ISO 22000 Nedir?

ISO 22000, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve gıda güvenliği ile ilgili bir standarttır.

Uluslararası Gıda Güvenliği yönetim sistemi ISO 22000, ISO 9000 kalite sistem standartlarının genel bir türevi olup Güvenli ve Sağlıklı Gıda üretimine katkı sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi, 2005 yılında yürürlüğü girmiştir ve yürürlüğü girdiği tarihten itibaren HACCP ürün güvenilirlik sisteminin yerini alarak gıda üretimine çok yönlü bir boyut kazandırmıştır.

ISO 22000 ile ilgili şu ingilizce kaynağa göz atılabilir

iso 22000 nedir

ISO 22000 standardının benimsenmesi ile sadece üretim aşaması değil, gıda çalışma faaliyet alanlarının tamamı değerli hale gelerek göz önünde tutulmuştur.

ISO 22000 Ne İşe Yarar?

Gıda güvenliği, besinlerdeki gıda kaynaklı tehlikelerin tüketim noktasında bulunmasıyla bağlantılı olan bir güvence kontrol sistemidir. Besin güvenliği ile ilgili tehlikeler, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Bu nedenle yeterli kontrolün mevcut olması zorunludur ve tüm tarafların gıda zinciri olarak tanımlanan faaliyet alanında ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir.

ISO 22000, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin prensiplerini ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK) tarafından geliştirilen uygulama adımlarını bütünleştirir.

HACCP sistemine göre tehlike analizi, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemin anahtarıdır çünkü bu analiz, kontrol önlemlerini oluşturmak için gerekli olan bir adımdır.

ISO 22000, süreç ve tesislerin türüyle ilişkili olabilecek tehlikeler de dahil olmak üzere besin zincirinde oluşması beklenen tüm potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesini gerektirir. Bu sebeple tehlikelerin neden kontrol edilmesinin gerekli olduğunu belirlemek ve belgelemek için araçlar sunar.

ISO 22000 standardının en büyük hedefi, toplum sağlığını koruyan ve sürekli kendini yenileyen bir yönetim anlayışı inşa etmektir.

ISO 22000 Faydaları Nelerdir?

Bu bağlamda ISO 22000 sistemi kapsamında faaliyet gösteren bir firma için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz:

 • Olası tehlikeleri önceden tahmin ederek istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimalini yok denecek kadar azaltır.
 • Güvenilir gıda üretimi sağlayan firma, hatalı üretimin önüne geçer.
 • Ürün ve hizmet kayıplarını engelleyerek üretim maliyetlerini düşürür.
 • Etkin bir oto kontrol sistemi kurduğu için süreç içindeki olası risk ihtimallerini ortadan kaldırır.
 • Stok kontrolünü daha verimli bir şekilde gerçekleştirir ve dağıtım zamanlamasında iyileşmeler görülür.
 • Müşteri sayısını arttırarak iş hacmini yükseltir.
 • Resmi mevzuata ve kalite standartlarına uyum sağladığı için denetim ve kontrollerde herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmaz.
 • Müşterileri ve toplumun farklı kesimleri nezdinde insan sağlığına önem veren değerli bir marka olarak bilinir.
 • Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetle tüketici memnuniyetini sağlar ve bu konuda öncü markalar arasında yerini alır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesi almak isteyen firmaların öncelikle tüm sürece hazır olması gerekmektedir. Bir firmanın gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi almak için iki seçeneği vardır.

Bu seçeneklerden ilkinde, firmaların kendi kurumsal kimlikleri içinde bu konuyla ilgilenecek bir departman oluşturmaları gerekir. Bu departmanın amacı şunlardır:

 • Gıda güvenliği standardını yönetmeliklere uygun bir şekilde entegre etmek
 • Gıda zinciri içindeki tüm süreçlerin bilgisini belirlemek
 • Bu bilgilerin entegrasyon yapısına uygulanmasını sağlamak

Bu entegrasyon süreci teknik bilgiler gerektirdiğinden gıda mühendisliği seviyesinde bir hazırlık aşaması yapılmalıdır.

ISO 22000 ile ilgili şu video ilginizi çekebilir:

iso 22000 nedir

Yukarıdaki hazırlık aşamalarından sonra ISO standartlarının talep ettiği yeterlilikler sağlanırsa, başvuruda bulunan firma ISO 22000 belgesinin sahibi olabilir. Gerekli denetimlerde firma hazır değil sonucu çıkarsa, firma verilen ek sürenin ardından yeni bir ölçme ve değerlendirme aşamasına tabi tutulur.

Gıda güvenliği yönetim belgesi almak isteyen firmaların tercih edebileceği bir diğer seçenek, bu alanda danışmanlık hizmeti veren güvenilir işletmeler ile işbirliği yapmaktır.

Bu yolu tercih eden firmalar da danışmanlık aldığı firmaların yönlendirmesiyle aşağıdaki basamakların ardından ISO 22000 belgesi alabilirler:

 • IOS Standartlarına uygunluğun test edilmesi
 • Prosedürlerin tamamlanması
 • Denetleme ve kontrol
 • Belge alma İşlemi

ISO 22000 Nedir? İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ISO 22000 güncellenmiş son versiyonu ISO 22000:2018 dir.

Dünya genelinde güvenli gıda üretimini amaçlayan bir standarttır.

HACCP, gıda işletmelerinde gıda güvenliğini sağlayan gelişmiş bir ürün güvenilirliği sistemidir.