ISO 9001 Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Bu yazımızda ISO 9001 belgesi ile ilgili merak edilen önemli konulara yer verdik. ISO 9001 sertifikası hakkında güncel bilgiler edinmek için yazımızı takip edebilirsiniz.

iso 9001 belgesi nedir nasıl alınır

ISO sertifikalı olmak ne demek? Bu sertifika kuruluşunuzun kalite güvence programı ve kalite itibarı açısından önemli anlamlar ifade etmektedir.

Resmi anlamda tüm paydaşlarınızın nazarında ve genel piyasa şartlarında işletmenize artı değer katan bir belge/sertifika olduğunun altını çizelim. O halde şimdi ISO 9001 ile ilgili önemli sorulara ve dikkate değer başlıklara geçelim.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi, bir kurumun Kalite Yönetim Sistemi tarafından denetlendiğini ve ISO’nun belirlemiş olduğu standartlara uygunluğunu gösteren bir belgedir.

iso 9001 belgesi

Bu belge kapsamında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu ihtiyaçlar, kurum ve kuruluşların piyasada daha da öne çıkmalarına neden olacak gereksinimlerdir. Genel bir kalite standardı yakalamak, ISO 9001 belge sahibi olmanın bir sonucudur.

ISO 9001 belgesinin güven vermesi ve bir standart sunmasının nedenleri olarak şu ifadeleri de kullanabiliriz: Bu sertifikaya sahip olan kurumlar, akredite yetkililer tarafından düzenli olarak denetlenir.

Denetlenmenin yanı sıra ISO 9001 sertifikalı kurum ve işletmeler, farklı ülke ve coğrafyalarda geçerli olan standart yönetim ilkelerine uygun bir şekilde hizmet vermekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu nedenlerden dolayı,

ISO belgesinin işletmelere kattığı pek çok değer ve misyondan söz edebiliriz.

Bu belgeye sahip olmak neyi ifade eder?

ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun toplam kalite yönetimine bağlı olduğu anlamına gelir:

 • Müşteri odaklılık
 • Organizasyon genelinde uygulanan ve sürekli gelişen proses yaklaşımı
 • Kritik süreçler ve bunların etkileşimleri

Yukarıdaki maddeleri ISO 9001 belgesinin işletmelere kazandırdığı yetkinliklerin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm yönlerine güçlü bir yönetim taahhüdüdür.

Tüm bu kalite yönetim sistemi yönleri, kuruluşun faaliyet gösterdiği sektörün yanı sıra ISO 9001 KYS'yi anlayan bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanır.

ISO 9001 Belgesinin Faydaları Neler?

ISO 9001 belgesi; işletme ve kurum gibi organizasyonların genel bir kalite anlayışını takip ettiğini gösterir.

belgenin faydaları

Bu durum da piyasa şartlarında ISO 9001 belge sahibi kurumun daha da avantajlı olmasını sağlar. ISO 9001 belgesinin işletmelere olan faydalarını aşağıdaki maddeler haline ifade edebiliriz:

 • Daha uygun maliyetli iş olanağı
 • Güvenilirliğin ve rekabet gücünün artması
 • Kaynakların etkin kullanımı yoluyla daha düşük maliyetler ve daha kısa döngü süreleri
 • İşlerin tekrarlanmasına yol açan geliştirilmiş müşteri memnuniyeti ve geliştirilmiş müşteri sadakati
 • Pazar fırsatlarına esnek ve hızlı yanıtlar yoluyla elde edilen gelir
 • Pazar payında artış
 • Üretkenliğin ve sonuçların artmasına yol açacak dahili süreçlerin entegrasyonu ve hizalanması
 • Ürün veya hizmet sunumunda tutarlılık
 • Geliştirilmiş iletişim, planlama ve yönetim süreçleri

ISO 9001, ölçeği ve sektörü fark etmeksizin her kuruluşu yakından ilgilendiren bir belgedir.

Günümüzde onlarca farklı ülkede geçerli olan ISO 9001 belgesi, organizasyonların daha da kaliteli hale gelmesi ve standartlara uyum sağlaması açısından oldukça ciddi bir önem derecesine sahiptir.

