İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

Bu makalemizde iş sağlığı ve güvenliği uzmanının kim olduğunu, nasıl İSG uzmanı olunabileceğini, görevlerini ve kazançlarını konu alan bir yazı hazırladık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan kişilere iş ve sağlık güvenliği uzmanı denir. İş ve sağlık güvenliği uzmanı kısaca İSG uzmanı olarak adlandırılır.

iş sağlığı ve güvenliği uzmanı

İSG uzmanı işletmelerin faaliyet gösterdiği iş yerini ve iş sürecini çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili prosedürlere göre denetler. Mühendisler, mimarlar, teknik elemanlar, müfettişler ve İSG ön lisans ile lisans mezunları iş sağlığı ve güvenli uzmanı olabilir.

İSG'nin ne olduğunu bilmiyorsanız, öğrenmek için daha önce yazdığımız İSG nedir adlı konumuza göz atabilirsiniz.

İSG Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Bir İSG uzmanının farklı görev ve sorumlulukları vardır.

Uzmanların çalışma alanları genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek
 • Risk analizi yapmak
 • Yetkili makama rapor sunmak
 • İlgili birimlerle işbirliği yapmak
 • Çalışma ortamını düzenlemek
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermek

İş güvenliği ve sağlığı uzmanı, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda farklı görevlere sahiptir.

is uzmanı

Şimdi bir İSG uzmanının görevlerini belirtelim:

 • İş yeri ortamını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına göre denetlemek
 • İş yerindeki tehlikeleri ilgili mevzuatta belirtilen standartlara göre gidermek
 • Tehlikeli olan malzemelerin analizini yapmak ve insan/çevre sağlığına uygunluğunu kontrol etmek
 • Hayati tehlike oluşturacak hususları işverene bildirerek iyileştirici önlemler alınmasını sağlamak
 • İş yeri çalışanlarını potansiyel tehlikelerden korumak ve bu konuda sağlıklı bir hizmet için gerekli olan prosedürleri belirlemek/uygulamak
 • Olası tehlike ve kazaları önceden önlemek; kaza olduysa sebeplerini ayrıntılı bir şekilde tespit etmek ve tekrarlamasına izin vermemek
 • İş yerindeki sağlık programlarını yönetmek ve sürdürülebilir hale getirmek
 • İş güvenliği, iş sağlığı ve acil durumlarda hazırlıklı olma gibi farklı konularda çalışan ve yöneticilere eğitim vermek
 • İş sürecini ve iş uygulamalarını daha sağlıklı hale getirmek için farklı birimlerle işbirliği yapmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

İş ve sağlık güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren kurumlardan sertifika almalıdır.

Bu eğitimi veren kurumların bakanlık tarafından onaylanmış olmaları gerekmektedir. Üniversite veya özel eğitim şirketleri tarafından verilen İSG uzmanlık eğitiminin 220 saatten az olmaması gerekir. Adaylar, bu eğitimi başarıyla tamamlayarak İSG uzmanı belgesi almalıdır.

İş Güvenliği uzmanlık sınavları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetiminde yapılır. Yılda iki kez yapılan bu sınavlarda adayların en az 70 puan alması gerekir. İş ve sağlık güvenliği uzmanı belgesi, 5 yıl süreyle geçerlidir. Eğitimleri tamamladıktan sonra bu belgeyi alan uzmanlar, 5 yıl sonra yeniden eğitim programlarına katılım göstermek zorundadır.

isg uzmanı kime denir

Kimler İSG Uzmanı Olabilir?

Mühendisler, mimarlar, bakanlıkta çalışan müfettişler ve de iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar iş ve sağlık güvenliği uzmanı olabilir. Aynı zamanda teknik eleman unvanına sahip olan kişiler de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilir.

Teknik öğretmenler ve fen edebiyat fakültelerine bağlı olan fizik ve kimya bölümü mezunları da teknik eleman unvanıyla İSG eğitimlerine katılarak İSG uzmanlık belgesi alabilir.

ISG kanunu ile ilgili şuradan gerekli dokümanlara göz atabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı maaşları, uzmanın çalıştığı kuruma ve işin riskine bağlı olarak değişim gösterir. Bu nedenle standart bir uzman maaşından söz edemeyiz.

İSG uzmanları, çalıştıkları yerin risk gruplarına göre A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Uzmanların aldığı maaş ortalamaları uzmanlık sınıflarına göre aşağıdaki gibidir:

 • En yüksek maaşı A sınıfı iş güvenliği uzmanı alır. Maaşları ayda 5,000 TL ve 7,500 TL arasındadır.
 • En düşük İSG uzmanı maaşı C sınıfına aittir. C Sınıfı iş ve sağlık güvenliği uzmanları 3,000 TL ve 4,500 TL arası maaş alır.
 • B sınıfı İSG uzmanı maaşı ise ayda 3,500 TL ve 6,000 TL arası değişmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı nedir, kime denir konusu ile ilgili ek bilgi niteliğindeki şu video ilginizi çekebilir: