8 Maddede İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olan prosedürlerden oluşmaktadır. Bu prosedürlerin uygulanmasına yönelik strateji ve teknikleri bilmek, son derece önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği belgesi, profesyonellerin bu konuda nasıl adımlar atmaları gerektiğini belirler. Çeşitli yönerge ve talimatlar ile her işletmenin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesini sağlar.

İşte İSG Belgesinin Faydaları

Peki, iş sağlığı ve güvenliği sertifikasının işletmelere olan faydaları nelerdir? Bu faydaları 8 farklı başlık altında topladık.

isg belgesi

Potansiyel risk ve tehlikeleri tanımlar

İşyeri yaralanmaları ciddi bir endişe kaynağıdır fakat çoğu durumda önceden önlenebilir. İSG belgesi, şirketlere, yetkili ve yöneticilere ve de çalışanlara potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirtir. Böylece çalışanlar ve kurum içindeki yetkililer daha güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli mevzuatlara uyum sağlayarak problemlerin önüne geçer.

İSG belgesi, tehlikelerin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza indirileceği konusunda ipuçları verir. Bir işyeri tehlikesi, çalışanların moralini düşürebilir, işin durmasına neden olabilir veya bir şirketi para cezasına veya herhangi cezaya maruz bırakabilir. İş sağlığı ve güvenliği belgesi, sorumluluğunuzu anlamanıza ve şirketinizin bu sorumlulukları ciddiye almasını sağlamanın yollarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

İş verimliliğinizi artırır

Bir İSG yönetim sistemi uygulamak ve İSG kurallarına riayet etmek, işletmenizin verimliliğini artırmanın en iyi yollarından biridir. Çünkü İSG yönetim sistemi, neredeyse tüm maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bir İSG yönetim sistemi, hiçbir sisteme sahip olmama veya sınırlı etkililiğe sahip olma ile karşılaştırıldığında rakipsiz avantajlar sunar. Örneğin bir İSG belgesi,

  • Personelinizin moralini ve üretkenliğini artırır.
  • Personel elde tutma oranlarını iyileştirir.
  • Yeni ve geçici personeller için eğitim maliyetlerini azaltır.
  • Kiralamanız gereken işçi sayısını azaltır.

Güçlü bir İSG yönetim sistemi, maliyetleri neredeyse her şekilde düşürmenize yardımcı olur. Riski azaltarak, daha düşük bir kaza ve yaralanma oranına sahip olacaksınız. Araştırılacak daha az kaza ile İSG yönetim sistemleri, kazaları araştırma maliyetini de azaltır. Böylece planlı işlerinizin de gecikmesini engellemiş olursunuz.

Şirket sorumluluğunu ilgili birimlerle paylaştırır

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, şirketin sorumluluğundadır. Ancak bu konuda rahat ve huzurlu bir ortam yaratmak için çalışanlara da görev düşer. Çalışanlar da kendilerini, çalıştıkları ortamı ve iş arkadaşlarını güvende tutmak için belli bir anlayış geliştirmeleri gerekir. İşte şirketin tüm bileşenleriyle birlikte çalışanlara bu bilinci veren en temel unsur, İSG belgesidir. Çalışanlar, iş güvenliği sertifikası ile birlikte çalıştıkları ortamın daha güvenilir olması için yapılan faaliyetlerin bir parçası haline gelirler. İş sağlığı ve güvenliği belgesi, iş ortamlarının güvenliğini artırmanın yollarını öğretecek ve onlara güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimi verecektir. Böylece çalışanlar, nerede nasıl davranmaları gerektiğini bilerek iş kazalarından kendilerini bilinçli bir şekilde uzak tutmaya başarabileceklerdir.

Cezai yaptırımlardan korur

İSG yasaları, çalışanlara daha güvenli ve refah bir çalışma ortamı sunmak için tasarlanmıştır. Bu yasaları ihmal eden veya görmezden gelen şirketler ve bireyler, çeşitli cezai yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu yaptırımlar iş bırakmalara, cezai suçlamalara, para cezalarına ve daha büyük cezalara kadar gidebilir. Ve tüm bu cezalar, işletmelerin zor durumda kalmasına neden olabilir. Bu cezalarla karşılaşmamak için en pratik ve verimli yol İş sağlığı ve güvenliği sertifikasıdır. İş sağlığı ve güvenliği belgesi, , şirketinizdeki güvenlik sorunlarını belirlemenize yardımcı olur ve bu güvenlik sorunlarını çözmenizi kolay hale getirir. Özetle iş sağlığı ve güvenliği güvenlik sorunlarını çözmenize veya en aza indirmenize yardımcı olacak stratejiler ve araçlar sunar. Böylece sizi ve işletmenizi tüm yasalara ve düzenlemelere uygun tutar.