Kısaca ISO 9001:2015 Nedir?

ISO 9001:2015 uluslararası alanda dünyanın önde gelen kalite yönetim standardı olarak kabul edilmektedir.

iso 9001 2015

Dünya çapında sayısı 170’i aşan ülkelerde kullanımda olan bu standart, yüzbinlerce kuruluşun genel kalite standartlarını ve yönetimsel ilkelerini belirlemektedir.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından verilen bu belgenin amacını temel olarak iki farklı maddede özetleyebiliriz:

 1. Organizasyonları müşteri hizmetleri ve tedarik sürecinde mükemmelliğe ulaştırmak
 2. Ürünlerin yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamasına yardımcı olmak

Standart, performansını iyileştirmek isteyen bir organizasyon, işletme veya departman tarafından kullanılabilir. Günümüzün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanan standartlar, profesyonellerin ve toplumun hizmet ve ürünlerden maksimum verim ve fayda almalarını sağlama amacındadır.

ISO 9001:2015, kullanılan standardın 2015 versiyonu anlamına gelmektedir. Standartlar belirli dönemlerde yenilenebilir. Günümüzde geçerli olan ISO 9001 standardı en son 2015 yılında değiştirilip geliştirildiği için ISO 9001 teriminin yanında 2015 yılı yer almaktadır. Dolayısıyla

ISO 9001:2015 Neyi ifade eder?

ISO 9001: 2015, Kalite Yönetim Sistemlerine (KYS) adanmış uluslararası bir standarttır.

2015 neyi ifade eder

Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılayan ürünleri ve hizmetleri mümkün olan en verimli şekilde sağlamak isteyen herhangi bir kuruluş için kaliteyi iyileştirmek için bir çerçeve ve bir anlayış sözlüğünü ana hatlarıyla belirtir.

Müşteri memnuniyeti ve organizasyonel verimlilik hedefini destekleyen süreçler, kaynaklar, varlıklar ve kültürel değerler sağlamaktadır. İlk olarak 1987'de yılında yayınlanan standart, en son yineleme ile günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde geçerli olan versiyonu ISO 9001:2015’tir.

ISO standartları güncellenmeye ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, teknoloji ve toplumsal dinamiklerin değişmesidir. Teknolojik bir değişim, üretim biçimlerinde de yeni bir anlayışı beraberinde getirir.

Bu nedenle toplum ve organizasyonları da ilgilendiren standartları etkiler. Bu açıdan baktığımızda yeni bir standarda ihtiyaç olabilir.

ISO, güncel olduklarından emin olmak için tüm standartları düzenli olarak gözden geçirir ve dünya çapındaki kuruluşların ihtiyaçları ile ilgili olmaya devam eder. ISO 9001'in son büyük revizyonu 2008'de yapılmıştır.

9001-2015 nedir

Bu revizyon, tüketiciler için teknoloji, ürün ve hizmetlerin mevcudiyetindeki katlanarak artış ve küresel tedarikin boyutu ve karmaşıklığı zinciri, ISO'nun 9001'i birkaç yeni gereksinimi karşılaması gerektiği anlamına geliyordu.

Ürün ve hizmetlere yönelik müşteri talepleri ve bunları karşılayabilen, her geçen gün büyüyen şirketlerin marka itibarları üzerindeki etkisi ve bu gelişmiş beklentileri karşılamak için ISO 9001’in yeni versiyonları gerekli olmaktadır.

En son ISO 9001 standardı, 2015 yılında yayınlanmıştır. Standartlar tarihini göz önüne aldığımızda en çok benimsenen standardın ISO 9001:2015 olduğunu söylemek mümkündür.

Dolayısıyla ISO 9001 standartlarının günümüze uyumlu hale getirilmiş versiyonu 2015 tarihli standarttır. Güncel olarak kullanılan bu standart, günümüzdeki kalite yönetimlerini düzenleyen en son standart olarak standartlar arasında yer almaktadır.

ISO 9001 Standartları Nedir Ne İşe Yarar?

