TÜRKAK Nedir? Ne İş Yapar, Görevleri Neler?

Herhangi bir ürün veya hizmetin genel kalite standartlarına uygun bir halde dolaşımda olduğunu nasıl anlarız?

TÜRKAK nedir

Bunu anlamanın yolu, sertifika ve belgelerdir. Sertifikalandırma işlemi, kalite standartlarına uygun bir şekilde hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır. Peki, bu sertifikaları veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının güvenilir olduklarını anlamanın yöntemi nedir?

Sertifika veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetim ve gözetim altında olmaları, güvenilir olduklarının ispatıdır. Denetleyici kuruluşların üst düzey bir kurum tarafından denetlenmesi güvenilirliklerini arttıracaktır.

Bu kuruluşlar, daha üst düzeyde bir akreditasyon kurumu tarafından denetlenmelidir. Bu konuda her ülkenin resmi makamlara bağlı olan üst düzey denetleme kuruluşları bulunmaktadır. Ülkemizde ise denetleme işlemlerini yapan ve TSE gibi devlete bağlı olarak çalışan kuruluşun adı TÜRKAK’tır.

TÜRKAK Nedir?

TÜRKAK için denetleyenlerin denetleyicisi tanımını yapabiliriz. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) bir kalite organizasyonudur. Kuruluş tarihi 1999 olup merkezi Ankara’da bulunmaktadır. TÜRKAK, Türkiye piyasasında dolaşımda olan ürün ve hizmetleri denetleyen kuruluşları kontrol eden bir kurum olarak faaliyet göstermektedir.

TÜRKAK Hangi bakanlığa bağlıdır, amacı nedir?

Günümüzde Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı olan TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluklarını inceler.

TÜRKAK’ın genel amacı, yurt içi ve yurt dışı pazarında sağlıklı ve kaliteli ürünlerin dolaşımda olmasını sağlayarak toplum refahını arttırmaktır. Türkak, Türkiye dışında çevre ülkelerde de uygunluk değerlendirme denetimi ve kontrolü de yapar.

Türkak’ın Türkiye dışında faaliyet gösterdiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

 • KKTC
 • Azerbaycan
 • İran
 • Suudi Arabistan
 • Romanya
 • Afganistan
 • Özbekistan
 • Lübnan

TÜRKAK Ne iş yapar, görevleri neler?

 • Genel kalite standartları çerçevesinde denetim yapmak
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun ürün ve hizmetlerin artmasını sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası akredite çalışmalarıyla güven sembolü olmak ve ülkemizin kalkınmasına öncülük etmek
 • Akredite faaliyetlerinde mevcut kaynakları verimli kullanmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek
 • Çıkar çatışması riskini analiz etmek ve tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek
 • Diğer akreditasyon kurumları ile rekabete girmeden çevre ülkelerdeki organizasyonlar ile işbirliği yapmak

TÜRKAK, aşağıdaki faaliyet alanlarında hizmet veren yetkilendirme/belgelendirme çalışmalarını denetleyen ve onaylayan kurumdur. Uygunluk belgelendirme faaliyetleri yürüten organizasyonların kalite ve güvenilirliğini test eder. Çalışma ve faaliyet alanlarına yönelik hizmetleri tetkik eder ve bu kurumların belgelendirme/onay işlemlerini gerçekleştirir.

 • Test yapılan laboratuvarlar
 • Yeterlilik test sağlayıcıları
 • Ürün belgelendirme kuruluşları
 • Sistem belgelendirme kuruluşları
 • Çalışan/personel belgelendirme kuruluşları

TÜRKAK Hedefleri Nelerdir?

TÜRKAK’ın Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkelerde önemli hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 • İnsan ve çevre sağlığına uygun ürünlerin pazarda dolaşmasını sağlamak
 • Çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek ve verimliliği artırmak
 • Uluslararası kalite standartlarına uygun üretimlerin gerçekleşmesini katkı sağlamak
 • Kaliteyi öne çıkarmak ve yaşam standartlarını yükseltmek
 • Akreditasyon çalışmalarıyla Pazar koşullarını iyileştirmek ve ülkemizin gelişmesine yardımcı olmak
 • Evrensel ölçekte kabul gören standartları Türkiye sınırları dışında yaygınlaştırma

TÜRKAK, akreditasyon çalışmalarını bağımsız ve objektif bir şekilde yürütür. Üretim ve hizmette kaliteyi esas alır. Karşılıklı güven ve müşteri memnuniyeti TÜRKAK’ın çalışmalarının özünü oluşturur. Bu kapsamda kurulduğu tarih olan 1999 yılından beri aynı hassasiyetle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kısaca Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon terimi, bir hizmet veya ürünün uluslararası genel kalite standartlarına göre sunulmasını ifade eder.

Akreditasyon; yetki, yetkinlik ve güvenilirlik belgelerinin sunulduğu süreçtir. Bu süreç ilk olarak denetim ve kontrol aşaması ile başlar.

Eğer firma gerekli şartname ve kriterleri yerine getirirse akreditasyon süreci belgelendirme ile devam eder. Belge sahibi olan firma, kalite güvence yönetmeliğine uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar.

Akreditasyon ne işe yarar?

Akreditasyon süreci ile birlikte akredite olan kurum ve kuruluşlar, kaliteli ve güvenilir olduklarını kalite standartlarına göre kanıtlar. Yurt içi ve yurt dışında herkesin hemfikir olduğu bir kalite güvencesi sunarlar.

Şirket kimliğine katkı yapan akreditasyon süreci, aynı zamanda toplumsal refahın yükselmesine de yardımcı olur. Uluslararası anlamda geçerliliği söz konusu olan en önemli belge, ISO tarafından verilebilen akreditasyonlu ISO belgeleridir.

Akreditasyonun faydaları neler?

Akreditasyonun işletmelere faydalarını aşağıdaki gibi maddeler halinde özetleyebiliriz:

 • Yurt içi ve yurt dışında saygınlık
 • Güven ve müşteri memnuniyeti
 • Yasal güvence ve üst düzey hizmet kalitesi
 • Ulusal ve ulusal standartlara uygunluk
 • Bilinçli ve onaylı bir hizmet
 • Objektif, bağımsız ve tarafsız bir hizmet

Akreditasyon isteğe bağlı olan uygunluk değerlendirme sürecidir. Ancak akredite olmanın şirket ve kurum kültürün faydası oldukça fazladır. Her işletme uzun ömürlü olmak için güven ve saygınlık kazanmalıdır. İşletmelere bu fırsatı verecek olan temel etkenlerden biri akreditasyondur.

TÜRKAK Kalite Politikası

Türk Akreditasyon Kurumu, çalışma ve faaliyetlerini ISO/IEC 17011 standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. TÜRKAK kaliteli programında bu kurala uyulmasına öncelik verilmektedir. Bu kapsamda TÜRKAK hizmetleri, AB mevzuatlarına uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Kamu ve özel sektörle işbirliği içinde olan TÜRKAK, kaliteyi artırmak ve standartlara uyum sağlama konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde hizmet vermek isteyen işletme ve organizasyonların TÜRKAK onaylı ISO belgelerine sahip olmaları son derece önemlidir. TÜRKAK, kalite politikası ile ülkemizdeki kalite standartlarını yukarı çekme hedefinde olan bir kamu kurumudur. ISO 9001 başta olmak üzere TÜRKAK onaylı ISO belgeleri ve diğer ulusal kalite belgeleri, farklı sektörlerde hizmet veren işletme ve organizasyonlar için önemli bir prestij kaynağı ve kalite güvencesidir.