İSG Sertifikası Nasıl Alınır? [Kapsamlı Rehber]

İş sağlığı ve güvenliği, (İSG) yapılan işin niteliği ne olursa olsun oldukça önemli bir konudur. Çünkü iş güvenli konusunda tedbir alınması, çok kapsamlı bir konu olup etkisi çok daha fazla alana yayılmaktadır. Şüphesiz ki bunların en önemlisi çalışan sağlığıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlığa etkisini ifade ettikten sonra işin kalitesini arttırdığını da söyleyebiliriz. İSG konusu, aynı zamanda da şirket ve işletme verimliliğini artırma imkanı sunmaktadır.

isg belgesi

Bu yazımızda birçok işletme ve firma için hayati bir önem taşıyan İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgiler vereceğiz. Özellikle İSG sertifikası üzerinde durup nasıl alınabileceğini açıklayacağız. O halde şimdi İSG rehberimize giriş yapalım.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, iş faaliyetlerindeki kazalar ve riskler ile ilgilenen bir çalışma alanıdır. Bu konuda tehdit oluşturacak unsurlar en ince detayına kadar araştırılır. Risk ve tehdit oluşturacak her türlü kriter, titizlikle denetlenir. Uzmanlar, iş faaliyetlerindeki risk ve tehditleri minimum seviyeye indirme adına çeşitli stratejiler yürütür. Böylece her işletmenin hastalık, kaza vb. problemlerden kurtulmaları sağlanır. Dolayısıyla hem iş faaliyetleri daha verimli hale gelir hem de insan ve çevre sağlığı korunmuş olur.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş ve çalışma hayatında uyulması gereken asgari usulleri belirler. Bu yönergelere uyum sağlayan işletme ve organizasyonlar, iş faaliyetlerindeki potansiyel risklerin önüne geçebilirler. Doğru iş analizi yapmak ve modern önlemler almak İSG ile kazanılan yetkinliklerdir. Standartlara uygunluk, aynı zamanda işletme ve organizasyonların saygınlığını artıran önemli bir kriterdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir?

İşletme ve organizasyonlardaki iş faaliyetleri uzmanlar tarafından incelenir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olan kişiler, gerekli prosedürlere göre işletmelerin İSG uygulamalarını kontrol ederler. Böylece iş faaliyetlerinin sağlığa uygun olup olmadığı denetlenir.

Sertifikanın Amacı Nedir, Ne İşe Yarar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için belli bir eğitimden geçmek ve eğitim sonunda da bir sertifika sahibi olmak gerekir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin yapması gereken İSG sertifikası almaktır. Bu sertifikayı alan kişiler, yetkili statüsüyle işletme ve organizasyonların iş faaliyetlerini denetleyebilir.

İSG sertifikasının önemi, son dönemdeki uygulamalar ile daha da artmıştır. Bunun nedeni, daha sağlıklı üretim ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği anlayışının yasal bir zorunluluk olması da bu konuya daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan habere göre işletmelerin İSG uzmanları çalıştırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

İSG Uzmanlığı, Oldukça Popüler Mesleklerden Birisidir

Dolayısıyla İSG uzmanlığı, günümüzde oldukça popüler bir meslek dalıdır. Bu meslek dalında kariyer yapmak isteyenlerin mutlaka İSG sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İSG sertifikasına sahip olan kişiler, İSG uzmanı olarak çeşitli organizasyonlarda çalışabilir. Böylece iş ve organizasyon sürecindeki uygulamaları denetleyerek daha sağlıklı bir iş ortamının inşa edilmesi sağlanır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İSG uzmanı olmak isteyen adaylardan belli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar, hem eğitim düzeyini kapsar, hem de pratik olarak yapılan sınavlardan başarı elde etme zorunluluğunu içerir. Öncelikle İSG uzmanı olmak isteyenler hangi fakülteleri bitirmeleri gerektiğinden bahsedelim. Adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları şartı aranmaktadır:

 • Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri
 • Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü
 • İSG ön lisans bölümü

Bu bölümlerden mezun olan kişiler İSG uzmanı olmak için sınava girebilir. Buna ek olarak adaylardan sadece yukarıdaki bölümlerden mezun olma şartı aranmaz. Bazı meslek grupları da İSG uzmanlık sınavına ve eğitimlerine katılarak İSG sertifikası alabilir. Örnek vermek gerekirse;

 • Teknik öğretmenler
 • İş müfettişleri

gibi meslekleri ifa eden adaylar da İSG uzmanı olabilir. İSG uzmanı olmak için temel gereklilikler yukarıdaki gibidir. Bunun üzerinde de adaylar sınava girmeleri ve sınavdan geçer not almaları gerekmektedir. Adayların girmesi gereken sınavın adı İşyeri Hekimliği ve İşyeri Uzmanlığı’dır. Sınavı yapan kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bakanlık tarafından yapılan sınavda en az 70 puan alma şartı vardır. 70 puan alan adaylar İSG uzmanı olmaya hak kazanır.