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi ("KYS") için uluslararası standarttır. Standart, kuruluşlar tarafından müşteri ve legal gereklilikleri karşılayan ürünleri ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama ve sürekli iyileştirme gösterme becerilerini göstermek için kullanılır.

iso 9001 standartları nedir

ISO standartlarına uyum sağlamak isteyen organizasyonlar, gerekli mercilere başvuru yaptıktan sonra ISO 9001 standardına sahip olabilir.

ISO standardı demek, ürünlerin standardı demek değildir; ancak genel bir kalite tanımlaması yaptığı için dolaylı olarak ürün ve hizmetleri de ilgilendirir. Fakat tekrar ifade etmek gerekirse; ISO 9001 standardının ürünler için hazırlanan bir standart olmadığının altını çizelim.

ISO 9001 standartları;

 • Genel bir standartlar bütünüdür.
 • Ürün ile değil, süreci odağına alan bir standarttır.
 • Prosesleri kontrol etmek için kullanılır.
 • Standartların ürünleri ilgilendiren kısmı ise şudur: Son ürün her zaman istenen sonucu karşılamalıdır.

ISO 9001 belgesine sahip olan bir organizasyon, ISO genel standartlarını ve yönetim ilkelerini karşıladığını açıkça belli eder. Standartlar, işin özünde şu bilgiyi verir: KYS’nin (Kalite Yönetim Sistemi) ilkelerine bağlı olup olmadığını akredite olmuş düzenleyiciler nezdinde ortaya koyar.

Dolayısıyla bir işletme veya herhangi bir organizasyonun ayakta kalması için KYS konusundaki beklentileri karşılamalıdır. İşte ISO 9001 standartları, kurum ve organizasyonları bu konuda geleceğe yönelik olarak iyileştirir. Aynı zamanda günlük çözüm önerileri de sunarak iş gücünün performansını maksimum seviyelere çıkarır.

Bir organizasyonun fayda sağlaması için şu iki unsurları da bünyesinde taşıyor olması gerekir:

 • Sürekli iyileştirme
 • Müşteri gereksinimlerini karşılama

Bu temel yeterlilikleri yerine getiren işletmeler, tutarlı bir performans gösterme konusunda sorun yaşamazlar. Bu yönde ilerleyen organizasyonlar/işletmeler, iş becerilerini daha da arttıracaktır ve iyileştirilmiş operasyonel süreçlerden yararlanabilecektir.

ISO standartları, bir işletmenin temel hedeflerini gerçekleştirme konusunda son derece yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında ISO standartlarının yalnızca genel piyasa şartlarını iyileştirdiğini ve insanların daha kaliteli servis/ürünler ile tanıştırdığını söylemek yeterli olmaz.

Aynı zamanda işletmelerin amaçlarını birer birer tamamlama imkanı vermesiyle doğru ve sağlıklı bir yöntem sınırları çizmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir Nasıl Kurulur?

Kalite Yönetim Sistemi deyince akla şu ifadeler gelmelidir:

 • Bir dizi yönetim politikası
 • Proses ve süreç
 • Dokümante edilmiş prosedür
 • Kayıtla tanımlanan bir dizi dahili kural

Kalite Yönetim Sistemi (kısaca KYS) bir şirketin genel olarak başarı grafiğini ilgilendiren bir kurallar bütünüdür. Örnek vermek gerekirse şirketlerin müşterilerine sunduğu ürün veya hizmetlerin yaratılmasını ve güvenli bir şekilde teslim edilmesi hakkındadır.

KYS, bu süreçlerin nasıl gerçekleşeceğini tanımlayan yol gösterici bir pusuladır.

Kalite Yönetim Sistemi, her şirket için özel bir süreç sunabilir. Burada asıl önemli nokta ürün ve hizmetlerdir. Bu nedenle KYS ilkeleri her şirket ve organizasyonun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ancak genel olarak KYS’nin nasıl uygulanacağı hakkında fikir sahibi olmak için standartlaşmaya da ihtiyaç vardır. Bu standartlaşmaya yardımcı olması açısından ISO 9001 yönergelerini takip etmek gerekmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi, şirketlerin hedeflerini tanımlayan bir yönetim planlama aşamasıdır. Bu aşama genel itibariyle şirket politikasını kapsar; şirketlerin ürün ve hizmetlerine kadar her detayı ilgilendirir. Ürün veya hizmetin satışı, servis ve satış yöntemlerinin yaratılması ve son olarak da ürün veya hizmetin müşteriye teslimine kadar her süreç, Kalite Yönetim Sistemi anlayışının içinde yer alır.

