8 Başlıkta Bilgi Güvenliği Sistemi Nedir? Neden Gereklidir?

Bilgi sistemleri güvenliği, bilgisayarları, ağları ve kullanıcıları korumaya odaklanan bilgi teknolojisi alanında geniş ve kapsamlı bir konudur. Günümüzdeki modern şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcıları da yakından ilgilendirir. Çünkü dijital tehditler, her zaman önemli bir risk unsurudur. Bu tehditler;

 • Veri tabanı hack’lenmesi ile özel bilgilerin çalınması
 • Bir makineye kötü amaçlı yazılımların yüklenmesi
 • Kasıtlı hizmet kesintileri

Vb. gibi farklı boyutlarda karşımıza çıkabilir. Günümüzün dünyasında iş faaliyetlerinin güvenilir bir şekilde devam etmesi için çeşitli sorumluluklardan bahsetmemiz gerekir. Bu sorumluluklar, büyük ölçekli şirketlerden bireysel kullanıcılara kadar her bileşeni etkiler.

bilgi güvenliği

Bu noktada Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile karşılaşırız. Çünkü bilgi ve verileri korumak için kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gereken bir yönetim anlayışı, Bilgi Güvenli Yönetim sistem uygulamasını gerektirir.

Bilgi Güvenliği Sistemi Nedir?

Bilgi güvenliği sistemi, bilginin bozulmadan korunmasını ve hedef kanala güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Bilgiye ulaşma konusunda dijital dünyanın önemi arttığı için dijital tehditlerin de biçim ve formları değişikliğe uğramıştır. Tüm bu tehditleri bertaraf etmek için Bilgi Güvenli Sistemi ve uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi Güvenliği Sistemi Neden Önemlidir?

Peki, dijital riskleri ortadan kaldıran Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları neden önemlidir? Gerek şirketler gerekse de bireysel kullanıcılar, bilgi güvenliği siteminden nasıl yararlanabilir? Yazımızın devamında bu soruya cevap verelim:

 1. Tüm Bilgilerin Güvenliğini Sağlar

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, ölçeği fark etmeksizin şirketlerin güvenliğini korumaya yardımcıdır. Günümüzdeki en temel güç bilgidir. Bilgilerin saklandığı alanlar ve depolama yerleri, son derece korunaklı olmalıdır. Çünkü kuruluşların gizliliği, bütünlüğü ve dolayısıyla da başarıları sahip oldukları bilgilere bağlıdır. Bilgi güvenliği sistemi ise hayati bir öneme sahip bu bilgilerin korunması için bir dizi prosedür sunar. Bu prosedür ve talimatlara uyan şirket ve kullanıcılar, bilgilerini ve geleceklerini sağlam bir temel üzerinden inşa ederler.

Siber saldırılar, organizasyonlar için ciddi bir tehdit unsurudur. Muhtelif hacker girişimleri, organizasyon bilgilerini ele geçirerek kurum kültürüne ağır bir hasar verebilir. Bilgi güvenliği sistemi, siber saldırıları da bertaraf etme kabiliyetine sahiptir ve kurum içi güvenliği titiz bir şekilde korur.

 1. Güvenlik Maliyetlerini Azaltır

Bilgi güvenlik sistemi, bir risk ve analiz yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, kuruluşların risklere karşı en iyi şekilde nasıl korunacakları hakkında net bilgiler verir. Bazen değerli görülmeyen yöntemleri de koruma sistemlerine dahil ederek kurumsal güvenliği tehditlerden korur. Savunma teknolojileri, bilgi güvenliğinin geniş metotları arasında yer alır. Böylece kurumların tehlikelere karşı korunma sistemlerine katkı sağlar.

Bilgi güvenliği sistemi, tüm bunları yaparken tasarruf etme imkanı da verir. Kurum ve kuruluşlar, dış tehditlerden korunurken yüksek maliyetli uygulamalardan da kurtulmuş olur. Dolayısıyla bilgi güvenliği sistemi kurmak, aynı zamanda gider maliyetlerinin de minimum seviyede tutulmasını sağlar.

 1. Şirket Çalışma Kültürünü Geliştirir

Bilgi güvenliği sisteminin temel amacı, tüm bilgisel varlıkları muhafaza etmektir. Dış tehditlerden korumak ve organizasyonun devamlılığını sağlamaktır. Fakat bilgi güvenliği sistemi, yalnızca ilgili departmanı ilgilendiren bir durum değildir. Bilgi yönetimi alanındaki herhangi bir olumsuzluk, kurumun diğer bileşenlerine de sirayet eder. Dolayısıyla kurumu ve organizasyonu ayakta tutan tüm anahtar unsurlara zarar verebilir.

