ISO Eğitimi Nedir? Neleri Kapsar?

Bir şirketiniz varsa ve sürekli gelişimden yanaysanız, ISO sertifikaları üzerinde önemle durmanızda fayda var. Çünkü dünyanın her tarafında kabul edilen genel standartlar, işletmenizin adım adım büyümesini sağlar. ISO sertifikasına sahipseniz, risk ve fırsatları görebilir ve işletmenizin prestijiyle birlikte satışlarınızı artırabilirsiniz.

iso eğitimi

ISO eğitimi, en az bir ISO sertifikasının işletmenize sağladığı fayda kadar değerlidir. Birçok şirket yetkilisi, vaktinin önemli bir kısmını bu eğitimlere ayırmaktadır. Çünkü ISO’nun faydaları hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli eğitim ve seminerlerden yararlanmanın önemi bir hayli fazladır. Bu yazımızda ISO eğitimleri ile ilgili merak edilen bilgilere yer verdik. Ancak ISO eğitimine ve eğitim içeriklerine geçmeden önce kısaca ISO’dan bahsedelim.

Kısaca ISO Nedir?

ISO, işletme ve organizasyonların nasıl yönetileceklerine dair standart belirleyen bir kurumdur. Kurumun faaliyet göstermeye başladığı yıl 1947 olup zaman içinde uluslararası ve yerel şirketlerin yönetimlerinde dikkat etmeleri gereken genel kurallar geliştirmektedir.

ISO, International Organization of Standardization sözcüklerinin kısaltmasıdır. Kendi dilimizdeki karşılığı ise Uluslararası Standart Teşkilatı’dır. ISO, farklı ülkelerden yöneticilerin katılımı ile oluşturulan yönetim ekibine sahiptir. Bu yönetim ekibi, uzman ve profesyonellerden oluşur. Hemen hemen her sektörde standart geliştiren ISO yönetimi, çevre ve insan sağlığını koruma altına alan birtakım yönerge ve prosedürler tayin eder. Bu standartlar aynı zamanda şirket ve organizasyonların genel yönetim kalitelerini de iyileştirir.

ISO Belgesi Neyi Temsil Eder?

ISO belgesi, bir şirketin sahip olmak istediği en önemli misyonları temsil eder. Vizyoner şirketler için de oldukça önemli değerlere karşılık gelir. ISO belgesinin temsil ettiği değerlerden önce en popüler ISO belgelerine göz atalım.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetimi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
 • ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO yönetim ilkeleri, farklı sektörler için geçerlidir ancak her sektör için temelde aynı amaca hizmet eder. Her sektörün kendine özgü yönetim anlayışı vardır ve ISO ilkeleri faaliyet gösteren firmaların iş anlayışına duyarlıdır. ISO belgesi, genel olarak neyi temsil eder sorusuna özetle kaliteyi temsil eder cevabını verebiliriz.

ISO Belgesi, Prestij Demektir

ISO belgesi demek prestij demektir. Belgeye sahip olan firmalar, genel olarak itibarlarını yükseltirler. Çünkü ISO belgesi, firmaların iş faaliyetlerini daha kaliteli hale getirme görevi üstlenir. Kalite ile birlikte müşteri memnuniyeti artar. Tüm bunlar genel anlamda firmaların satışlarına olumlu yansır.

ISO belgesi, devamlı büyüme ve sürdürülebilir başarıyı temsil eder. Firmaların süreç yaklaşımı benimsemelerini sağlayan ISO belgeleri, uzun soluklu ve başarılı bir ticari hayatı oluşturan en önemli etkenlerden biridir.

ISO Eğitimi Nedir?

ISO eğitimi, genel olarak ISO standartlarına uyum sağlanması ile ilgili eğitici içeriklerden oluşan bir programdır. Bu içeriğin özü, ISO mantalitesini doğru şekilde anlamak ve aktarmaktır. Eğitime katılan kurumsal yetkililer ve sektör çalışanları, ISO kriterlerini net bir biçimde tanıma fırsatı yakalar. Her işletme, kendi sektörüne göre farklı eylem planları hazırlayabilir. Bu planlardaki ana amaç, her zaman başarı yakalamak ve bu başarıyı sürdürmektir. ISO belgeleri ise yapılması gereken yöntem ve prosedürleri işletme yönetimine kazandırır. ISO, test edilmiş ve güvenilirliği ispatlanmış bir dizi standartlara sahiptir. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin işletme ve firmalar ISO ilkeleri ile hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilir.

ISO eğitimi ISO belgelerinin ne gibi avantajlara sahip olduğunu gösteren eğitici içeriklerden oluşur. Belge almak isteyen yetkililer ya da konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar, bu eğitimlere katılabilir. Genel bir kalite standardı yakalama imkanı veren ISO eğitimleri, bağımsız ve akredite kuruluşlar tarafından düzenlenir. Bu kuruluşları temsil eden uzmanlar, iş hayatında daha başarılı olmak isteyen profesyoneller için çeşitli eğitim ve seminerler tertipler. ISO eğitimi, aynı zamanda ISO standartlarını denetleyen denetçilerin yetiştirilmesini de sağlayan bir eğitim programıdır.

