ISO 50001 Nedir? ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 50001 Standardı Nedir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu) tarafından oluşturulan ISO 50001, bir kurumun enerji yönetim sistemi kurması ve bu sistemi uygulayarak sürdürülebilir hale getirmesi için gereksinimleri belirler.

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri ile ilgili uluslararası bir standarttır.

Buna ek olarak ISO 50001 enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşık izlenilmesine olanak sağlar.

İlk kez 2011 yılından yayınlanan enerji yönetim sistemi standardı ISO 50001, büyük ve küçük ölçekli işletme ve firmalara uygulanabilir sistem bütünlüğüne sahiptir.

iso 50001 nedir

ISO 50001 Ne İşe Yarar?

ISO 50001, enerji ile ilgili gereksinimler ve bu gereksinimlerin uygulanması, yönetimi ve bakımı için oluşturulmuş bir kalite yönetim standardıdır.

Temel hedefi, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda enerji performansı yönetim sistemi olarak; verimliliği arttırma, üretim maliyetini düşürme ve çevresel süreçlere yardımcı olma amacındadır.

ISO 50001 kalite yönetim standardının temel hedeflerinden biri de sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel iklimi korumaktır.

ISO 50001 Belgesi Nedir?

ISO 50001, enerji yönetim sistemi belgesidir. ISO standartlarına uygun bir şekilde enerji yönetim ağını iş faaliyetlerine adapte etmek isteyen firmalar tarafından alınan bir sertifikadır. Belgenin temel amacı, firmaların enerji performanslarını daha verimli hale getirmektir. Verimliliği yükseltme, maliyetleri azaltma ve çevreye zararlı faaliyetlerin önüne geçme amacıyla farklı sektörlerdeki firmalar tarafından tercih edilen bir belgedir.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

Belgelendirme süreci başlatarak ISO 50001 belgesi almak isteyen bir firma, öncelikle kapsamlı bir enerji yönetim ağı oluşturmalıdır.

Bu sistemi kuran firmalar, kalite standartlarına uygun bir şekilde uygulama sürecine geçmelidir. Ardından ISO 50001 belgesi vermeye yetkili olan akredite bir kuruluşa başvuruda bulunmalıdır.

Başvuruda bulunan firma için ölçme ve değerlendirme süreci başlar. Ölçme ve değerlendirme süreci 2 aşamalıdır.

 1. Denetleme ve kontrol planı yapılır. TÜRKAK Akredite yetkisi olan bir belgelendirme kurumu tarafından tüm süreç kontrol edilir. TÜRKAK bu bağlamda yetkili denetçidir. Düzeltilmesi gereken uygulamalar varsa, bunlar belge sahibi olmak isteyen firmaya iletilir. Firma gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçilir.
 2. Bu aşamada belge başvurusunda bulunan firmanın dokümanları, kayıtları, yeterliliği ve iş süreci test edilir. Ölçme, kontrol ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalara belge verilir.

Hazırlıklarını doğru bir şekilde yapan firmalar, ilk aşamada da ISO 50001 enerji yönetim belgesini alabilir.

Enerji yönetim sistemi belgesi 50001 nasıl alınır sorusunun bir diğer cevabı, Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile iletişime geçmektir.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

Belge sahibi olmak isteyen firmalar, bu hizmeti veren danışmanlık şirketlerinden profesyonel destek alarak da ISO 50001:2018 enerji yönetim sistemi belgesinin sahibi olabilir.

