CE Belgesi Nedir? CE İşareti Nasıl Alınır?

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (European Economic Area) satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir sertifika işaretidir. Bu belge, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler çevreye zararının olmadığını kanıtlamış olurlar.

ce belgesi nedir

CE İşareti Nedir?

CE işareti, 1985 yılında Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanmıştır. Conformite Europeenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE işareti, ürünlerin teknik alt yapılarına ilişkin mevzuatı genelleştirerek ürünlerin denetleme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında satılmak için üretilen ürünlerde de kullanılabilir.

CE işareti niçin alınır?

CE işareti, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermediğini ve çevreye zararının olmadığını ispatlar.

CE İşareti Ürünlere Nasıl Eklenir?

Ürünlere eklenen CE işareti için olmazsa olmaz kriter, işaretin net bir şekilde okunuyor olmasıdır. Buna ek olarak bir başka önemli kriter ise CE işaretinin silinmemesidir. Bu kurallara uyulması zorunludur. CE işaretinin ürünlere nasıl ekleneceği ile ilgili önemli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Ürünlerde yer alan işaretin “CE” harflerinden oluşması gerekmektedir.
 • Her iki harf de dikey boyutta olmalıdır.
 • Bir diğer önemli kural işaretin boyutu ile ilgilidir. Belirlenen kurallara göre işaretin 5 mm’den küçük olması yasaktır. Ancak bu durum, ürünlerin türüne göre değişebilir.
 • İşletmeler, ürünlerine eklediği CE işaretinin boyutunu değiştirebilir. Minimum 5 mm’den az olmama koşulu ile farklı boyutlarda ürünlere eklenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, harflerin net bir şekilde okunuyor olmasıdır.
 • CE işaretini bazı ürünlere yapıştırmak zor olabilir. Bu tarz ürünler için işaret, ürünün ambalajına eklenebilir. Ambalaj ile birlikte ürüne ait olan resmi bir evraka da işaret yapıştırılabilir.
 • CE işaretinin eklendiği belgeler, ürünün geçerli AB direktiflerine ve düzenlemelerine uygun olduğu belirtmelidir.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

CE, 1985’ten bu yana imalatçının ya da ithalatçının üretim yeri neresi olursa olsun, ürünün geçerli olan AB mevzuatlarına uygun olduğunu belirtir. CE işaretine sahip olan ürünler, tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlar.

CE Yönetmelikleri ile ilgili şuradaki yazımıza göz atmanızı öneririz.

CE işareti alan başlıca ürün grupları şunlardır:

 • Makine ve İnşaat Malzemeleri
 • Tıbbi Cihazlar
 • Kişisel Korunma Donanımları
 • Oyuncaklar
 • Kablo Üzerinde Hareket Eden Yolcu Taşıma Araçları
 • Terminal Cihazları
 • Endüstriyel Sıcak Su Kazanları

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Bazı ürünlerin AB pazarında satılması için CE işareti taşıması zorunludur. Bu nedenle yasal ve güvenilir bir şekilde Avrupa’da ürün satışı yapmak için bu belgeye ihtiyaç vardır.

Ürünlerin tüm mevzuatlara uygunluğunu beyan etme görevi ürünü üreten işletmelere/firmalara aittir. Bu işareti ürünlerine eklemek isteyen firmaların herhangi bir lisans başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak işletmeler aşağıdaki prosedürleri uygulamalıdır:

 • AB kapsamına giren tüm ilgili gerekliliklere uygunluğu sağlamak
 • Belge alımı için onaylı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alıp almamaya karar vermek (her işletme CE başvurusunda bulunmak için gerekli olan hazırlık sürecini kendi yerine getirebilir. Buna ek olarak profesyonel bir danışmanlık kuruluşu ile işbirliğine gidebilir)
 • Belge alımı için uygunluğu belgeleyen teknik dosya hazırlamak
 • AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak

AT uygunluk beyanında hangi bilgiler yer almalıdır?

AT Uygunluk Deklarasyonu, ürün, üretici veya üretici temsilcisi, gerekliliği olan ürün gruplarında Onaylanmış Kuruluş ve harmonize standartlar ile ilgili aşağıda sıraladığımız bilgileri içermelidir.

