Akreditasyon Nedir? Akreditasyonun Faydaları Nelerdir?

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, organizasyonların belirlenen standartlar dizisini karşıladıklarını doğrulamalarını gerektiren bir kalite güvence sürecidir. Akreditasyonda kurum ve organizasyonlar, bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından tetkik edilir. Daha sonra gerekli standartlar karşılandığı takdirde denetlenen organizasyonlara belge/sertifika verilir.

akreditasyon nedir

Herhangi bir kamusal veya ticari kurum, akreditasyon sürecinde denetlenebilir. Denetleme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı uygunluk değerlendirme birimleri tarafından yapılır. Ticari ve kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşlar bu süreç boyunca denetim ve gözetim altında tutulur.

Akredite İşlemi Nasıl Yapılır?

Akredite olma işlemi, bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvuru yapılarak başlar. Başvurunun ardından denetim ve kontrol işlemi başlar. Denetleme aşamasında başvuruda yapılan kurumun standartlara uygunluğu farklı açılardan ele alınır:

  • Yönetim Sistemi Belgeleri
  • Ürün ve Personel Belgeleri
  • Uyumluluk Sertifikaları
  • Test Raporları

Yukarıdaki başlıklar dahilinde birtakım kontroller gerçekleştirilir. Eğer akredite olmak isteyen kurum/işletme standartlara uyum gösteriyorsa, akredite edilir. Böylece geçerliliği kanıtlanmış bir kalite altyapısı kurulur.

Akreditasyon işlemi, ulusal ve uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, akredite etme yetkisine sahip olmalıdır. Örneğin ülkemizde TÜRKAK onaylı olan bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun akredite etme yetkisi bulunmaktadır.

Akreditasyon Ne İşe Yarar?

Akreditasyon işlemi, net olarak bir kalite değerlendirmesidir. Akredite olan kurumlar, hizmet ve ürünlerinin genel anlamda belli bir kaliteyi ve güvence standartlarını karşıladıklarını gösterir. Genel kalitenin artması da daha nitelikli ve daha güven veren organizasyon ve kurumların çoğalmasını sağlar.

akredite olmak

Akreditasyon, hem tüketiciler hem de işletmeler için oldukça önemli bir unsurdur. Bu bağlamda akreditasyon; denetlenebilir piyasa koşulları ile birlikte kaliteli hizmetleri tüketiciler ile buluşturur. Piyasada dolaşımda olan ürün ve hizmetlerin kalitesini artırır. Özetleme ifade etmek gerekirse; akreditasyon, kuruluş ve organizasyonların güvenilirlik ve geçerliliklerine onay veren bir süreçtir. Verilen hizmetlerin ve sunulan ürünlerin doğruluğundan emin olma işlemidir.

Akreditasyon Faydaları Nelerdir?

Kalite güvencesi sunan akreditasyon faaliyetlerinin farklı faydaları vardır. İşletme, tüketici ve genel anlamda topluma sağladığı faydaları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz:

  • İş faaliyetlerini iyileştirir ve riskleri azaltır.
  • Şirket politikalarındaki güçlü yönleri ve boşlukları tanımlar.
  • Şirket içi iletişimin ve personelin güçlendirilmesini teşvik eder.
  • Risklerden ve diğer sorumluluklardan doğan maliyetleri azaltır.
  • Tüketicilere daha sağlıklı ve daha güvenli hizmet ve ürünler sunulmasını sağlar.

Akreditasyon, bir zorunluluk değildir; akredite olmak isteyen işletmeler bu kriteri gönüllülük esasına göre yapar. Fakat bazı sektörlerde faaliyet göstermek için akredite olma zorunluluğu bulunabilir.

Akreditasyon -akredite olma zorunluluğu olsun ya da olmasın- işletmelere faaliyet gösterdikleri sektörlerde artı bir değer katar. Çünkü akreditasyon, her zaman için kaliteli ve güvenli iş uygulamalarını teşvik eder. Hangi planların ve uygulamaların geçerli olduğunu önceden bildirir ve şirket politikalarında maksimum verim alma imkanı yaratır.

Akreditasyon Kalite ve Güven Kültürü Yaratır

Günümüzde işletme ve organizasyonların genel kalitesini artıran farklı akreditasyon belgelerinden söz etmek mümkündür. Bunların içinden en popüler olanı ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından verilen belge ve sertifikalardır.

ISO tarafından hazırlanan ISO9001, ISO45001, ISO22000 gibi farklı akreditasyon belgeleri, işletmelerin uluslararası ölçekte kalite ve güvenilirliklerine olumlu katkılar yapar. Diğer akreditasyon belgeleri gibi ISO belgeleri de farklı sektörlerde hizmet veren birçok işletme ve organizasyonun performansını maksimum seviyeye çıkarır.