Endüstri Ne Demek? Sanayi Devrimi Nedir?

Bu yazımızda, Endüstri nedir, Endüstri sonunda yer alan 4.0 ne anlama geliyor ve amaçları nelerdir gibi bir çok soruya cevap verdik.

Bir süredir dünyadaki gelişmiş ülkelerin gündemini endüstri 4.0 konusu meşgul ediyor. İlk kez 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanılan bu terim, endüstri gücünü arttırmak isteyen devletlerin en önemli gündem başlıklarından biri.

endüstri nedir

Endüstri 4.0 teriminin ne anlama geldiğini açıklamadan önce endüstrinin tanımını yapalım. Daha sonra da endüstri 4.0 ve sanayi devrimi gibi kritik konulara değinerek geleceğimize yön verecek olan gelişmeler hakkında bilgiler verelim.

Endüstri Nedir?

Endüstri ve sanayi, birbirinin yerine kullanılan iki farklı kelimedir. Endüstri deyince akla sanayi gelir. Bu iki kelime, ince farklarla birbirinden ayrılır ancak aynı amaca hizmet ettikleri için eş anlamlıdır.

Endüstri Ne Demek?

Endüstri, enerji kaynağı yaratmak için başvurulan yöntemlerin tamamını ifade eden bir kelimedir.

Hammaddelerin işlenmesi bir endüstri sürecidir. Sanayi ise hammaddeleri kullanıma hazır hale getiren bir faaliyet dalıdır. Her ikisinde de toplu üretim söz konusudur. Sanayi ve endüstri, aynı amaca hizmet ettiği için biri diğerinin yerine geçen ve aynı anlama gelen iki farklı terim/kelimedir.

Endüstri veya sanayi, toplumlar için oldukça önemli bir konudur. Toplumların gelişimi, endüstrileşme sürecine bağlıdır. Endüstri ve sanayi, zamanın ruhuna göre hareket etmeyi ve zamana ayak uydurmayı zorunlu kılar.

Endüstri devrimi öncesinde dünyadaki toplumlar tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlıyordu. Ancak sanayi devrimi sonrası endüstrileşemeyen toplumlar, dışa bağımlı hale gelmiştir. Endüstrinin ne anlama geldiğini dünyadaki gelişmiş toplumları inceleyerek de anlayabiliriz.

Toplumun endüstrileşmesi için gerekenler

 • Sermaye
 • Enerji
 • Hammadde
 • Ulaşım ve Pazarlama
 • İş Gücü

Bir ülkede veya bir bölgede sanayi bölgesi kurmak için bu maddelere ihtiyaç vardır. Bu aşamaları yerine getiren toplumlar endüstrileşmeye hazır hale gelir.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0, üretim sürecinde bir devrim demektir. Teknolojik ve toplumsal değişimler, belirli aralıklarla üretim süreçlerini değiştirir. Her bir değişim ise bir devrim olarak adlandırılır.

Örnek vermek gerekirse, tarih kitaplarında okuduğumuz 18. yüzyıl sanayi devrimi, 1. endüstri devrimidir (Endüstri 1.0). Bu devrim ile tarımsal üretim faaliyetleri yerini su ve buhar gücüne dayalı olan makineleşen üretim süreçlerine bırakmıştır.

2. Endüstri devrimi, elektrik gücüne dayalı olan seri üretim ile gerçekleşmiştir. 1970’li yıllarda ise üretimin mekanik ve elektronik faaliyetler yerine dijital teknolojilerle gerçekleşmesi ile 3. Endüstri (endüstri 3.0) devrimi ortaya çıkmıştır.

endüstri 4.0 nedir

Günümüzde endüstri 3.0 süreci içindeyiz. Ancak günümüzdeki endüstri toplumları endüstri 4.0 ile 4. sanayi devrimini gerçekleştirme hazırlığı içindedir. Endüstri 4.0’da temel hedef, akıllı fabrikalar kurmaktır. Peki, nedir bu akıllı fabrikalar?

Akıllı fabrikalar, endüstri 3.0’daki insandan kaynaklı problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yapıdır. Daha pratik ve daha verimli bir şekilde üretim sürecine işaret eden akıllı fabrikalar, üretimin sürekliliğini esas alır. Akıllı fabrikalar temel olarak 2 yapıdan oluşur:

 • Az enerji harcayan düşük maliyetli yazılım ve donanımlar
 • Cihaz tabanlı internet erişimi (nesnelerin interneti)

Akıllı fabrikaların Siber Fiziksel Sistemler olarak bilinen bu yapı üzerine kurulması tahmin edilmektedir. Böylece akıllı fabrikalarda insanlar değil, robotlar çalışacaktır. Dolayısıyla endüstri 4.0 dendiği zaman anlamamız gereken, robot ve makinelerin ön planda olduğu bir üretim sürecidir.

Sanayi Devrimi Nedir?

Sanayi devrimi, üretim sürecindeki geri dönülemez değişimlerdir. İlk sanayi devrimi 18. yüzyılda Birleşik Krallıkta ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmıştır.

Sanayi Devriminin Temelleri

Üretimde makineleşme anlamına gelen üretim süreci/üretim biçimi, 1. Sanayi Devrimi’nin temelini hazırlamıştır. 1. Sanayi Devrimi’nin ardından tarım toplumuna geri dönüş olamayacağı için teknolojik gelişmelere bağlı olarak 2. ve 3. Sanayi devrimleri ortaya çıkmıştır.

Henry Ford’un üretim bandı tasarımı 2. Sanayi Devrimi’ni, üretimde dijitalleşme ise 3. Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesine neden olmuştur.

sanayi devrimi nedir

Sanayi devrimi, toplumların üretim biçimleri ile ilgili değişimleri anlatır. Teknolojik ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak üretim biçimleri gelecek yüzyıllarda da değişime uğrayacaktır.

Bu açıdan insanlık yeni sanayi devrimleri ile karşılaşmaya devam edecektir. Gündemde olan endüstri 4.0 ve endüstri 5.0 ise sanayideki yeni devrimlerin çok da uzak olmadığını göstermektedir.

Endüstri ne işe yarar?

Endüstrinin temel amacı, refah düzeyi yüksek toplumlar yaratmaktır. İlk çağdan itibaren gelişimini sürdüren toplumlar, üretim biçimlerini daha iyi hale getirerek gelişimin püf noktasını bulmuştur.

Üretim biçimleri, artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmelidir. Bu bakımdan endüstri ve endüstrileşme süreci hayati bir önem taşır. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya miras bırakmak için endüstrileşmeye olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da gerekli hale getirmektir.

Endüstrinin faydaları

 • Maliyetin düşürülmesi
 • Daha az yer kaplama
 • Personel hatalarını en aza indirme
 • Minimum enerji tüketimi ve daha az ısı
 • İnsan gücü yerine makine gücünün kullanılması
 • Yüksek hızlı ve güvenlikli üretim
 • Üretim takibi, analiz yapabilme ve anlık hata saptama