Çalışanların moralini ve işletme verimliliğini yükseltir

Bir çalışma ortamı ne kadar güvenli olursa, şirketiniz/firmanız o kadar verimli çalışır. Bununla birlikte çalışanlarınızın da morali o kadar yüksek olur. İSG eğitimi, size sadece yasaları ve yasalara göre sorumluluklarınızı anlatmakla kalmayıp, güvenliği nasıl artıracağınız konusunda yardımcı ipuçları verir. İSG belgesinin önemli bir faydası, düzenli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinden oluşmasıdır. Çeşitli eğitim kursları sunarak, sizin ve şirketinizin çalışma ortamının güvenli olduğundan emin olmanıza yardımcı olmaya yönelik çalışmalar bütünüdür. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine bağlı kalmak, her zaman güvenilir bir iş yerinde verimli faaliyetler ve daha büyük şirket kârları ile sonuçlanır.

Eğitimli ve bilinçli bir ekip yaratır

Tüm çalışanların doğrudan görevleri/işleri ile ilgili uygun İSG eğitimini almalarını sağlamak, bir kaza meydana gelmesi durumunda doğabilecek riskleri azaltır. İSG belgesine sahip olan bir işletme çalışanlarını ilgili eğitimlerini verdiğini veya uzmanlar tarafından verildiğini kanıtlar. İşletmeler, çalışanlarının İSG eğitimlerini aldıklarını ve eğitimden geçtiklerini çalışan dosyalarında bulundururlar. Bu sebeple de çalışanlar veya yasal merciler, şirket içi yetkili ve çalışanların İSG eğitimi almadıklarını iddia edemezler. Dolayısıyla İSG belgesi, doğabilecek problemlerden şirketlerin sorumluluklarını en aza indirger. Bu da şirketleri para cezaları ve diğer cezalar açısından büyük ölçüde kurtarabilecek uygun prosedürü takip etmesi anlamına gelir.

Kurumsal ve sosyal sorumluluğunuzu artırır

Yapılan bir ankete göre, insanlar işletmelerin sosyal fayda sağlama sorumluluğunda olmaları gerektiğine inanıyor. Bu bulgu, markaların kurumsal sosyal sorumluluğunu gündemlerinin merkezine koymaları gerektiğini gösteriyor. Güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olmak, markanızın çekiciliğini oluşturmanın çok önemli bir parçasıdır. Bir İSG yönetim politikası, çalışanlarınızın fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığına değer verdiğinizi gösterir ve kamu imajınızı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu arada kurumsal sosyal sorumluluk sadece paydaş beklentilerini karşılamak, yasa ve yönetmeliklere uymak ve uluslararası normlara uymakla ilgili değildir.

Aynı zamanda işçi sağlığına dikkat etmek gibi etik davranışlarla da ilgilidir. Dolayısıyla işçilere nezaket ve saygıyla davranmak, marka çekiciliği oluşturmanın büyük bir parçasıdır.

Kamu imajınızı ve halkla ilişkiler faaliyetlerinizi güçlendirir

Yeni insanlarla tanışıp potansiyel müşterilerinizi artırmak için kuruluşunuza zarar verecek gelişmelerden kaçınmalısınız. Bu zararlı gelişmelerden biri de iş faaliyetlerinde ortaya çıkarak problemler ve ciddi sağlık yararlanmalarıdır. Sağlıkla ilgili ciddi kazalar ve yaralanmalar bir şirketin kamu imajına onarılamaz zarar verebilir.

Tüketicilerin -potansiyel müşterileriniz- çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ciddiye almayan şirketlere güvenme olasılığı çok daha düşüktür. Bu nedenle bir İSG yönetim sistemini devreye sokmak, alınması gereken mantıklı bir tedbirdir. İSG belgesi, çalışanlarınıza, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı haklarına değer verdiğinizi ve buna saygı duymaya niyetiniz olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu anlayışınız kamu imajınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda da personeli işe almayı ve elde tutmayı çok daha kolay hale getirir: İSG belgesini hem markanız hem de çalışanlarınız için bir kazan-kazan politikası olarak düşünebilirsiniz.

Sonuç Olarak

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim modelini benimseyerek siz de bu faydalardan yararlanabilirsiniz. İSG eğitimi size herkes için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak bilgi ve araçları sunar. Uzun vadede, bir İSG yönetim sistemini başlatmak, herhangi bir organizasyonun atabileceği en kârlı adımlardan biridir.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak söz konusu olduğunda, uygun eğitim ve bilginin yerini hiçbir şey tutamaz. Çalışan sağlığı ve güvenliğine odaklanmak işletmeniz için önemli sonuçlar doğurabilir ve kârınızdan maliyetlerinize ve hatta kamuoyundaki imajınıza kadar her şeyi etkileyebilir.