Ürünün tanımı ise şu maddelerden oluşmalıdır:

 • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
 • Bu deklarasyonun tek sorumluluğunun üreticiye ait olduğunun beyanı
 • Gerektiği durumlarda, onaylanmış kuruluş adı ve numarası, izlenen modülün tanımı ve CE sertifikası bilgileri
 • Ürünün izlenebilirliğine yardımcı olacak tanımlaması, uygun durumda uygun netliğe sahip ürün fotoğrafı
 • Ürünün uygun olduğu AT yönetmeliği
 • Uygunluğu referans verilen harmonize standartlar ve/veya şartnameler
 • Ek bilgiler, imza, imza yetkilisi adı görevi, imza yeri ve tarihi

En basit ifadeyle CE belgesi nasıl alınır sorusuna bu maddelerdeki gibi cevap verebiliriz. Ancak belge alındıktan sonra yetkili merciler, belgeyi ürünlerine koymaya hak kazanan işletmelerden ek belge talebinde bulunabilir. Bu bakımdan belgenizi aldıktan sonra işletmeler istendiği takdirde evrak ve belge işlemlerine devam edebilir.

CE işaretleme sistemi almak isteyen işletme neleri araştırmalı?

 1. Ürünlerinin CE işaretine sahip olması gerekip gerekmediğini araştırmalıdır.
 2. Ürünlerin ilgili risk seviyesine göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini seçmelidir.
 3. Prosedür seçimini tamamladıktan sonra yönetmelikleri uygulamaya başlamalıdır.
 4. Son olarak, bu basamakları yerine getiren kurum/kuruluşlar, sertifikalandırma prosedürlerinde yer alan onaylanmış kurumlar tarafından CE işaretini almaya hak kazanır.

Bu süreçte belge almak isteyen işletmelerin geçeceği aşamaları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 1. Uygulanabilir direktifleri tanımlamak
 2. Direktiflerin gerekliliklerini belirlemek
 3. Yönetmeliğe uygun bir rota belirlemek
 4. Ürünlerin uygunluğunu değerlendirmek
 5. Teknik dokümantasyonları düzenlemek
 6. Akredite kurumlara başvuruda bulunmak

Bu aşamaları başarıyla tamamlayan işletmeler, CE belgesine sahip olabilir. Tüm bu aşamaları yerine getirmek, planlı bir program yapmayı gerektirir.

Teknik Dokümantasyon Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermeli?

Ab ürün yönetmeliğine göre belge almak isteyen işletmeler, ürünlerinin ilgili mevzuatlara uygunluğunu dile getirecek dosya hazırlamalıdır.

teknik dökümantasyon

Teknik bilgilerden oluşan bu dosya, en az 10 sene saklanmalıdır. Bu dosyanın önemi, sadece ürünlerine CE işaretini ekleyecek olan işletmeler için geçerli değildir. Çünkü hazırlanan bu teknik dosya, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde kalite yönetim sisteminin önemli bir parçası haline gelebilir.

Teknik dosyada bulunması gerekenler şunlardır:

 • Ürünün tanımı
 • Kullanım amacı
 • Dizayn ve üretimi ile ilgili teknik bilgiler

Bu maddeler ürünlerin bağlı olduğu mevzuatlara göre değişim gösterebilir.

Belge alırken bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyaç var mı?

En çok sorulan sorulardan biri belge alırken “onaylı bir kurumun ürünlerimi kontrol etmesi gerekiyor mu” sorusudur. Bu konuda yapmanız gereken ürününüzün onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilip edilmediğini öğrenmelisinizdir. Bu bilgiyi öğrenmek için ürünlerinizin bağlı olduğu mevzuatlara göz atmanız yeterlidir.

Eğer onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmeniz gerekiyorsa;

 • CE işareti aldıktan sonra ürünlerinize onaylı kuruluşun kimlik numarasını da eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ürününüzde hem CE işareti hem de kuruluşun kimlik numarası gözükmelidir. Ürününüzü onaylayabilecek bir kurum bulmak için Nando https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ veri tabanını kullanabilirsiniz.

