre’de kurulan, teknik ve teknik dışı alanlarda standartların nasıl olması gerektiğini belirleyen bir kurumdur.

Kalite yönetim standartlarına uygun olarak hizmet vermek isteyen işletmeler, ISO veya ISO tarafından akredite edilmiş organizasyonlardan ISO kalite belgesi alması gerekmektedir.

Kalite Belgesi Nedir?

Kalite belgesi bir zorunluluk değildir. Organizasyon ve işletmeler, kalite belgesi almak zorunda bırakılmaz. İsteğe bağlı olan bir sertifikasyondur. Fakat bazı sektörlerdeki çeşitli belge ve sertifikalara sahip olmak zorunlu olabilir. Kalite belgesi, aynı zamanda profesyonel iş yapmanın bir şartı değildir. Herhangi bir kalite belgesine sahip olmayan işletmeler de ticari faaliyetlerine devam edebilir. Fakat bir organizasyonun yarattığı etkiyi ve verdiği güveni optimum seviyeye getirmek için oldukça önemli bir sertifikadır.

Kalite belgesi, topluma sorumlu olan organizasyonlar tarafından tercih edilir. Çünkü insanlarla bağını güçlendirmek isteyen firmalara oldukça fayda sağlar. Bu bağlamda kalite belgesi nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

“Bir ürünün yeterliliğini gösteren belgedir”.

Ürünlerin kaliteli olması, o ürünü piyasaya süren marka ve şirketler için önemli bir kriterdir. Çünkü bir şirketin müşterilerin gözünde değerini belirler. Bu bakımdan müşteri ve işletme kalitesine vurgu yapan bir sertifikadır.

Ne işe yarar?

Kalite belgesi genel olarak iki ana faktör üzerinde durur:

 • Bunlardan ilki, organizasyonların - yöneticilerin bilgilerini belgelemektir.
 • Diğeri ise şirketlerin kalite yönetim sistemini onaylamaktır.

Yöneticilerin bilgi seviyesini ölçmek için verilen sertifikalar, uluslararası kuruluşlar tarafından verilir. Buradaki amaç, kalitenin sürdürülmesidir. Akredite olmuş kuruluşlar, bireyleri eğitim programına dahil eder. Eğitim sonunda programı tamamlayan bireyler, genel kalite standartlarının yerine getirilmesi için uygulayıcı rol üstlenir. Bu kişiler, aynı zamanda denetçi/baş denetçi olarak da görev yapabilir.

Şirketlerin kalite yönetim sistemi (KYS) onayı ise farklı gereksinim gruplarına göre tasarlanabilir. Bir şirketin/organizasyonun kalite yönetim sistemi onaylandıysa, bu durum farklı anlamlara gelir. Bunlardan en önemlisi, şirketin genel standartlara uyumlu olmasıdır. Uyumluluk, şirketin imajını yükseltir ve iş hacmini artırır. KYS onayı için bir belgelendirme kuruluşunun onayı gerekmektedir. Bu onay bazen bir tescil memuru tarafından gerçekleştirilir. Görevliler, KYS’nin gerekliliklerine göre denetim yaparlar ve daha sonra bu rutin denetimler devam eder.

Kalite Yönetim Sistemi, neyin gerekli olduğunu tanımlayan gereksinimler dizisidir. Kalite yönetim sistemi felsefeleri kullanılarak iyileşmenin sağlanması hedeflenir. Bu iyileşme süreci, şirketlerin tüm süreçlerini ilgilendiren bir çerçevede gerçekleşir.

Belge sertifikaları/belgeleri, tüketicilere belirli mal veya hizmetlerin veya sağlayıcılarının belirli standartları karşıladığını göstermek için kullanılır. Kalite belgeleri, bir dizi standarda uygunluğu gösterir. Kalite belgesi, oldukça önemli bir rol oynar; çünkü ürün/hizmet sahiplerinin genel imajını yönlendirir. Kalite belgeleri, diğer yandan ürün/hizmetleri kullanan tüketicilerin içini rahatlatan ve tüketicilere güven veren bir misyona sahiptir.

Nasıl Alınır?

