6 Başlıkta Gıda Güvenliği Sistemi Nedir?

Dünya değişiyor ve modern çağa ayak uydurmak için gerekli niteliklerle birlikte kalite standartları da değişim gösteriyor. İlerleme ve gelişme konusunda geleceğe yönelik adımlar atma konusunda birtakım yönergelere ve yenilikçi sistem yaklaşımlarına ihtiyaç var. Uluslararası kurumların daha iyi bir dünyaya kavuşma amacındaki çabaları oldukça değerli. Fakat daha yaşanabilir bir hayat miras bırakmak için sorumlu olan profesyonellere ve ticari organizasyonlara da fazlasıyla iş düşüyor.

gıda güvenliği sistemi

Gıda güvenliği yönetim sistemi, daha iyi ve daha sağlıklı bir gelecek için uyulması gereken birtakım yönergeleri içeren önemli bir sistem yaklaşımı olarak hafızalarda yer almış durumda. Peki, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS), tam olarak ne vaat ediyor? Bu yazımızda GGYS hakkında bilgi verip neden gerekli olduğundan bahsedeceğiz.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Nedir?

Gıda güvenliği yönetim sistemini geniş bir kapsamda değerlendirmek mümkündür. Bir gıda güvenliği yönetim sistemi yalnızca legal bir gereklilik değil, aynı zamanda işletmenizde güvenli faaliyetlerin takip edilmesini sağlamak için yararlı bir araçtır. GGYS, gıda tüketimlerinin güvenli olmasını sağlamak için bir gıda işletmesindeki gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Tüm işletmelerin HACCP olarak lanse edilen "Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası" ilkelerine dayalı bir gıda güvenlik yönetim yaklaşımı barındırması, uygulaması ve sürdürmesi gerekir.

Gıda güvenliği yönetimi, aşağıda belirttiğimiz bir dizi temel unsurun etkileşimine dayanan bir sistemdir:

 • Bilgi
 • Araçlar
 • Mekanizmalar

Bilgi, güvenilir besin ve gıda yönetimi inşa etmek için tecrübe ve deneyim sonucu ortaya çıkan oldu ve ilkeleri ifade eder. Araçlar ise risk değerlendirmesi gibi sistemin kurulumu için gerekli olan unsurlardır. Mekanizmalar ise HACCP gibi kontrol ve denetim süreci için karar verici bir yönlendiricidir.

Gıda güvenliği yönetim sisteminin merkezinde tüketicinin korunması vardır. Besin özdeklerindeki mikrobiyolojik tehlikenin sıklığı veya maksimum konsantrasyonunun bir ifadesi olan ve bir gıda güvenliği hedefi ile betimlenen güvenli gıda sağlanması yer alır.

Gıda Güvenliği Sistemi Neden Gereklidir?

Gıda güvenliği sistemi, tüketici sağlığının korunması için son derece önemli bir unsurdur. Gıda sektöründe hizmet veren işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemi ilkelerine bağlı kalması, son derece sağlıklı bir ortam yaratır. Bu durumdan olumlu yönde etkilenen, yalnızca tüketiciler değildir. GGYS ilkeleri, işletme ve organizasyonların geleceğe daha emin adımlar atması anlamına gelir. Dolayısıyla işletmelerin devamlılığı ve sürekliliği için de gereklidir.

gıda güvenliği sistemi neden gereklidir

Gıda güvenliği yönetim sisteminin temeli eğitimdir; eğitim bu mekanizmanın basamak taşlarıdır. Çalışanlardan yöneticilere kadar organizasyon içindeki her kesim daha güvenilir bir yönetim sistemi kurma konusunda eğitime tabi tutulur. Risk algısı, tutum ve beceriler ve uygulamalarındaki temel belirleyici faktörler eğitim sonucunda kazanılan yetkinliklerdir.

Her işletme ve organizasyonun insana ve doğaya karşı sorumlu olduklarını hesaba katarsak; GGYS ilkelerinin neden gerekli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Üretim ve sunumda bilimsel metotlar, her zaman artı bir değer katar. Bu metotları uygulamak için de uluslararası anlamda geçerliliği kanıtlanmış yöntemlere ve bu yöntemleri uygulamayı bilen profesyonellere ihtiyaç vardır. İşte Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, bu konuda işletme ve organizasyonlara yol gösterici bir kılavuz niteliği taşır.

Gıda Güvenliğinin Faydaları Neler?

Uyumlu bir gıda güvenliği organizasyonu tasarlamak ve uygulamak, kuruluşların sistemin tanımlanmış görevlerinin ötesinde birçok alanda gelişmesine yardımcı olabilir. Başarılı ve anlamlı bir program uygulaması için gıda güvenliği hedeflerini iş ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmek yönetim açısından kritik önem taşır. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin bir GGYS geliştirmek ve uygulamak istemelerinin en önemli nedenleri şunlardır:

 • Kuruluşların gıda güvenlik risklerini belirler ve bu bilgilere göre iş risklerini ortadan kaldırır.
 • İşletme çalışanlarının hangi kurallara uyması gerektiği konusunda rehberlik eder.
 • Yönetime günlük olarak karşılanması gereken gıda güvenliği gereksinimlerini bildirir.
 • Güçlü ve modern bir eğitim/öğretim programı oluşturur.
 • Endişe ve uyumsuzluk gibi iş yapma engelleyici zararları ortadan kaldırır.
 • Şirketler için en uygun izleme ve ölçüm programları geliştirir.

