ISO 50001

ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu) tarafından oluşturulan ISO 50001, bir kurumun enerji yönetim sistemi kurması ve bu sistemi uygulayarak sürdürülebilir hale getirmesi için gereksinimleri belirler.

ISO Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri ile ilgili uluslararası bir standarttır.

Buna ek olarak ISO 50001 enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşık izlenilmesine olanak sağlar.

İlk kez 2011 yılından yayınlanan enerji yönetim sistemi standardı ISO 50001, büyük ve küçük ölçekli işletme ve firmalara uygulanabilir sistem bütünlüğüne sahiptir.

iso 50001 nedir

ISO 50001 Neye Yarar, Faydaları Nelerdir?

ISO 50001, enerji ile ilgili gereksinimler ve bu gereksinimlerin uygulanması, yönetimi ve bakımı için oluşturulmuş bir kalite yönetim standardıdır.

Temel hedefi, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda enerji performansı yönetim sistemi olarak; verimliliği arttırma, üretim maliyetini düşürme ve çevresel süreçlere yardımcı olma amacındadır.

ISO 50001 kalite yönetim standardının temel hedeflerinden biri de sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel iklimi korumaktır.

ISO 50001, işletme ve firmalara enerji yönetimi konusunda kapsamlı bir fayda sağlar. ISO 50001 prosedürlerine uygun çalışmalar yürüten bir firma;

 • Enerji tüketimini minimuma indirir.
 • Enerji masrafları üzerinde net bir denetim kurarak giderleri düşürür.
 • Prosedürlere uygun hareket ederek üretim maliyetlerini minimuma indirir.
 • İsrafın önüne geçerek yoğun kullanımların çevreye olan zararlı etkisini azaltır.
 • Sera gazı salınımlarını minimuma indirerek çevre dostu çalışmalar gerçekleştirir ve çevre konusunda toplumsal hassasiyetin gelişmesine neden olur.
 • Cihaz ve ekipmanların kontrolünü sağlayarak muhtemel tehlikeleri önceden tespit eder.
 • Yaptığı enerji bilincini arttırıcı çalışmalarıyla prestijini ve marka bilinirliğini yükseltir.
 • Diğer kalite yönetim sistemlerine daha kolay adapte olur.
 • Gelecekte daha net ve daha doğru planlar yaparak belirsizliklerin oluşma ihtimalini yok denecek kadar azaltır.
 • Çalışanlarına eğitimler vererek kurum içi enerji farkındalığını arttırır.
 • Yasalara ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hareket eder ve herhangi bir kontrolde yaptırım ile karşılaşmaz.

ISO 50001 ile ilgili şu video aydınlatıcı olabilir:

iso 50001 nedir

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi 50001 Nasıl Alınır?

Belgelendirme süreci başlatarak ISO 50001 belgesi almak isteyen bir firma, öncelikle kapsamlı bir enerji yönetim ağı oluşturmalıdır.

Bu sistemi kuran firmalar, kalite standartlarına uygun bir şekilde uygulama sürecine geçmelidir. Ardından ISO 50001 belgesi vermeye yetkili olan akredite bir kuruluşa başvuruda bulunmalıdır.

Başvuruda bulunan firma için ölçme ve değerlendirme süreci başlar. Ölçme ve değerlendirme süreci 2 aşamalıdır.

 1. Denetleme ve kontrol planı yapılır. Akredite bir belgelendirme kurumu tarafından tüm süreç kontrol edilir. TÜRKAK bu bağlamda yetkili denetçidir. Düzeltilmesi gereken uygulamalar varsa, bunlar belge sahibi olmak isteyen firmaya iletilir. Firma gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçilir.
 2. Bu aşamada belge başvurusunda bulunan firmanın dokümanları, kayıtları, yeterliliği ve iş süreci test edilir. Ölçme, kontrol ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalara belge verilir.

Hazırlıklarını doğru bir şekilde yapan firmalar, ilk aşamada da ISO 50001 enerji yönetim belgesini alabilir.

Enerji yönetim sistemi belgesi 50001 nasıl alınır sorusunun bir diğer cevabı, Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile iletişime geçmektir.

Belge sahibi olmak isteyen firmalar, bu hizmeti veren danışmanlık şirketlerinden profesyonel destek alarak da ISO 50001:2018 enerji yönetim sistemi belgesinin sahibi olabilir.

ISO 50001 İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ISO 50001 enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin neden olduğu giderlerin düşürülmesi amacıyla geliştirilmiş bir ISO standardıdır.

ISO tarafından belirlenen ve ISO 50001 en son versiyonu ISO 50001:2018'dir.