En Çok Merak Edilen 7 Helal Belgesi Sorusu Ve Cevapları

Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar, tüketici tercihlerinin dini hassasiyetlere göre değiştiğini göstermiştir. Bu konuda dini kurallar, tüketici davranışlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Müslüman tüketiciler, her zaman İslami anlayış ve kurallara uygun üretilen ürünleri talep etmektedir. Dolayısıyla ürünlerin İslam ülkelerindeki dolaşımda olmasında hijyenik kriterlere ek olarak İslami kurallara uygunluk da büyük bir önem taşır.

Bu noktada ürünlerin İslami açıdan helal sayılması gerekir. Helal belgesi / sertifikası ise gerekli yeterliliklerin karşılanması konusunda son derece önemli bir kriterdir. Bu yazımızda Helal belgesi ile ilgili merak edilen konulara yer verdik. Helal belgesi hakkında ayrıntılı bilgileri 7 soru ve cevap ile almak için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.

Helal Belgesi / Sertifikası Ne Demek?

Helal Belgesi / Helal sertifikası, Müslüman nüfusa pazarlanan ürün ve hizmetlerin İslam hukukunun gerekliliklerini karşıladığını garanti eden bir belgedir. Uyum sağlandığında bu ürün ve hizmetler Müslümanlar tarafından tüketime uygun kabul edilir.

helal belgesi

Helal belgelendirme sürecinde ürünlerin kalite ve özelliklerinin İslam Konseyi tarafından belirtilen anlayışlara uygun olması gerekmektedir. Helal sayılabilecek sayısız ürün varken, bu sertifika esas olarak et, süt, konserve ve bazı katkı maddelerine yöneliktir. Dolayısıyla İslami ülke pazarlarında ürünlerin yer alması ve İslam Hukukuna uygun bir şekilde tüketicilere ulaşması için Helal belgesine ihtiyaç vardır. Helal belgesi, ISO ve HACCP kurallarına uyumlu olmalıdır.

Helal belgesini hangi kurum verir?

Helal Belgesi, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü tarafından yayınlanır. Belgeyi veren kurum ise Türk Standartları Enstitüsü’dür. TSE uzmanları, üretim yerinde birtakım incelemelerde bulunur ve standartların gerekliliklerini karşıladıklarının tespiti yapılır. İşetme/firmalar, ilgili standart ve kurallara uyum sağlıyorlarsa Helal Belgesi verilir. Helal Belgesi ile ilgili çalışmalar, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından da yürütülmektedir.

TSE onaylı helal sertifikası Nedir?

Türkiye’deki ürün ve hizmetler ile ilgili standartları düzenleyen akreditasyon kurumu TSE’dir. Türk Standartları Enstitüsü ayrıca ülkemizde dolaşımda olan ürünlerin uluslararası kriterlere uygunluğunu denetler. Ek olarak denetleyici profesyonel kurumları akredite eder. TSE denetimleri, ülkemizde geçerli olan Helal Akreditasyon kriterleri için de geçerlidir. TSE onaylı helal sertifikası demek, İslam Hukukuna uygun olan ürün ve hizmetlerin ülkemizde tüketicilere sunulabileceği anlamına gelir. TSE onaylı helal sertifikası, hem Türkiye’de hem de TSE’nin anlaşmalı olduğu çevre ülkelerdeki helal sertifikalı ürünlerin gerekli standartları karşıladığını gösterir.

TSE helal sertifikası şartları Neler?

  • İlk olarak ürünler İslami kurallar dikkate alınarak üretilmeli ve tüketilmelidir.
  • Ürün/servisler, TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardına göre hazırlanan kurallara uygun olmalıdır.
  • Üretim ortamı, ürün içeriği, kaynağı, etiket-içerik tutarlılığı beklenti ve standartları karşılamalıdır.
  • Gıdalar üretim, ambalajlama, nakil, depolama, sunum ve tedarik zincirinde güvenilir beslenme imkânları sunmalıdır.
  • Standartlar ölçeğinde güvenilir ve resmi bir belgelendirme mekanizması oluşturulmalıdır.

Helal Sertifikası neleri kapsar?

Helal sertifikası, genel olarak gıda ürünleri ve gıda servisleri ile ilgilidir. Fakat sertifikasyonun alanı yalnızca gıda zinciriyle sınırlı değildir. Helal belgesi kozmetik, ulaşım ve enerji gibi alanları da kapsayan bir anlayışa sahiptir. Helal belgesi, genel olarak ürün ve hizmet üretiminde güvenlik standardıdır. Bu standart, sürecin her aşamasında İslami inanç ve değerler bütününe saygılı olmayı gerektiren kurallardan oluşur. Örneğin bu standardın karşılanması için kırmızı etin sadece hijyenik olması yeterli değildir. Aynı zamanda İslami açıdan helal sayılması da gerekmektedir. Bu kriterin karşılanması için ek şartlar öne sürülebilir.

Helal sertifikasyonu yenilenebilir enerji kaynakları, turizm faaliyetleri, tarımsal uygulamalar ve ulaşım gibi gıda dışı sahalarda da geçerli olabilir. Özellikle müşteri istekleri ve global rekabet sebebiyle turizm alanında helal sertifikasına olan gereksinimde artış gözlenmektedir.

ISO ile Helal belgesi arasında bağ var mı?

Evet, ISO standardı ve Helal belgesi arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Hem ISO hem de Helal belgesi, güvenli ürün anlayışından hareketle sağlıklı bir sistem yaklaşımı temeline dayanır. Bu açıdan baktığımızda hijyen ve sağlık açısından her iki standart da aynı amaca hizmet eder. Fakat Helal belgesi, İslami kuralların da üretim/tüketim sürecine dahil olmasıyla ISO’dan ayrılır. Diğer yandan bir firmanın Helal belgesi alması için yönetim anlayışında ISO standartlarına uyum sağlamalıdır. Bu uyum sağlamak için de ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesine sahip olmalıdır. Dolayısıyla Helal Belgesi, ISO 22000 standardına uyumlu bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren firma/şirketlere verilir.

Hangi ürünlerde helal sertifikası var (örnekler)?

Süt, yoğurt, ayran, kaymak gibi ürünler helal sertifikası taşıyabilir. Aynı zamanda tereyağı, krema, peynir çeşitleriyle birlikte et ürünleri de Helal belgesine sahip olabilir. Ayrıca deterjan, yağ/kireç çözücü, şampuan, sabun, diş macunu, çamaşır suyu gibi materyal ve temizlik ürünleri de helal belgesi alabilir. Bununla birlikte kişisel bakım ürünü, lojistik, proses makineleri ve ekipmanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da Helal belgesine sahip olabilir.

Sonuç Olarak

Helal belgesi, herkesin güvenli ve hijyenik gıda ürünleri ve hizmetlerden yararlanmasını sağlar. Aynı zamanda ürünlerin İslam Hukukuna ve İslami kurallara uygunluğunu denetler. Bir dizi standardizasyon ilkelerine bağlılığı esas kalan Helal Sertifikası, ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde işletmelere ciddi avantajlar sunar. Başarılı ve uzun vadeli organizasyonların sürdürülebilirliği için atılacak önemli adımlardan biridir.