Marka Tescili Ile Ilgili Sıkça Sorulan 18 Soru Ve Cevabı

Markalaşma nedir?

Markalaşma, 19. yüzyılda paketli ürünlerin hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan pazarlama dallarından biridir. Zamanla reklam ve pazarlama sektörünün gelişmesi, üreticilerin markalaşmaya gitmelerine neden olmuştur. Çünkü herhangi bir ürünün kime ait olduğunu anlamak bir hayli zorlaşmış ve üreticiler de emeklerinin karşılığını markalaşma yoluna giderek almaya çalışmıştır.

marka tescili

Markalaşma çabalarını sonlandıran gelişme ise marka tescilidir. Yarattığı markayı koruma altına almak isteyen üretici kişi veya firma, markasını tescil ettirerek endişelerini giderir. Çünkü tescil işlemi ile artık markası üzerinde tek söz sahibi kendisidir. Fakat marka tescilleme işlemi ile ilgili bilinmesi gereken daha farklı konu ve teknik bilgiler vardır.

İşte En Çok Sorulan Marka Tescili Soru ve Cevapları

Bu yazımızda marka tescili ile ilgili en çok sorulan 18 soru ve cevaplarına yer verdik.

 1. Marka Tescili ve Patent Aynı mı?

Marka tescili ile patent aynı anlama mı sahiptir? Patent ile marka tescili sık karıştırılan iki kavramdır. Fakat bu iki nosyon, birbirlerinden ayrı anlamlara karşılık gelir ve her ikisinin amacı farklıdır. Marka tescili, markaları korur. Patent ise icatların korunmasını sağlar. Dolayısıyla bir markayı güven altına almak için gerekli olan marka tescili yaptırmaktır. İcat ve buluşları koruma altına almak için ise patent belgesi almak gerekir.

 1. Tescilli Markalar Kaç Yıl Süreyle Korunur?

Marka tescili, sonsuza kadar sürmez. Marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Tescil sahipleri, 10 yıl sonunda yeniden markasını tescil ettirip süreyi uzatma hakkına sahiptir. Tescil süresinin sona ermesine 6 ay kala tescil uzatma işlemleri yapılabilir.

 1. Şahıslar Marka Sahibi Olabilir Mi?

Herkes, bir veya daha fazla markanın sahibi olabilir. Marka sahibi olmak için şirket olma ve kurumsal kimlik kazanma şartı aranmamaktadır. Fakat marka sahibi olan kişiler ticareti faaliyet yürüttüğünü belgelemelidir. Bunun için de vergi sicil kaydı gereklidir.

 1. Marka Tescili Farklı Ülkelerde Geçerli Midir?

Her ülkenin marka tescil uygulaması farklı olabilir. Örneğin Türkiye’deki marka tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilir. Türkiye’de marka tescil işlemi yapmak için bu kuruma başvurmak gerekir. Fakat Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi, yurt dışında geçerli olmayabilir. Her ülkenin ya da toplulukların (Avrupa Birliği vb.) kabul ettiği farklı tescil kurumları farklılık gösterebilir. Dolayısıyla Türkiye sınırları dışında kendi markasından hak iddia etmek isteyen marka sahipleri, ilgili ülkelerin marka tescil kurumundan belge alması gerekmektedir.

 1. Marka Tescilinde Sınıf ya da Emtia Ne Anlama Gelir?

Sınıf veya emtia, markanın hizmet verdiği sektör ile ilgili bir konudur. Tescil işlemi, markaların faaliyet gösterdikleri alana göre yapılır. Tescilden önce sınıf/emtia tercihi doğru şekilde yapılmalıdır. Sınıf ve emtia tespiti doğru yapılmayan tescil uygulaması, markalar için kapsamlı bir koruma sağlamayabilir.

 1. Marka Sahibi, Kendi Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Evet, marka sahipleri tescil ettirdiği markasındaki kendi haklarından vazgeçebilir. Bunun için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmaları ve gerekli evrakları hazırlamaları yeterlidir. Marka sahibinin hakkının tamamından ya da belli bir emtia sınıfından vazgeçme hakkı vardır. Bu işlemi ortak temsilcinin yapmaya yetkisi yoktur. Markanın resmi anlamda sahibi olan kişi vazgeçme işlemini yapabilir.

 1. Marka Tescili Nereye Yapılır?

Ülkemizde bu konudaki tek yetkili Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. 1994 yılında kurulan kurum, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet verir. Marka sahipleri, bu kuruma başvurarak markalarını tescil ettirebilir.