ISO 50001 Belgesi Almanın Faydaları

ISO 50001, işletme ve firmalara enerji yönetimi konusunda kapsamlı bir fayda sağlar. ISO 50001 prosedürlerine uygun çalışmalar yürüten bir firma;

 • Enerji tüketimini minimuma indirir.
 • Enerji masrafları üzerinde net bir denetim kurarak giderleri düşürür.
 • Prosedürlere uygun hareket ederek üretim maliyetlerini minimuma indirir.
 • İsrafın önüne geçerek yoğun kullanımların çevreye olan zararlı etkisini azaltır.
 • Sera gazı salınımlarını minimuma indirerek çevre dostu çalışmalar gerçekleştirir ve çevre konusunda toplumsal hassasiyetin gelişmesine neden olur.
 • Cihaz ve ekipmanların kontrolünü sağlayarak muhtemel tehlikeleri önceden tespit eder.
 • Yaptığı enerji bilincini arttırıcı çalışmalarıyla prestijini ve marka bilinirliğini yükseltir.
 • Diğer kalite yönetim sistemlerine daha kolay adapte olur.
 • Gelecekte daha net ve daha doğru planlar yaparak belirsizliklerin oluşma ihtimalini yok denecek kadar azaltır.
 • Çalışanlarına eğitimler vererek kurum içi enerji farkındalığını arttırır.
 • Yasalara ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hareket eder ve herhangi bir kontrolde yaptırım ile karşılaşmaz.

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 50001 enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin neden olduğu giderlerin düşürülmesi amacıyla geliştirilmiş bir ISO standardıdır.

ISO tarafından belirlenen ve ISO 50001 en son versiyonu ISO 50001:2018'dir.

Enerji Yönetim Sistemi kapsamı, uluslararası standart olan ISO 50001 tarafından belirlenmiştir. Enerji yönetim sistemi, firmaların daha verimli ve daha sürdürülebilir çalışmalara imza atması adına geliştirilmiş bir idare/yönetim mantalitesidir. Enerji yönetim sistemini kuran firmalar, enerji giderlerini azaltma konusunda ciddi çalışmalar yapar. Böylece daha verimli iş faaliyetleri ile çalışmalarını gerçekleştirirler. Aynı zamanda enerji yönetim sistemi, çevre sağlığına ve marka prestiji açısından da ciddi faydalar sunar.

ISO 50001 belgesi, başvurunun ardından yaklaşık 10-15 günlük süre zarfında verilir. Belge almak isteyen firmaların hazırlıklarını tamamlamaları gerekir. Hazırlık sürecinin ardından firmalar tahmini iki haftaya kadar bir sürede ISO 50001 belgesine sahip olabilir.

ISO 50001 sertifikasına sahip olmak isteyen firmalar, öncelikle belgelendirme kuruluşlarına başvurarak fiyat ve süreç bilgisi almalıdır. Daha sonra belgelendirme kuruluşu, belgeyi vermeye yetkili olan akredite kuruluşa müracaat eder. Akredite kuruluş, belgeyi alacak olan firmaya baş denetçi gönderir ve sürecin kontrolünü gerçekleştirir. Raporlar olumluysa firmaya ISO 50001 belgesi verilir.

ISO 50001 sertifikası almak için öncelikle geniş ölçekli bir enerji yönetim sistemi kurmak gerekir. Enerji yönetim ağını kuran firmalar, daha sonra sertifika alma işlemini tamamlamak için uygulama sürecine geçmelidir. Firmalar, uygulama süreci için danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. Hazırlık aşamasından sonra akredite olmuş uygunluk değerlendirme organizasyonlarına başvuran firmalar, ISO 50001 sertifikasına sahip olabilir.

ISO 50001 belgesi fiyatlarını etkileyen farklı değişkenler vardır. Örneğin örgüt kültürü, coğrafi konumu, kuruluş yapısı gibi faktörler belge fiyatlarında farklılık yaratır. Günümüzde online yöntemler ile de uygunluk değerlendirme kuruluşları ile iletişime geçerek başvuruda bulunmak mümkündür. ISO 50001 belge fiyatları hakkında doğru ve güncel bilgiyi almak için akredite değerlendirme kuruluşları ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 50001 belgesi alan firmalara tanınan hak, 3 yıldır. Firmalar bu ISO belgesini üç yıl süreyle kullanabilir. Belge bitiminden bir iki ay önce firmalar, süreyi uzatmayı talep edebilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, baş denetçiyi ilgili firmaya yönlendirir ve yeniden denetim yapılır. Uygun görülürse belge süresi uzatılır.