ISO 45001 Nedir?

ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır.

Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001’in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir.

iso 45001 nedir

Bu standart Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve yönergelerine dayanmaktadır. ISO 45001, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan OHSAS 18001 standardının yerine kabul edilmiştir.

ISO 45001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan yeni bir İş Güvenliği Standardına yönelik ihtiyacın artması nedeniyle geliştirilmiştir.

ISO 45001 Neye Yarar, Faydaları Nelerdir?

OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanan ISO 45001, Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001 standardı aynı zamanda TSI 18001’in yerine de uygulanmaya başlanmıştır.

ISO 45001’in temel hedefi, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmaktır.

Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 45001 standartlarını sistemine entegre eden bir işletme;

 • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
 • İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
 • Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
 • Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
 • Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
 • Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.
 • Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
 • Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.
 • Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir firma, öncelikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmalıdır. Belge sahibi olmak isteyen firmanın yalnızca uygun bir anlayışa sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu yeterliliği kanıtlamalıdır.

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir işletmenin takip etmesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir:

 1. Öncelikle prosedürlere uygun olarak gerekli ölçütleri yerine getirmek
 2. Bu ölçütlerin ne oranda yeterli olduğunu kontrol etmek; yeterli değilse eksik prosedür ve yönetmelikleri tamamlamak
 3. Son aşamada teftiş ve denetleme sürecini başarıyla geçmek

ISO 45001:2018 Türkçe PDF dosyasına şuradan ulaşabilirsiniz.

ISO belgelendirme kuruluşları işletmeyi belge almaya yeterli görürse, işletme ISO 45001 belgesinin sahibi olur. Aksi durumda ikinci bir denetleme işlemine kadar işletmelerden eksikliklerini tamamlanmaları istenir.

ISO 45001 nedir ile ilgili ek olarak şu videoya göz atılabilir:

iso 45001 nedir

ISO 45001 belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme hizmeti veren bağımsız kuruluşlarla da anlaşabilir. İşletmelerin belge alma sürecinde yeteri kadar zamanları yoksa danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile anlaşmak doğru bir tercih olabilir.

ISO 45001 Nedir? İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ISO 45001 Dünyanın uluslararası unvana sahip ilk standartlarından biridir. En değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumaya yönelik standartların tamamına denir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı;

 • Küçük veya orta ölçekli iş yerleri
 • Büyük ölçekli şirketler / işletmeler
 • Kamu kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Kar amacı olmayan kurumlar

Yukarıdaki listede yer alan şirket / işletme veya kurumlar için uygundur.