Yukarıda bahsettiğimiz sürece ek olarak proses destek elemanları da KYS’nin bir parçası olarak yönetim organizasyonunda yer almaktadır. Tüm sistemin doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için sistem parçaları kontrol edilmektedir. Bu kontrol süreci ise;

 • İnsan ilişkileri
 • Ekipman yönetimi
 • Belge ve kayıt kontrolü
 • Yönetim prosedürleri

gibi unsurlar baz alınarak tamamlanan bir iş akış şemasına dahil olmaktadır. Son olarak, KYS'nin bir parçası olarak, sistemin süreçlerini izlemek ve iyileştirmeye götürmek için tasarlanmış süreçler de vardır. Bu süreçler,

 • Sistem proseslerini denetleme
 • Sorunlar için düzeltici ve önleyici eylemleri uygulama
 • İhtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme planlarını aktif hale getirme

gibi konularda yardımcı olmak için sistemi gözden geçirmenin bir yolunu içerecektir. Sisteminizin uygulanabilir süreçleri içermesini sağlamanın en iyi yollarından biri, Kalite yönetim Sistemleri için standart bir gereksinim kümesine başvurmaktır. ISO 9001 standardı, başarılı bir Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan tipik politikaları, süreçleri, belgelenmiş/dokümante edilmiş prosedürleri ve kayıtları tanımlayan ve ana hatlarıyla açıklayan, kullanılabilen ve özelleştirilebilen bu tür gerekliliklerden biridir.

Peki, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur? Şimdi bu soruya cevap verelim:

 1. KYS kurmanın birinci aşaması eğitimdir. Öncelikle, şirketlerdeki kalite yönetim sistemi (KYS) sertifikasyonunuzdan sorumlu kişi veya kişilerin bir ISO 9001 temelleri eğitim kursuna ve ISO 9001 iç denetçi kursuna giderek eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimin akredite edilmiş eğitim firmalarından alınması son derece önemlidir.
 2. KYS kurmanın ikinci aşaması bir yönetim sistemi kurmaktır. Bu aşamada genel olarak şirket hedeflerine bağlı kalınarak hedefler belirlenir. Mevcut işte neyin eksik olduğunun tespiti için önemli bir aşamadır. Prosedür, talimat ve çalışma kuralları gibi önemli unsurların belirlenmesi de ikinci aşama olan yönetim sistemini kurma aşamasında gerçekleşir.
 3. KYS kurmanın üçüncü aşaması, yönetim çerçevesini uygulamaya almaktır. Bu aşamada belge kontrolleri yapılır ve yönetim prensipleri kurum çalışanlarına anlatılır. Üçüncü aşama, KYS’nin ilk uygulandığı basamaktır.
 4. KYS kurmanın dördüncü aşaması ise sistemin bozukluklarını onarmaktır. Üçüncü aşamada uygulamaya alınan KYS, birtakım aksaklıkları da beraberinde getirecektir. Bu tarz yönetimsel problemler, dördüncü aşamada görülür ve giderilir. Aynı zamanda ISO 9001 standartları temel alınarak da gerekli düzeltme ve kontroller yapılır.
 5. KYS kurmanın beşinci aşamasında eksiklikler giderilmiş olmalıdır. Eğer şirket ve kurumlar hazır hissediyorsa kurulan kalite yönetim sistemi ile ISO 9001 belge başvurusu yapılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur sorusuna yukarıdaki 5 bölümde cevap verebiliriz. KYS kurduktan sonra belge alındığında şirketlerin aynı ciddiyetle çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Çünkü sürekli iyileştirme olmazsa alınan belge ve kurulan yönetim sistemi, şirketin hedeflerini geleceğe taşıyamaz.

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?

