ISO 22000 Nedir? ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Standardı Nedir?

ISO 22000, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve gıda güvenliği ile ilgili bir standarttır.

Uluslararası Gıda Güvenliği yönetim sistemi ISO 22000, ISO 9000 kalite sistem standartlarının genel bir türevi olup Güvenli ve Sağlıklı Gıda üretimine katkı sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi, 2005 yılında yürürlüğü girmiştir ve yürürlüğü girdiği tarihten itibaren HACCP ürün güvenilirlik sisteminin yerini alarak gıda üretimine çok yönlü bir boyut kazandırmıştır.

ISO 22000 ile ilgili şu ingilizce kaynağa göz atılabilir

iso 22000 nedir

ISO 22000 standardının benimsenmesi ile sadece üretim aşaması değil, gıda çalışma faaliyet alanlarının tamamı değerli hale gelerek göz önünde tutulmuştur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar?

Gıda güvenliği, besinlerdeki gıda kaynaklı tehlikelerin tüketim noktasında bulunmasıyla bağlantılı olan bir güvence kontrol sistemidir. Besin güvenliği ile ilgili tehlikeler, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Bu nedenle yeterli kontrolün mevcut olması zorunludur ve tüm tarafların gıda zinciri olarak tanımlanan faaliyet alanında ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir.

ISO 22000, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin prensiplerini ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK) tarafından geliştirilen uygulama adımlarını bütünleştirir.

HACCP sistemine göre tehlike analizi, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemin anahtarıdır çünkü bu analiz, kontrol önlemlerini oluşturmak için gerekli olan bir adımdır.

ISO 22000, süreç ve tesislerin türüyle ilişkili olabilecek tehlikeler de dahil olmak üzere besin zincirinde oluşması beklenen tüm potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesini gerektirir. Bu sebeple tehlikelerin neden kontrol edilmesinin gerekli olduğunu belirlemek ve belgelemek için araçlar sunar.

ISO 22000 standardının en büyük hedefi, toplum sağlığını koruyan ve sürekli kendini yenileyen bir yönetim anlayışı inşa etmektir.

ISO 22000 Belgesi Nedir?

ISO 22000 belgesi, işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemlerine uyduğunun göstergesidir. Bu belge, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından hazırlanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde gıda faaliyetleri gerçekleştiren işletme/kuruluşlar tarafından benimsenen bir standarttır. 22000 belgesine sahip olan işletmeler uluslararası standartlara uyum sağlayarak gıda güvenliği yönetim sistemi ilkeleri kapsamında faaliyetlerini gerçekleştirir.

ISO 22000 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

Bu bağlamda ISO 22000 standardı kapsamında faaliyet gösterip ISO 22000 belgesi almış bir firma için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz:

 • Olası tehlikeleri önceden tahmin ederek istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimalini yok denecek kadar azaltır.
 • Güvenilir gıda üretimi sağlayan firma, hatalı üretimin önüne geçer.
 • Ürün ve hizmet kayıplarını engelleyerek üretim maliyetlerini düşürür.
 • Etkin bir oto kontrol sistemi kurduğu için süreç içindeki olası risk ihtimallerini ortadan kaldırır.
 • Stok kontrolünü daha verimli bir şekilde gerçekleştirir ve dağıtım zamanlamasında iyileşmeler görülür.
 • Müşteri sayısını arttırarak iş hacmini yükseltir.
 • Resmi mevzuata ve kalite standartlarına uyum sağladığı için denetim ve kontrollerde herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmaz.
 • Müşterileri ve toplumun farklı kesimleri nezdinde insan sağlığına önem veren değerli bir marka olarak bilinir.
 • Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetle tüketici memnuniyetini sağlar ve bu konuda öncü markalar arasında yerini alır.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesi almak isteyen firmaların öncelikle tüm sürece hazır olması gerekmektedir. Bir firmanın gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi almak için iki seçeneği vardır.

Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün

Bu seçeneklerden ilkinde, firmaların kendi kurumsal kimlikleri içinde bu konuyla ilgilenecek bir departman oluşturmaları gerekir. Bu departmanın amacı şunlardır:

 • Gıda güvenliği standardını yönetmeliklere uygun bir şekilde entegre etmek
 • Gıda zinciri içindeki tüm süreçlerin bilgisini belirlemek
 • Bu bilgilerin entegrasyon yapısına uygulanmasını sağlamak

Bu entegrasyon süreci teknik bilgiler gerektirdiğinden gıda mühendisliği seviyesinde bir hazırlık aşaması yapılmalıdır.

ISO 22000 ile ilgili şu video ilginizi çekebilir:

iso 22000 nedir

Yukarıdaki hazırlık aşamalarından sonra ISO standartlarının talep ettiği yeterlilikler sağlanırsa, başvuruda bulunan firma ISO 22000 belgesinin sahibi olabilir. Gerekli denetimlerde firma hazır değil sonucu çıkarsa, firma verilen ek sürenin ardından yeni bir ölçme ve değerlendirme aşamasına tabi tutulur.