 1. Marka Tescil İşlemi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Marka sahibi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduktan sonra markanın uygunluğu ile ilgili inceleme hemen başlar. Tescile uygun bulunan 3 ay içinde Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Bu süre zarfında markaya itiraz gelirse, başvuru sahibine iki ay daha süre verilir. Bu sürede marka sahibi, markanın özgünlüğünü savunarak gerekli düzenlemeleri yapar ve yeniden tescil işlemi için başvurur. Herhangi bir itiraz, problem olmadığı takdirde marka tescil işlemi onaylanır. Marka tescil işleminin onaylanması ortalama 8 aydır. Fakat itiraz gelmesi durumunda bu süre 1 yıla kadar uzayabilir.

 1. Marka Yenileme İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Marka tescili yenileme işlemi, tescil süresinin bitmesinden tam 6 ay önce yapılabilir. Son 6 ay önceden yenileme işlemi yapılmayan markaların geçerliliği sona erer.

 1. Markaların Kullanılması Zorunlu Mudur?

Tescillenmiş markaların kullanılması zorunludur. Ticari faaliyetlerde bulunmayan ya da herhangi bir mecrada aktif olmayan markaların geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yıl boyunca kullanılmayan markaların tescil belgesi mahkeme kararıyla iptal edilir.

 1. Marka Hangi Durumlarda Kullanılmış Kabul Edilir?

Öncelikle markanın tescil belgesinde yer aldığı haliyle kalması zorunludur. Tescilli marka, orijinal karakteriyle mal ve ürünlere eklenmesi ile kullanılmış kabul edilir. Markayı taşıyan ürünler, ticari faaliyetlerde olmalı, ithalat veya ihracat süreçlerinde yer almalıdır. Aynı zamanda markanın tescil sürecindeki orijinalliği bozulmadan farklı süreçlerde yer aldığı takdirde de kullanılmış sayılır.

 1. Başkası Adına Kayıtlı Olan Markaya Başka Biri Başvuru Yapabilir Mi?

Önceden başka bir kişi ya da kurum adına tescilli bir markaya başka bir kişi başvuru yaparsa, sonuç alamaz. Marka hakları, markayı ilk tescil ettiren kişiye aittir. Fakat marka sahibinden izin belgesi (muvafakatname) alındığı takdirde marka tescil işlemi gerçekleşir. Bu durumda marka iki farklı şahıs ya da kuruma ait olur ve her iki taraf da markadan hak iddia edebilir.

 1. Firmalar Yalnızca Bir Tane Mi Marka Tescil Ettirebilir?

Hayır, her firma istediği kadar marka için tescil belgesi alabilir. Aynı durum şahıslar için de geçerlidir. Gereklilikleri yerine getiren firma ve şahıslar, farklı sayıda marka için tescil işlemleri yapabilir.

 1. Markanın Taklidi Yapılırsa Ne Olur?

Marka, özgün olmalı ve farklı bir markayı taklit etmemelidir. Örneğin bir marka, önceki bir markanın logosu veya slogan gibi özelliklerini taklit ederse, bu suç kapsamına girer. Taklidi yapılan marka sahibi mahkemeye başvurduğu takdirde taklit eden marka sahibinden maddi ve manevi tazminat alır. Bazı durumlarda ise taklit eden kişiye hapis cezası da verilebilir.

 1. Marka Sahibi Hayatını Kaybederse Marka Tescili Düşer Mi?

Hayır, marka sahibi hayatını kaybederse marka tescil hakları varislerine geçer. Ancak bu işlemin yasallaşması için varislerin intikal ve veraset belgeleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmaları gerekir.

 1. Farklı Bir Ülkenin Markası Türkiye’de Geçerli Midir?

Marka tescil işlemi, ülkeden ülkeye değişir. Farklı bir ülkede markasını tescil ettiren firmalar, ülkemizde de aynı hakları sahip olamaz. Yurt dışındaki bir kurumdan tescillenen markanın Türkiye’de de aynı haklara sahip olması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurup tescil işlemi yapması gerekir.

 1. Madrid Protokolü Nedir?

Madrid protokolü, kendi markasını farklı ülkelerde korumak isteyen kişi ve firmaların işini kolaylaştıran bir sözleşmedir. Madrid protokolüne başvuran marka sahipleri, tek bir tescil işlemi ile farklı ülkelerde de kendi markasını koruyabilir. Dolayısıyla her ülkeden marka tescil belgesi almak yerine Madrid protokolüne başvurup marka tescil işlemi yapmak yeterlidir. Madrid protokolü Türkiye’nin de içinde yer aldığı Almanya, ABD, Avusturya gibi ülkeleri de kapsayan yaklaşık 80 ülkede geçerlidir.

 1. Bir Markanın Tescilli Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Tescilli markaların Türk Patent ve Marka Kurumu’nda resmi kayıtları vardır. Türkiye’de tescilli olan bir marka, Türk Patent ve Marka Kurumu siteminden veya ilgili danışmanlık firmalarından destek alarak öğrenilebilir. Yurt dışı patent ve tescil kurumlarından alınan tescil belgelerini de ilgili ülkelerin marka tescil sistemleri aracılığıyla öğrenmek mümkündür.