Bu belgenin temel amacı, müşterilerin ve tüketicilerin daha sağlıklı ürün ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamaktır.

belgeyi kimler alabilir

Dolayısıyla ISO 9001:2015 belgesi, tüketici ve üretici/dağıtıcı arasındaki süreci korumayı amaçlayan genel bir standarttır. Bu bakımdan ISO 9001:2015 belgesi almak için bir kurum, organizasyon, işletme vb. bir kimlik sahibi olmak gerekmektedir.

ISO 9001 sertifikası, her işletme için geçerli olabilir. Hizmet sunan işletme ve organizasyonlar bir ISO sertifikasına sahip olabilir. İş ölçeği veya çalışan sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Diğer yandan gerçek kişiler de ISO belgesi alabilir. Ancak bireylerin alacağı ISO belgesi ile şirketlere verilen ISO belgeleri arasında büyük bir fark vardır.

Gerçek kişilerin sahip olabileceği ISO 9001 belgesi, bireysel ISO 9001 sertifikası adıyla bilinmektedir. Bireysel ISO 9001 sertifikası ise temel eğitim sertifikaları anlamına gelmektedir. Bu sertifikaya sahip olan kişiler iç denetçi ve baş denetçi unvanına sahip olur.

Baş denetçiler, bir belgelendirme kurumunda çalışarak ISO 9001 belgesi almak isteyen şirketleri denetleme görevini üstlenir. İç denetçiler ise ISO standartlarını uygulamak için kendi şirketlerinde görev yapabilir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almanın farklı basamaklarından söz edebiliriz. Bu belgeyi almak anında gerçekleşen bir durum değildir.

iso 9001 nasıl alınır

ISO 9001 belgesi almak için öncelikle bir dizi hazırlık aşaması gerekmektedir. Bir kalite yönetim sistemi (kys) kurmak, bu belgeyi almanın temel şartıdır. KYS kurmak yeterli değildir, bu sistemin bir de kullanılabilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Kaliteli yönetim sistemi uygulamak birinci şart iken; kurulan bu sistemin sertifikalı bir denetçi veya denetçiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kuruluşların ISO 9001 belgesi almak için yapmaları gerekenler:

 1. En son ISO 9001 standardı ilkelerine uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak
 2. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) performansını en son ISO 9001 standardına göre değerlendirmek için akredite ve onaylı bir Kuruluş tarafından bir denetim yaptırmak

Şimdi de bu durumu maddeleştirerek daha da somut hale getirelim:

 • İşletme/organizasyon hedef ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • ISO sisteminin kurulması
 • ISO standartlarını iş süreçlerine uyumlu hale getirme
 • Akredite bir ISO belgelendirme kuruluşuna başvuru
 • Organizasyonun ISO standartlarına uygunluğun denetlenmesi
 • Kontrol ve denetleme sürecinin tamamlanması
 • Belgenin alınması

Başarılı bir başvuru ve denetim sürecinin ardından alınan ISO 9001 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Her 3 yılda bir yeni kontrol ve denetimler uygulanır.

Bunların yanı sıra ara denetim adı verlen yıllık denetim ve kontrol aşamaları da bulunmaktadır. 3 yılın sonunda bu belgeye sahip olan firma, işletme ve organizasyonlar yeniden sertifikalandırılır. Yeniden sertifikalandırma sürecinde standarda yeni eklenen maddeler de dikkate alınır. Dolayısıyla ISO 9001 belgesi alan firma ve işletmelerin yeniden sertifikalandırma işleminde standarda yeni eklenen veya değiştirilen maddelere uyum sağlıyor olmaları beklenmektedir.

ISO 9001 belge alma hazırlık sürecini başvuru yapacak olan her organizasyon kendisi yürütebilir.