Eğer CE belgesi almak için yetkili bir kurum tarafından onay almanız gerekmiyorsa;

 • Yasal standartlara ve mevzuatlara uygunluğu kendiniz değerlendirmelisiniz. Bu noktada olası riskleri önceden belirlemeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Eğer konuya yeteri kadar hakim değilseniz, danışmanlık firmalarından yardım alabilirsiniz.

Uygunluk değerlendirmesi ücretli mi?

Bir üretici olarak uygunluk değerlendirmesini kendiniz gerçekleştirirseniz, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ücret ödemeniz gereken durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Danışmanlık firması ile işbirliğine giderseniz
 • Ürününüz için geçerli olan AB mevzuatları doğrultusunda onaylanmış bir kuruluş tarafından bağımsız değerlendirmeyi gerektiriyorsa

Yukarıdaki durumlarda sağlanan hizmet için onaylı kurumlara belli bir ücret ödemeniz gerekir. Ödeyeceğiniz ücret, ürününüz için hangi sertifika prosedürünün geçerli olduğuna göre değişir.

Uygunluk beyanı ne kadar süre ile geçerlidir?

Uygunluk Beyanı, ürünün temel güvenlik gereklilikleri belirlendikten sonra belirsiz bir süre için geçerlidir. Mevzuatlar ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmadığı takdirde geçerlilik durumu korunur. Kullanımda olan ürünlerin bazı özelliklerinde değişiklik yapılabilir.

ce belgesi

Örneğin ürün yönetmeliğinin işleyişi, ürünün asıl amacı ve kullanım alanı değişebilir. Bu tarz değişikliklerde dolaşımda olan ürünler, yeni yönetmeliklere göre değerlendirilir. Bu tür değişiklikler meydana geldiğinde, ürünün önceki sertifikasyonu geçersiz olabilir. Böyle bir durumda direktiflere ve standartlara uygun olarak yeni bir AB Uygunluk Beyanı hazırlanması gerekecektir.

CE Belgesi ne kadar sürede alınır?

CE Belgesi ne kadar sürede alınır sorusuna ortalama olarak, sertifikasyon süreci tek bir ürün için 6-8 hafta sürer diyebiliriz. Ancak bu süre sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde devam etmesi durumunda geçerlidir. Belgeleme işleminin ne kadar süreceğini etkileyen ana faktörler:

 • Test sonuçları
 • Uygunluk değerlendirme süresi
 • Ürün özelliği
 • Teknik belgelerin ne kadar sürede temin edildiği

CE Belgesini kimler verebilir? Nereden alınır?

Belge, akredite olmuş belgelendirme ve danışmanlık hizmeti veren özel kuruluşlardan alınabilmektedir. Biz de CE Belgesi almanızı sağlayabilecek danışmanlık firmalarından biriyiz.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

Gerekli zamanı ve teknik bilgisi olmayan işletmelerin belge/sertifika alma konusunda profesyonel yardım almaları önerilir.

CE Belgesi / İşareti Almanın Faydaları

Bu belgeye sahip bir işletme şu avantajlara sahip olur;

 • Ürün ve hizmetinin sağlığa zararlı olmadığını beyan eder.
 • İnsan, hayvan ve bitki sağlığını gözeterek çalışmalarını sürdürür.
 • Yaptığı çalışmalarda çevreye zarar vermediğini ortaya koyar.
 • Ambalaj, etiket ve emniyet ile ilgili standartlara uyulduğunu gösterir.
 • Ürün özelliklerinin taşıdığı riskleri minimize eder.
 • Sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin piyasada dolaşmasını engeller.
 • Avrupa Birliği tarafından yayınlanan yeni yaklaşım direktifleri’ne uygun bir üretim gerçekleştirir.
 • Ürünlerinin AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar.
 • Yurt dışına açılarak iş hacmini genişletir.
 • Verdiği güvenli hizmetle sektörde en fazla tercih edilen markalardan biri haline gelir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kapsamın genelinde 23 ürün kategorisi bulunur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Alçak Gerilim Cihazları
 2. Kişisel korunma donanımları
 3. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 4. Elektromanyetik uyumluluk
 5. Makinalar
 6. Basınçlı kaplar
 7. Basit Basınçlı Kaplar
 8. Gaz yakan aletler
 9. Sıcak su kazanlar
 10. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 11. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 12. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 13. Tıbbi cihazlar
 14. In vitro tıbbi tanı cihazları
 15. Oyuncaklar
 16. Gezi amaçlı tekneler
 17. İnşaat malzemeleri
 18. Sivil kullanım için patlayıcılar
 19. Otomatik olmayan tartı aletleri
 20. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 21. Asansörler
 22. Dondurucular
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanında ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren sertifikadır.