Gıda güvenliği yönetim sistemi, işletmeleri her zaman daha verimli hale getiren bir yaklaşımdır. GGYS ilkelerine uygun hareket eden işletmeler, sektördeki kalıcılıklarını daha kolay garanti altına alma şansı yakalar.

ISO 9001 ve ISO 22000 arasındaki farklar neler?

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı iken, ISO 22000 ise Gıda Güvenliği Yönetim sistemi standardıdır. Her iki standart, yüksek seviyeli bir yapı baz alınarak düzenlenmiştir. Amaçları genel olarak aynıdır fakat bazı açılardan birbirlerinden ayrılırlar. Her iki standart arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibidir:

 • ISO 9001 çok daha geniş çerçevede düzenlenen bir standarttır. Ancak işletme yönetimindeki bazı noktaların gözden kaçırabilir. ISO 22000 ise, 9001’in organizasyonların gıda ve besin hizmetlerinde gözden kaçırma ihtimali olan konular üzerine geliştirilmiştir.
 • ISO 9001, bir organizasyon yapısında hizmetlerin kaliteli olması için genel bir çerçeve sağlar. ISO 22000 ise direkt olarak gıda zinciri operasyonlarında genel bir kalite yönetmeliği sunar.
 • ISO 22000, gıda şirketlerine hammadde seçiminden paketleme malzemelerine kadar son derece kapsamlı bir şekilde yol gösterir. ISO 9001’de bu kadar ayrıntılı uygulamalar yer almaz; her şirket için genel talimatlar yer alır.

Sonuç olarak; ISO 22000, gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeleri doğrudan ilgilendirir. Fakat ISO 9001 ise gıda şirketlerinin yanı sıra daha farklı sektörlere faaliyet gösteren firmaların da ilgi alanına girer.

HACCP Nedir?

HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları anlamına gelir ve ilk olarak 1960'larda NASA ve gıda güvenliği profesyonelleri tarafından tasarlanmış bir gıda güvenliği ve risk değerlendirme planıdır. Bu iki grup, NASA'nın mürettebatlı uzay görevlerinin karşılaştığı iki kritik sorunu çözmek için bir araya gelmiştir; kırıntılar ve hastalık üreten mikroorganizmalar…

Günümüzde HACCP ilkeleri, küresel ölçekte kabul gören Gıda Güvenliği Programlarının altyapısını oluşturmaktadır. HACCP ilkeleri, üretim, hazırlık, paketleme ve dağıtım gibi gıda tedarik zincirinin her aşamasında süreç ve proseslere uygulanabilmektedir. Birçok farklı türde gıda işletmesinde gıda güvenliğini yönetmek için kullanılan HACCP ilkeleri, gıda hijyeni ve güvenliği konusunda yol göstericidir.

HACCP genel olarak kabul görmüş ilkeleri nelerdir?

HACCP, gıda güvenliğini sağlamanın ve süreci kontrol etmenin anahtarı olan 7 prensibi ana hatlarıyla belirtir. Bu ilke ve prensipler aşağıdaki gibidir:

 • Bir gıda işletmesinde oluşabilecek potansiyel tehlikeleri belirlemek
 • Yiyecek hazırlama sürecinde tehlikelerin azaltılabileceği, ortadan kaldırılabileceği veya önlenebileceği nokta olan Kritik Kontrol Noktası oluşturmak
 • Bir gıda güvenliği tehlikesinin kontrol edilmesi gereken kritik sınırlarını belirlemek
 • Tehlikelerin belirlenen kritik sınırların ötesine geçmediğinden emin olmak için kritik kontrol noktalarını izlemek
 • Bir tehlikenin kritik sınırını aşma riskine karşı önlem almak için düzenleyici faaliyetler oluşturmak
 • Herhangi bir tehlikenin kapsamlı ve güncel kayıtlarını düzeltici eylemlerin ayrıntılarıyla birlikte kayıt altına almak
 • HACCP gıda güvenliği programının tanımlanan tehlikeleri önlemek için çalışıp çalışmadığını anlamak için doğrulama prosedürleri oluşturmak

Güvenilir Gıda Güvenliği Belgemi Nasıl Alabilirim?

Gıda güvenliği sistemi, kuruluşların birçok alanda gelişmelerine yardımcı olur. Güvenli faaliyetlerin gerçekleşmesi ve müşteri odaklı hizmetler ile kalıcı olmak isteyen işletmelerin başarısında rol oynayan en önemli etkenlerden biri gıda güvenliği sistemi ve belgeleridir.

Siz de işletme sahibi olarak Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi’ni şirketinizin yönetim süreçlerine dahil etmek istiyorsanız, güvenilir belgelendirme firmaları ile iletişime geçmelisiniz. Hızlı ve sonuç odaklı bir gıda güvenliği yönetim sistemi ile hizmet vermek için bizi tercih edebilirsiniz. Uluslararası alandaki tecrübemiz ve profesyonel uzmanlarımızın destekleriyle şirketinizin ihtiyacı olan gıda güvenliği yönetim sistemine hemen sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için hemen bizi arayın.