Bu açıdan baktığımızda bilgi güvenliği, organizasyon içinde yer alan her kriteri ve aşamayı ilgilendiren bir anlayıştır. Tüm süreçleri ve organizasyonel faaliyetlerin hepsini ihtiva eden bir aşamadır. Şirket çalışma kültürünü ve iş prensiplerini maksimize eden bir perspektif yaratır. Bu perspektif aynı zamanda da çalışanlar üzerinde önemli bir etki bırakır. Çalışanlar, güvenlik faaliyetlerinin bir parçası olarak güvenlik risklerini daha iyi anlayabilirler. Bu da uzun ve kısa vadede organizasyonun verimliliğini artıran pozitif bir değerdir.

 1. Değişen Güvenlik Risklerine Karşı Kalkan Oluşturur

Her tehdit, zamanla biçim değiştirebilir. Hali hazırdaki koruma uygulamalarının içine sızacak şekilde evrimleşebilir. İnternet virüsleri ve dijital riskler, zamanla güvenlik kontrollerini ele geçirmeye yönelik yeni hamlelerde bulunabilir. Bu yüzden dijital tehditlerin gösterdiği değişimlere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bunu yapmanın en güvenilir yolu, bilgi güvenliği sistemi kurmaktır. Çünkü bilgi güvenliği yönetimi, tıpkı virüs ve tehditler gibi değişkendir. Gelecek zarara göre biçim ve form değiştirir. Böylece kurumun içine sızma tehlikesi olan uyarıcılara karşı her zaman hazırlıklıdır. Güvenlik riskleri değiştikçe bilgi güvenliği anlayışı da zamana ve döneme uyum sağlayarak organizasyonu başarıyla koruma potansiyeline sahiptir.

 1. Kurumsal İtibarı Korur ve Geliştirir

Siber saldırıların gücü her geçen gün artıyor ve hacmi mütemadiyen genişliyor. Etkisiz bir bilgi güvenliği sistemi, ne yazık ki bu saldırılara karşı çaresiz kalabiliyor. Bu çaresizlik, kurum ve şirketler için fecaat durumlara yol açabilir. Mali ve kurumsal bir itibarın zedelenmesi ise organizasyonların geri dönüşü olmayan durumlara sürüklenmesine sebebiyet verebiliyor. Ne yazık ki bazen zarara uğrayan şirketin kendisi ve itibarı olabiliyor.

Ancak bir bilgi güvenliği sistemi ile bu tarz kötü durumlara çözüm bulunabilir. Bilgi güvenliği sistemi, sadece günlük ve dönemlik iş koruma faaliyetlerinden çok daha fazlasıdır. Kurum kültürünü muhafaza etmenin ve itibarın zarar görmemesi için bilgi güvenliği sisteminin oldukça önemli faydaları vardır.

 1. Sık Denetim İhtiyacını Azaltır

Bilgi güvenliği sistemi, kurumları sık sık kontrol ve denetim yapmaktan kurtarır. Tekrarlanan tetkik ve kontrol süreçlerini ortadan kaldırır. Bunun yerine genel anlamda daha kabul görmüş prosedürleri kurum kültürüne yansıtır. Bilgi güvenliği sistemine adapte olan organizasyonlar, küresel anlamda geçerliliğe sahip olan yöntemleri güvenlik uygulamalarına dahil eder.

Bilgi güvenliği sistemi, organizasyonların hızla büyümesi durumunda da kendisini yeniler. Çeşitli iş disiplinlerine ve değişen teknoloji uygulamalarına adapte olur. Bilgi riski sorumlulukları üzerine tüm faaliyetlerini inşa eder. Dolayısıyla organizasyon yapısındaki odaklanmaları daha kapsamlı ve sistematik hale getirir.

 1. Rekabet Gücünü Artırır

Bilgi güvenliği sistemi, sadece başarılı ve modern güvenlik uygulamaları geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda organizasyonların iş ilişkilerini de geliştirme fırsatı verir. Bilgi güvenliği sistemi, mevcut müşterileri elde tutma fırsatı verirken, pazarda daha rekabetçi bir kurum imajı ve kültürü yaratır. Bilgi güvenliği sisteminin önemli artılarından biri de kuşkusuz daha başarılı bir pazarlama yönetimidir. Bilgi güvenliğine verilen önem, piyasa koşullarında daha rekabetçi kurum ve şirket sayısını artırır.

 1. Güvenlik Duruşu ve Şirket İmajını Güçlendirir

Bilgi güvenliği sistemi, sürekli gelişim kaydetmek isteyen kurumlar için olmazsa olmaz kriterlerden biridir. Sürekli gelişimin yanı sıra iç denetimlerin yapılmasını ve aksayan yerlerin düzeltilmesini de sağlar. Bir kurumun temel ve ileri seviye güvenlik uygulamalarının istenilen performansı verip vermediğini anlamak için bilgi güvenliği sistemine bakmak yeterlidir. Bilgi güvenlik sistemi, tek bir merkezden yönetilerek kurumun tüm bileşenlerinin performansını artırır. Bu da kurumları verimsiz çalışmalardan koruyarak çok daha sağlıklı organizasyonel süreçlerin inşa edilmesine fırsat verir.