ISO Eğitimi Neleri Kapsar?

ISO eğitimi, kapsamlı bir şekilde ele alınır. Bir ISO eğitiminde organizasyonu etkileyen tüm süreçler üzerinde hassas bir şekilde durulur. ISO eğitimlerinde organizasyondaki her bireyin/çalışanın görev ve sorumluluklarının altı net bir şekilde çizilir. Ancak bu görevler, birbirinden bağımsız değildir; eklektik bir süreç yaklaşımı benimsenir.

ISO eğitimleri, standartlara uyum sağlamanın ön koşulları, kalite yaklaşım, hedef, süreç ve strateji konusu üzerinde durur. Eğitimlerde genel bir Kalite Yönetim Sistemi nasıl inşa edilir sorusuna cevap verilir. Verilen cevaplar ile organizasyon içi işleyişinin nasıl olması gerektiği üzerinde durulur.

ISO eğitimlerinin kapsadığı süreçleri aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 • Değer hedeflerinin gerçekleştirilmesi
 • Kayıt ve değerlendirmelerin idaresi
 • Yıllık öz değerlendirmeler
 • Ölçme ve değerlendirme iletişim planı
 • Yapı ve iyileştirme kontrolleri
 • Yöntem geliştirme prosedürleri
 • Çalışma ve eğitim planları
 • Baş denetçilik eğitimi

ISO eğitimi, organizasyon içindeki tüm çalışanlara açık olan eğitim sürecidir. Amaç, organizasyon içindeki kalite yönetimi planlarının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Eğitim çalışmaları ile ISO’nun ne gibi avantajlar sağladığı konusunda ayrıntılı sunumlar yapılır. Çalışan ve yönetim ekibi, bu eğitimler ile konu hakkında bilgi sahibi olarak organizasyonun vizyon ve değerleri ile örtüşen çalışmaları gerçekleştirme fırsatına sahip olurlar. Aynı zamanda denetçi eğitimi konusunda da önemli konulara değinen ISO eğitimi, standartlara uygun bir denetimin nasıl yapılacağını da aktarır.

Belge Almak Zorunlu Mudur?

ISO belgesi, bir zorunluluk değildir. Ancak bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, bu belge ile iş potansiyellerini artırma fırsatı yakalar. Örneğin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) bir zorunluluk değildir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ISO 22000 belgesi almadan da hizmet verebilir. Ancak yurt dışı pazarda ISO belgesine sahip olmak bir gereklilik olabilir.

Örneğin Avrupa Ekonomik Alanı içinde ticaret yapmak isteyen firmalardan ISO belgesine sahip olmaları talep edilebilir. Bu durumda ISO eğitimi ise çalışanların bağlı olduğu kurumun genel anlayışına bağlıdır. Eğer şirket ve firmalar, ISO belgesi gerektiren pazarlarda aktif olarak faaliyet gösteriyorsa, çalışanlarının ISO eğitimlerine katılma şartı getirebilir.

Eğitimin Avantajları Neler?

ISO eğitimleri, genel standartlara uyum sağlamanın yöntemlerini öğrenme konusunda son derece faydalıdır. ISO eğitimi alan profesyoneller, risk ve fırsatları görme becerisine sahiptir. Hangi durumda nasıl bir eylem planı uygulanacağının farkında olurlar ve zor zamanlarda dahi maksimum fayda getirecek faaliyetlerde bulunurlar.

ISO eğitimi, verimliliğin artmasını sağlayan ve kalitede sürekliliği odağına alan prosedürler hakkında fikir verir. Bu prosedürler, uzun ve kısa vadede organizasyonların başarısına katkı sağlayan başat faktörlerdir. Dolayısıyla eğitime katılan profesyoneller, tüm bu çerçevenin yöntemlerini ana hatlarıyla öğrenme şansı yakalar. Genel standartlara uyum sağlayan başarılı bir şirket/organizasyon olmayı öğreten ISO eğitimleri, her açıdan önemli avantajlar içermektedir. Özetle, ISO eğitim programları, her firmanın geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir sisteme geçme sürecini kolaylaştıran muteber bir aşamadır.

ISO Eğitimi Kalitede Sürekliliği ve Kalıcı Başarıyı Sağlar

Başarılı organizasyonel süreçleri yaratmanın önemli kriterlerinden biri kalite yönetim sistemi inşa etmektir. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ise müşteri odaklı olmak, çalışanların daimi katılımı ve kaliteyi öne çıkarmak ile doğru orantılıdır. ISO belgeleri ise bu konuda işletmelerin en önemli yardımcısıdır. ISO belgesi, profesyonel hizmet veren her işletmenin kalitesini ve devamlılığını artıran önemli bir sertifikadır. Bu sertifikanın önemi ise eğitim süreçleri ile kavranabilir.

ISO eğitimleri, tam da bu noktada son derece önemli fayda ve avantajlar sunmaktadır. ISO standartlara uyum sağlayarak işletme başarısını artırma ve kalitede sürekliliği sağlamanın püf noktaları için ISO eğitimlerinin önemli faydalar sunduğunu net olarak ifade edebiliriz.