Kalite belgesi hakkında bilgi verirken bu belgenin nasıl alındığından da kısaca bahsetmekte yarar var:

 • Performans testleri
 • Kalite güvence testleri
 • Sözleşme ve şartnamelere uyum sağlama
 • Yönetmeli kriterlerini karşılama

Kalite belgesi almak isteyen organizasyonlar, yukarıdaki maddelerde belirttiğimiz süreçlerden geçmesi gerekir. Dolayısıyla kalite belgesi, anında alınan bir yeterlilik sertifikası değildir. İşletme ve şirketlerin bu belgeye sahip olmak için uzun bir süreçten geçmeleri gerekir. Kalite belgesi almaya uygun görülen organizasyonlar, ürün ve hizmetlerinde kalite standartlarına uyumlu olduğunu da kanıtlamış olur.

Kalite Güvencesi Belgesi Almanın Faydaları Neler?

Kalite belgesi, bir kurum ya da markanın uluslararası mevzuatlara uygun ve güvenilir bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar. Kalite belgesi alan bir işletme için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz:

 • Standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar.
 • Üretim, istihdam ve iş süreçlerinde istikrarlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirir.
 • Beklentileri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlar.
 • İnsan sağlığı başta olmak üzere hayvan sağlığı ve çevrenin korunması konusunda farklı uygulamalar geliştirir.
 • Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlayarak prestiji arttırır ve marka adını geleceğe taşır.
 • Çalışanlarına yönetime katılma özgürlüğü vererek motivasyon yükseltici eğitimlerle çalışanlarının organizasyon içindeki yerini sağlamlaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerini titizlikle yerine getirerek daha olumlu bir hizmet anlayışı geliştirir.
 • Rekabetçi sektörlerde rakiplerine karşı üstünlük elde etmesi kolaylaşır.
 • Kalite bilincini arttırarak sürekli iyileşme içindedir ve bu iyileşmenin olumlu getirilerini kısa ve uzun vadede deneyimler.
 • Toplumun ya da belli bir kitlenin güvenini kazanarak potansiyel müşterilerini arttırır ve sektörün en iyilerinden biri olma yolunda başarılı adımlar atar.

ISO Kalite Belgesi Nedir?

Günümüzdeki kalite belgesi veren kuruluşlara baktığımızda karşımıza farklı topluluklar çıkar. Bunlardan en önemlisi –akla ilk gelen- ISO’dur. ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) şirket ve firmaların genel olarak ürün ve hizmetlerini akredite eder. Kuruluşun verdiği ISO kalite belgeleri arasında ISO 9001, ISO 13485 gibi farklı sertifikalar bulunur. ISO tarafından verilen kalite belgelerine ek olarak;

 • AS9100
 • MBNQA
 • IATF16949

gibi kalite yönetim belgeleri de mevcuttur. Kalite belgeleri, birbirinden farklı alanlar için akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilebilir.

ISO Kalite Belgeleri Nelerdir?

Bir işletme aşağıdaki ISO kalite belgelerinden birine sahip olarak yönetim sistemini daha da güçlendirebilir:

ISO Kalite Belgesinin Faydaları

Kalite belgeleri, birbirinden farklı avantajlara sahiptir. Örneğin daha güçlü, daha verimli ve üretken iş faaliyetlerinin oluşmasına katkı sağlar. Diğer yandan da performans ölçümleri, güçlü ve iyileştirilmesi gereken bölümler üzerinde de farkındalık yaratır. Bu belgelerin işletmeler için nasıl bir önem ifade ettiğini aşağıda gibi belirtebiliriz:

 • Risk ve fırsatları belirler.
 • Kalite sorunları ile başa çıkmanın en iyi yoludur.
 • Risk temelli düşünce tarzını benimsetir.
 • Daha iyi planlama ve daha iyi bir iletişim altyapısı oluşturur.
 • Sorunların tekrarlanmasını önler.
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerini güçlendirir.
 • Çalışanların performansını iyileştirir.
 • İşletme ve iş süreçleri üzerindeki kontrolü artırır.
 • Marka imajını güçlendirir.
 • Müşteri memnuniyetini optimum seviyeye getirir.

Kalite belgeleri, etkili bir yönetim yaklaşımına sahip olmak için büyük bir rol oynar. Tedarikçi, hissedar, müşteri ve potansiyel olarak işletmeleri tanıyan herkesin nezdinde firmaların kalitesini yükseltir. Kalite belgeleri yalnızca işletme ve kurumlar için değil; tüketici/müşteriler için de önem arz eder. Daha sağlıklı ürün ve hizmetlerin kullanımını artıran kalite belgeleri, insanların hayat standardını yükseltme konusunda da ciddi bir rol oynar.

