ISO 45001 Nedir, ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 Nedir?

ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır.

Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001’in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir.

iso 45001 nedir

Bu standart Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve yönergelerine dayanmaktadır. ISO 45001, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan OHSAS 18001 standardının yerine kabul edilmiştir.

ISO 45001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan yeni bir İş Güvenliği Standardına yönelik ihtiyacın artması nedeniyle geliştirilmiştir.

ISO 45001 Standardı Ne İşe Yarar?

OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanan ISO 45001, Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001 standardı aynı zamanda TSI 18001’in yerine de uygulanmaya başlanmıştır.

ISO 45001’in temel hedefi, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmaktır.

Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Maddeleri neler?

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan dökümanlar/standartlar
 3. Terimler ve tanımlar
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Organize etme
 7. Destek/yardım
 8. Operasyon
 9. Performans testi
 10. İyileştirme

Tüm bu maddeler, bir işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ilkelerinin doğru bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmek içindir. Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri minimuma indirerek, yapılan işin verimliliğini ve uygun sağlık koşullarını artırmak ana amaçtır.

ISO 45001 ne zaman yürürlüğe girdi?

ISO 45001 standardından önce İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından prezente edilen OHSAS 18001 yönergeleri geçerliydi. Fakat geçtiğimiz yıllarda OHSAS 18001’in yerine ISO 45001 standardı kabul edildi ve yayınlandı. ISO 45001 standardının yürürlüğe girme tarihi ise 12 Mart 2018’dir. ISO 45001, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

ISO 45001 OHSAS 18001 arasında ne fark var?

 • OHSAS 18001 yalnızca riskler ile ilgilenir; ISO 45001 hem risk hem de fırsatlara bütüncül bir b bakış açısıyla yaklaşır.
 • ISO 45001 ile daha proaktif bir yönetim sistemi devreye girmiştir.
 • Şeffaf bir yönetim anlayışı ISO 45001 ile beraber uygulanmaya başlamıştır.
 • ISO 45001’de işçilerin daha sağlıklı ve daha güvenilir bir ortamda iş faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak için gerekli kontrollerin uygulanışı artırılmıştır.
 • ISO 45001, OHSAS 18001’e göre departmanların görüş ve düşüncelerine daha fazla önem vermektedir.

ISO 45001 Belgesi Nedir?

ISO 45001 belgesi, işletmelerin bu standarda uyum sağladığını gösteren bir sertifikadır. ISO 45001 belgesine sahip olan işletme ve kuruluşlar, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiklerini beyan eder.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir firma, öncelikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmalıdır. Belge sahibi olmak isteyen firmanın yalnızca uygun bir anlayışa sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu yeterliliği kanıtlamalıdır.

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir işletmenin takip etmesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir:

 1. Öncelikle prosedürlere uygun olarak gerekli ölçütleri yerine getirmek
 2. Bu ölçütlerin ne oranda yeterli olduğunu kontrol etmek; yeterli değilse eksik prosedür ve yönetmelikleri tamamlamak
 3. Son aşamada teftiş ve denetleme sürecini başarıyla geçmek

ISO belgelendirme kuruluşları işletmeyi belge almaya yeterli görürse, işletme ISO 45001 belgesinin sahibi olur. Aksi durumda ikinci bir denetleme işlemine kadar işletmelerden eksikliklerini tamamlanmaları istenir.

ISO 45001 belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme hizmeti veren bağımsız kuruluşlarla da anlaşabilir.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

İşletmelerin belge alma sürecinde yeteri kadar zamanları yoksa danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile anlaşmak doğru bir tercih olabilir.

ISO 45001 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

ISO 45001 Belgesi almanın işletmelere faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
 • İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
 • Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
 • Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
 • Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
 • Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.
 • Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
 • Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.
 • Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 45001 Dünyanın uluslararası unvana sahip ilk standartlarından biridir. En değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumaya yönelik standartların tamamına denir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı;

 • Küçük veya orta ölçekli iş yerleri
 • Büyük ölçekli şirketler / işletmeler
 • Kamu kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Kar amacı olmayan kurumlar

Yukarıdaki listede yer alan şirket / işletme veya kurumlar için uygundur.

TS ISO 45001, güvenilir çalışma ortamlarına zemin hazırlamak için sunulan Türkçe standarttır. Profesyonel çalışma koşullarını daha sağlıklı bir hale getirmek isteyen işletmeler tarafından tercih edilir. ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) tarafından geliştirilen ve prezente edilen TS ISO 45001 standardı, yarattığı güvenli iş mecraları ile aynı zamanda üretimde verimliliği esas kılmıştır. Dolayısıyla hem işçi sağlığı ve güvenliği hem de olanakların daha iyi değerlendirilmesi hususunda son derece faydalı yönergelerden oluşan bir standarttır.

Kuruluşların iş faaliyetlerini daha güvenilir hale getirmelerine imkan veren bir yönetim anlayışıdır. ISO 45001 belgesine sahip olan her kuruluş, faaliyetlerinde standart üreten kurum olan ISO yönergelerine uyum gösterdiğini beyan eder. ISO 45001 kurallarını özümseyen şirket/kuruluşlar da bu standardın ilkelerini kendi iş süreçlerine yansıtır. ISO 45001 ISO Yönetim Sistemi’ni iş süreçlerine adapte eden kuruluşlar;

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı inşa eder.
 • Risk ve fırsatları saptayarak maksimum faydaya ulaşır.
 • Yaralanma ve tehlikelerin önüne geçer.
 • İş verimliliğini ve bununla beraber pazardaki tanınırlığını artırır.

ISO 45001 belgesi, ISO tarafından çıkarılmış bir sertifikadır. Bu belgeye sahip olmak isteyen işletmelerin ISO tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurmaları gerekir. ISO 45001 belge alımı öncesinde işletmelerin hazırlıklarını doğru bir şekilde yapmaları önemlidir. Hazırlığını yapan işletmeler, ISO 45001 standartlarını eksiksiz olarak uyguladıklarını da kanıtlamaları gerekmektedir. ISO 45001 belgesi almak isteyenler kuruluşlar, kendi yönetimleri içinden oluşturduğu profesyonellere belge alımına hazırlanabilir. Buna ek olarak işletmelerin profesyonel danışmanlık firmalarından da destek alma imkanları bulunmaktadır. Bizi şuraya tıklayarak arayabilir profesyonel hizmet desteği talebinde bulunabilirsiniz.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta sonra ISO 45001 belgesi alınabilir. Önemli olan ISO yönetim sistemini kurmak ve bu hususa uyma konusuna özen göstermektir. Başvuru belgeleri de eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra 5 ila 7 gün içinde belgenize sahip olabilirsiniz.

ISO 45001 belgesi fiyatları, kuruluşların faaliyet gösterdiği sektör, çalışan sayıları ve işletme yeri vb. faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti alınan firmanın sunduğu eğitim içeriği de belge fiyatlarında birtakım değişimler yaratabilir. ISO 45001 belge ücreti hakkında güncel bilgi almak için firmamız ile irtibata geçiniz.