İSG Uzmanlık Eğitimi

İSG uzman adaylarının görev yapabilmeleri için bazı eğitimlerden geçmesi gerekmektedir. Sınavda başarı elde etmek en önemli kriterlerden biridir. Ancak buna ek olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan eğitim almaları da mecburidir.

Eğitimler özel kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel şirketler tarafından verilir. Eğitim kurumlarını belirleyen otorite Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bakanlık onaylı kurumlar tarafından verilen eğitimler, İSG uzmanları için son derece önemlidir. Sınavda başarı elde eden adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra İSG uzmanlı olarak çalışmaya başlayabilirler.

İSG uzmanlığı eğitimleri, derslik ve okullarda yüz yüze gerçekleştirilir. Derslerin süresi toplam 220 saattir. Adaylar, eğitimlerin tamamına katılması gerekir. Eğitimde farklı konu başlıklarından oluşan dersler verilir. Adayların eğitim sürecinde aldığı ders başlıkları ve konulardan bazıları şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram İlkeleri
 • Risk Yönetimi Değerlendirmesi
 • Fiziksel ve Kimyasal Risk Etmenleri
 • Psikososyal ve Biyolojik Faktörler
 • Ergonomi ve Korunma Politikaları
 • İş Kazaları ve Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İş Hukuku
 • İş Hijyeni

Adaylar eğitimlerini de tamamladıktan sonra İSG uzmanı olarak görev yapabilir. Uzmanlık süresi 5 yıldır. İSG uzmanları, 5 yıl sonunda eğitim sürecine yeniden katılmalı ve İSG sertifika sürelerini uzatmaları gerekir.

İSG Sertifikası için Gerekli Olan Evraklar

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, evraklarını tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurularını tamamlamalıdır. Sınavdan geçer not almak yetmez; evrakların teslimi de son derece önemlidir. Adayların hazırlaması gereken belge ve evraklar aşağıdaki gibidir:

 • İmzalı başvuru formu
 • Lisans eğitimi diploması
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru ücreti dekontu

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Türleri

İSG uzmanı olmak isteyen adayların tercih edebileceği farklı sertifika türleri vardır. Bu sertifikalar A – B – C olmak üzere üçe ayrılır. Bu farklılık işyeri ve organizasyon sahalarının taşıdığı risk unsurlarına göre değişir. Örneğin;

 • A sınıfı İSG sertifikası Çok Tehlikeli kabul edilen işyerlerinde çalışan İSG uzmanlarının alması gereken sertifikadır.
 • B sınıfı İSG sertifikası Tehlikeli iş yerlerinde;
 • C sınıfı İSG sertifikası Az Tehlikeli işyerlerinde geçerli olan sertifikalardır.

İSG sertifikası alma konusunda İSG uzmanlarının yükselmek için önceden sertifika almış olmaları gerekmektedir.

 • B sınıfı İSG uzmanı sertifikası almak isteyen bir aday, önceden C sınıfı İSG sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca C sınıfı sertifikası ile en az 3 yıl görev yapmış olması gerekmektedir.
 • Aynı durum A sınıfı İSG sertifikası alma konusunda da geçerlidir. Adaylar, A sınıfı sertifikası alıp çok tehlikeli statüsündeki iş yerlerinde çalışmaları için önceden B sınıfı sertifika almış olmalıdır. B sınıfı İSG sertifikasıyla en az 4 yıl görev yapma zorunluluğu olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Ücreti Ne Kadar?

İSG sertifika ücreti, her yıl yetkili makamlar tarafından belirlenir. İSG uzmanlığının belge ücretleri arasında hem sınav için ödenen tutar hem de vize ücreti bulunmaktadır. Sınava girmek için adayların ödemesi gereken miktar yaklaşık 200 TL’dir. Diğer yandan İSG Genel Müdürlüğü’ne yatırılması gereken tutar ise yaklaşık 450 – 500 TL arasıdır. İSG sertifika ücretinin her yıl güncellendiğini hatırlatalım. Bu konuda herhangi bir danışmanlık vb. hizmeti almanız durumunda ise ücret artacaktır.