ISO Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

Kalite belgesi almak isteyen bir işletme öncelikle hizmet verdiği alanı belirlemelidir. Daha sonra kalite yönetim belgesi almak için gerekli hazırlıkları yapmalıdır.

Bir işletmenin kalite yönetim belgesi için tercih edebileceği iki yol vardır:

 1. Kendi organizasyonu içinde teknik bilgisi olan bir ekip oluşturmak
 2. Belgelendirme danışmanlığı yapan bir firmadan profesyonel yardım almak

Kalite belgesi almak için öncelikle bir akredite kuruluşa başvurmak gerekir. Daha sonra kuruluşun yetkilileri işletmelerin kontrolünü gerçekleştirir. Eğer yeterli görülürse işletmelere kalite belgesi verilir. Kalite belgesine sahip olmak isteyen organizasyonlar, öncelikle hedeflerini belirlemelidir. Neden bir veya daha fazla kalite belgesi almak istediklerini tespit ettikten sonra gerekli olan hazırlıklara başlamalıdır.

Kalite belgesi almak isteyen işletme/organizasyonlar

 • Hedeflerini belirlemeli
 • Standarda uygun bir yönetim sistemini kurmalı
 • Kriterleri iş sürecine uyumlu hale getirmeli
 • Akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından denetim yapılması

Yukarıdaki aşamaları takip eden işletmeler, istedikleri kalite belgesine sahip olabilir. İşletmelerin belge hazırlığı yapmaları gerekir. İşletme ve organizasyonlar, bunun için kendi içinde bir ekip oluşturarak başvuru sürecine hazırlanabilir. Organizasyonlar, belge alımı için gerekli hazırlıkları tamamlamak için profesyonel bir danışmanlık ajansından da profesyonel destek alabilir.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşü

Sonuç: ISO Kalite belgesi işletmenizin prestijini yansıtır

Kalite belgesi, farklı ölçekteki işletmeler için uygundur ve her işletmeyi güncel piyasa şartlarında bir adım öne çıkartır. Kalite belgelerinin her işletmelere olduğu gibi sizin işletmenize de büyük bir katkı sağlar. Daha iyi bir iletişim süreci tesis ederek iş potansiyelinizi maksimize eder. İşletmenizi başarıya götürecek bir yönetim sistemi inşasını mümkün kılar.

Kalite belgesi, verimlilik ve üretkenlikte artış hedefinde olan işletmelere fayda sağlayacak önemli bir kriterdir.

Verimli olmak ve üretkenlik, müşteri memnuniyetini sağlama konusunda da işe yarar. Müşteri memnuniyeti kısa ve uzun vadede iş potansiyelinde artış anlamına gelir.

Dolayısıyla kalite belgeleri, müşteri memnuniyeti ile birlikte marka imajını güçlendirme konusunda etkili bir yöntemdir. Siz de iş faaliyetlerine uygun bir kalite belgesine sahip olarak markanızın prestijini daha güçlü hale getirmek ve rekabette bir adım daha öne çıkabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kalite, ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir.

ISO Kalite Yönetimi Sistemi, bir ürün veya hizmetin yetkinliğini / uygunluğunu denetleyen standart biçimidir.

Kişisel kalite, bireylerin her anlamda sağladığı performans düzeyinin genel adıdır. Kişiler arasında beklenen ve gerçekleşen performans uyumluluğu yada uyumsuzluğuna söz konusudur, bu durumu kişisel kalite belirler.

Toplam kalite yönetimi; müşteri ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet kalitesinin belirli bir sisteme bağlı olarak, çalışanlar tarafından sağlanmasıdır.

Kalite yönetimi, müşteri odaklı düşünen ve sistemi bütün olarak kabul eden bir yönetim biçimidir.

Kalite, genel olarak “mevzuat ve standartlara uygunluk” olarak tanımlanan bir kavramdır. Bir ürün veya hizmetin kaliteli olması için standartları karşılaması gerekmektedir. Standartları karşılamak için de akreditasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olmalıdır.

Standartları karşılayan ve akredite kuruluşu tarafından sertifika alan bir organizasyon kalitesini güvence altına alır. Kalite güvencesinde esas olan müşteri memnuniyetidir. Kalite belgesine sahip olan bir organizasyon, müşteri memnuniyeti ve günümüzün sektörel ihtiyaçlarına uygun hareket ettiğini somut bir biçimde kanıtlar.