Gıda güvenliği yönetim belgesi almak isteyen firmaların tercih edebileceği bir diğer seçenek, bu alanda danışmanlık hizmeti veren güvenilir işletmeler ile işbirliği yapmaktır.

Bu yolu tercih eden firmalar da danışmanlık aldığı firmaların yönlendirmesiyle aşağıdaki basamakların ardından ISO 22000 belgesi alabilirler:

 • IOS Standartlarına uygunluğun test edilmesi
 • Prosedürlerin tamamlanması
 • Denetleme ve kontrol
 • Belge alma İşlemi

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 22000 güncellenmiş son versiyonu ISO 22000:2018 dir.

Dünya genelinde güvenli gıda üretimini amaçlayan bir standarttır.

HACCP, gıda işletmelerinde gıda güvenliğini sağlayan gelişmiş bir ürün güvenilirliği sistemidir.

ISO 9001, genel olarak Kalite Yönetim Standardıdır. Bir kuruluşun kalite standardının temelini oluşturur. ISO 22000 ise Gıda Güvenliği ve Yönetimi konusunda geçerli olan bir standarttır. Gıda güvenliği ve kaynakları yönetimi ile ilgili konularda söz sahibidir. ISO 9001, genel olarak kalite yönetim standardı iken ISO 22000 ise gıda çalışma faaliyetlerini ve gıda yönetim süreçlerini dikkate alıp geliştiren standartlar dizisidir.

Belge almak için uluslararası değerlendirme firmalarına müracaat edilmelidir. Daha sonra belge almak isteyen işletmeler, gerekli denetim ve kontrolden geçer. ISO 22000 belgesi, Türk standartları ve uluslararası standardizasyon teşkilatı tarafından akredite olan kuruluşlar tarafından verilir. Belgenizi almak için bizimle temasa geçmeniz yeterli olacaktır.

Gıda üretimi yapan ve tüketicilere besin/gıda konularında sorumlu olan işletmeler ISO 22000 belgesi alabilir. Belgesini alabilen işletme/kuruluşlar arasında aşağıdaki firmaları örnek olarak gösterebiliriz:

 • Gıda üreticileri ve tedarikçileri
 • Ambalaj malzemesi üreticileri
 • Çiftçiler ve gıda hizmeti veren işletmeler
 • Gıda taşıma, depolama hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda ürünleri ile temas halinde olan kuruluşlar

HACCP, gıda işletmelerinin sağlıklı üretim yapmalarını sağlamak için geliştirilen ürün güvenlik sistemidir. Hazard Analysis and Critical Control Point tanımlamasının baş harflerinden oluşan HACCP gıda güvenlik sistemi, tehlike analizleri yaparak işletmelerin üretim kabiliyetlerini daha sağlıklı hale getirme amacındadır. HACCP gıda güvenlik sistemi, aynı zamanda da işletmelerin müşteri memnuniyetlerini sağlama ve faaliyetlerini daha kaliteli hale getirme gibi amaçlarını gerçekleştirme hedefindedir.

ISO 22000 belgesi zorunlu değildir. Fakat dünya çapında kabul gören bir standart olduğu için işletmelerin prestijlerine ve iş potansiyellerine katkı sağlayan bir belgedir. Bunun yanı sıra bazı gıda firmaları ve tedarikçileri, ISO 22000 belgesine sahip olan kuruluşlarla işbirliğine gitme yolunu seçer. Dolayısıyla, bu belge zorunlu olmasa da işletmelere olan birçok faydası söz konusudur.

ISO 22000 belgesi fiyatları, işletmelerin özelliklerine göre değişiklik gösterir. İşletme hacmi, çalışan sayısı gibi kriterler belge fiyatlarında belirleyici unsurlar arasındadır. Belge fiyatı hakkında güncel bilgiler almak için uygunluk değerlendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Belge alım süreci, işletmelerin gerekli hazırlıkları tamamlamaları ile ilgilidir. Hazırlık sürecini tamamlayan işletmeler, ortalama 15 ila 20 günlük bir süre zarfında bu belgeye sahip olabilir.

ISO 22000 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl ile sınırlandırılmıştır. Gerekli hazırlıkları tamamlayan kuruluşlar, 3 yılın ardından yeniden belge süresini uzatabilir. Belge sahibi olan kuruluşlar, her yıl yeniden kontrol ve denetimden geçer.

ISO 22000 standardı, ISO tarafından 2018 yılının Haziran ayında yayınlanmıştı. Standardın Türkçe versiyonu ise 2 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanmıştır. 2019 yılında Türkçe yayınlanan standart, güncel versiyon olarak kabul edilmektedir. Gerekli güncellemeler yapıldığı takdirde revize edilmiş versiyonu da sunulacaktır.

ISO standartları belli aralıklarla revize edilmektedir. Revize edilen ISO standartların yanına güncellendiği tarihin bilgisi eklenir. Ancak ISO 22000 standardı, ilk kez 2018 yılında yayınlanmıştır. Bu nedenle standardın güncel versiyonu 2018 yılında sunulduğu için standart belgesinin sonunda 2018 ibaresi yer alır.