CE, kesinlikle TSE belgesi yerine geçmez.

Şuradaki CE işareti örneğine göz atabilirsiniz:

ce işareti örnek

belge örneği

Ce işaretinin bulunması zorunlu olduğu ürünler, bu işareti mutlaka taşımalıdır. Zira katılımcı ülkelerin pazarında satışa sunulamaz. Satışa sunulması, yasal merciler ve anlaşmalar tarafından yasaklanmıştır. Eğer bir ürün, Ce işareti taşıması gerektiği halde bu işareti taşımıyorsa çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalır. Yaptırımlar, yükümlülüğü yerine getirmeme tekrarına göre değişiklik gösterir. Yaptırımlar, 5.000 Euro para cezasından hüküm giymeye kadar değişebilir.

Belge almak istiyorsanız, bazı prosedür ve kuralları yerine getirmelisiniz. Bunlar;

 • AB kapsamına giren tüm ilgili gerekliliklere uygunluğu sağlamak
 • Belge alımı için onaylı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alıp almamaya karar vermek
 • Belge alımı için uygunluğu belgeleyen teknik dosya hazırlamak
 • AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamaktır.

Bizimle iletişime geçerek danışmanlık planlarımıza göz atabilir, sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olabilirsiniz.

Belge ücretinin kesin maliyeti; test, süre, kriter ve kapsamları gibi detaylara göre değişebilmektedir. Güncel fiyat bilgisi için bizimle temasa geçmekten kaçınmayın.

CE Belgesi yalnızca onaylanmış kuruluş statüsüne sahip olan belgelendirme kuruluşlarından alınmalıdır. Avrupa Birliği sınırlarında içerisinde 1000 civarında onaylı kuruluş ve 31 adet yönetmelik kapsamında ürünlerin CE markalanması süreçlerinde görev almaktadır.

Başvuru için ürüne ait teknik bilgiler ve resimler başvuru aşamasında yeterli olacaktır. Ürüne alınacak CE belgesinin kapsamı ve testleriyle, belgenin kaç günde alınabileceği belirlenmektedir. Detaylar için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Belge alma konusunda yardımcı olan birbirinden farklı kuruluşlar vardır. Ancak önemli olan kriter, işini bilen ve güvenilir kuruluşlara başvurmaktır. Günümüzde akredite olan farklı danışmanlık kuruluşları, işletmelere ve üreticilere CE işareti alma hususunda yardımcı olmaktadır. Siz de bizimle iletişime geçerek belgenizi / işaretinizi alabilirsiniz.

CE işareti, işletme ve organizasyonların kaliteli yönetim sistemleri ile ilgili olan bir belge değildir. CE işareti, ürünlerin AB Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Avrupa standartlarına uygun olarak üretildiğini beyan eder. Dolayısıyla CE belgesi, organizasyonların Kalite Yönetim Sistemi ile ilgisi olmasa da işletmelerin güvenilirliğini ve kalitesini gözler önüne serer.

Bu belge, Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürünlerini satmak isteyen üretici firmalar ve işletmeler için gereklidir. Belgelenmenin amacı, ürünlerin, AB Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında üretilmiş olduğunu göstermektir. Dolayısıyla Avrupa pazarında ürün satışını yapmak isteyenler, CE işaretine sahip olmalıdır. Diğer yandan belge sahibi olmak, işletme ve markanın kalitesini arttırmanın yanı sıra tüketicilere güven verir ve satın alma davranışlarını olumlu etkiler.

Hayır, her ürün için CE işareti başvurusunda bulunmaya gerek yoktur. Genel olarak gerekli kontrol ve denetim yapılmadığı takdirde doğa ve insan sağlığı için risk unsuru taşıyacak ürünler için belge başvurusu yapılır.