TÜRKAK Ve Akreditasyon Nedir?

Herhangi bir ürün veya hizmetin genel kalite standartlarına uygun bir halde dolaşımda olduğunu nasıl anlarız?

TÜRKAK nedir

Bunu anlamanın yolu, sertifika ve belgelerdir. Sertifikalandırma işlemi, kalite standartlarına uygun bir şekilde hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır. Peki, bu sertifikaları veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının güvenilir olduklarını anlamanın yöntemi nedir?

Sertifika veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetim ve gözetim altında olmaları, güvenilir olduklarının ispatıdır. Denetleyici kuruluşların üst düzey bir kurum tarafından denetlenmesi güvenilirliklerini arttıracaktır.

Bu kuruluşlar, daha üst düzeyde bir akreditasyon kurumu tarafından denetlenmelidir. Bu konuda her ülkenin resmi makamlara bağlı olan üst düzey denetleme kuruluşları bulunmaktadır. Ülkemizde ise denetleme işlemlerini yapan ve TSE gibi devlete bağlı olarak çalışan kuruluşun adı TÜRKAK’tır.

TÜRKAK Nedir?

TÜRKAK için denetleyenlerin denetleyicisi tanımını yapabiliriz. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) bir kalite organizasyonudur. Kuruluş tarihi 1999 olup merkezi Ankara’da bulunmaktadır. TÜRKAK, Türkiye piyasasında dolaşımda olan ürün ve hizmetleri denetleyen kuruluşları kontrol eden bir kurum olarak faaliyet göstermektedir.

TÜRKAK nedir konusu ile ilgili şu video ek tanımlayıcı olabilir:

TÜRKAK Hangi bakanlığa bağlıdır, amacı nedir?

Günümüzde Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı olan TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluklarını inceler.

TÜRKAK’ın genel amacı, yurt içi ve yurt dışı pazarında sağlıklı ve kaliteli ürünlerin dolaşımda olmasını sağlayarak toplum refahını arttırmaktır.

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

 • Genel kalite standartları çerçevesinde denetim yapmak
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun ürün ve hizmetlerin artmasını sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası akredite çalışmalarıyla güven sembolü olmak ve ülkemizin kalkınmasına öncülük etmek
 • Akredite faaliyetlerinde mevcut kaynakları verimli kullanmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek
 • Çıkar çatışması riskini analiz etmek ve tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek
 • Diğer akreditasyon kurumları ile rekabete girmeden çevre ülkelerdeki organizasyonlar ile işbirliği yapmak

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon terimi, bir hizmet veya ürünün uluslararası genel kalite standartlarına göre sunulmasını ifade eder.

Akreditasyon; yetki, yetkinlik ve güvenilirlik belgelerinin sunulduğu süreçtir. Bu süreç ilk olarak denetim ve kontrol aşaması ile başlar.

Eğer firma gerekli şartname ve kriterleri yerine getirirse akreditasyon süreci belgelendirme ile devam eder. Belge sahibi olan firma, kalite güvence yönetmeliğine uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar.

akreditasyon nedir

Herhangi bir kamusal veya ticari kurum, akreditasyon sürecinde denetlenebilir. Denetleme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı uygunluk değerlendirme birimleri tarafından yapılır. Ticari ve kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşlar bu süreç boyunca denetim ve gözetim altında tutulur.

Ticari ya da kamusal hizmet veren her kurum, akredite olmak zorunda değildir. Akreditasyon süreci kapsamında denetim ve gözetim altında kalmak, isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı bir uygulama olsa da akredite olmak firmaların toplumsal bağlamda güvenilir olmalarını sağlamaktadır.

Akreditasyon, aynı zamanda yurt dışında da geçerli olan uygunluk değerlendirme faaliyetleridir. Bir firmanın güvenilirliğini küresel ölçekte de kabul edilebilir hale getiren akreditasyon, güven ve kalite temin eden bir kalite altyapısıdır.

Akreditasyon nedir konusu ile ilgili şu ek kaynaklara göz atabilirsiniz:

https://www.turkak.org.tr

https://tr.wikipedia.org

Akreditasyonun Amacı Nedir?

Akreditasyon süreci ile birlikte akredite olan kurum ve kuruluşlar, kaliteli ve güvenilir olduklarını kalite standartlarına göre kanıtlar. Yurt içi ve yurt dışında herkesin hemfikir olduğu bir kalite güvencesi sunarlar.

akredite nedir

Şirket kimliğine katkı yapan akreditasyon süreci, aynı zamanda toplumsal refahın yükselmesine de yardımcı olur. Uluslararası anlamda geçerliliği söz konusu olan en önemli belge, ISO tarafından verilebilen akreditasyonlu ISO belgeleridir.

Akreditasyonun faydaları neler?

Akreditasyonun işletmelere faydalarını aşağıdaki gibi maddeler halinde özetleyebiliriz:

 • Yurt içi ve yurt dışında saygınlık
 • Güven ve müşteri memnuniyeti
 • Yasal güvence ve üst düzey hizmet kalitesi
 • Ulusal ve ulusal standartlara uygunluk
 • Bilinçli ve onaylı bir hizmet
 • Objektif, bağımsız ve tarafsız bir hizmet

Akreditasyon isteğe bağlı olan uygunluk değerlendirme sürecidir. Ancak akredite olmanın şirket ve kurum kültürün faydası oldukça fazladır. Her işletme uzun ömürlü olmak için güven ve saygınlık kazanmalıdır. İşletmelere bu fırsatı verecek olan temel etkenlerden biri akreditasyondur.