Fakat bu konuda danışmanlık firmalarından profesyonel destek almakta her zaman fayda vardır. Çünkü ISO belge alımında danışmanlık firmalarının derin tecrübeleri olduğu için bu konuda organizasyonları daha doğru şekilde bir yönlendirebilir. Bir danışmanlık firması, süreci kısaltarak belge alımını kolaylaştırma becerisine sahiptir.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

ISO 9001 belgesi almak için birtakım evrak ve belgelere sahip olmak zorunludur. Bu belge ve evrakları şu şekilde belirtebiliriz:

 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküsü
 • Resmi Çalışan Listesi
 • Faaliyet gösterilen sektöre göre kapasite raporu
 • Üretim izni
 • Belge sözleşmesi

Başvuru esnasında ve öncesinde yukarıdaki belgeler hayati önemdedir. ISO 9001 belgesi almak için gerekli olan belge ve evraklarda değişiklikleri takip etmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Türkaklı ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmelerin sahip olabileceği ISO belgeleri arasında Türkak onaylı ISO belgeleri de bulunmaktadır. Türkak, diğer adıyla Türkiye Akreditasyon Kurumu, resmi bir belgelendirme kuruluşudur. TC Dışişleri bakanlığına bağlıdır ve uygunluk değerlendirme hizmeti veren resmi kurumları akredite etmektedir.

Türkaklı ISO 9001 belgesi alma işlemi, standart bir ISO 9001 belgesi almak ile aynı uygulamaları kapsamaktadır. Türkak onaylı ISO 9001 belgesi almak için;

 • ISO 9001 yönetim standardı ilkelerine uygun bir sistem dizayn etmek
 • Oluşturulan sistemin uygulanabilirliğini sağlamak
 • ISO 9001 uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurmak

gerekmektedir. İşletme ve organizasyonlar Türkaklı ISO 9001 belgesi almak için profesyonel bir danışmanlık firmasından destek alabilir veya kendi kurumsal kimlikleri içinden bir yetkili görevlendirerek belgeleme sürecini yönetebilir.

Türkaklı ISO 9001 belgesi alma sürecini aşağıdaki maddelerdeki şekilde ifade edebiliriz:

 • Belge almak isteyen organizasyonların hedefini belirlemesi
 • Belgenin gerektirdiği yönetim sisteminin kurulması
 • ISO standartlarına göre yönetim sürecini düzenleme
 • Türkak onaylı akredite bir belgelendirme kurumuna başvuru
 • ISO standartlarına uygunluğun denetimi ve kontrolü

Kontrol ve denetim süreci tamamlandıktan sonra standardizasyon gerekliliklerini karşılayan işletme ve organizasyonlar Türkaklı ISO 9001 belgesine sahip olabilir.

Türkak, Türkiye ve çevre ülkelerde belgelendirme ve akredite işlemleri yapan kurumları kontrol eden bir kurumdur. Resmi bir kurum olan Türkak, işletme ve şirketler için önemli bir prestij kaynağıdır. İşletmelere artı değer katacak olan Türkak onaylı ISO 9001 belgesi, şirket imajına ve iş faaliyetlerine önemli avantajlar sunma özelliğine sahiptir.

ISO 9001 Belgesi Kaç Günde Alınır?

ISO 9001 belgesi, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içinde alınır. Akredite bir kuruma başvurarak belge alan organizasyonlar, ISO 9001 gerekliliklerinin yerine getirmelidir. Belge alım süresi başvuru yapan şirket ve firmalara göre değişebilir. Örneğin kurum ve organizasyonun türü ve hazırlık aşaması gibi detaylar belge alım sürecini birkaç gün süre ile etkileyebilir.

Yıllık Ara Denetim Nedir?

ISO 9001, sürekli olarak gelişmeyi odak noktasına alan bir yönetim standardıdır. Bu nedenle belge alan şirketler, düzenli olarak ISO yönetim standartları doğrultusunda denetlenir. Yıllık ara denetim, ISO 9001 belgesi alan işletme ve organizasyonların yönetim süreçlerinin kontrol edilmesi anlamına gelir. ISO sertifikası alan organizasyonlar, yıllık ara denetim adı altında düzenli olarak teftiş edilmektedir.

Yıllık ara denetim, her yıl yapılan bir denetim uygulamasıdır. ISO denetçileri, 9001 belgesini alan işletme ve organizasyonları her yıl denetler. Önceki yıllarda ara denetim çalışmaları yılda iki defa yapılmaktaydı. Ancak günümüzde ara denetim çalışmaları yılda bir kez gerçekleşmektedir.

ISO 9001 Belgesinin Fiyatı Ne Kadar?

ISO 9001 belge fiyatını etkileyen farklı faktörler vardır. Fiyatları etkileyen kriterler, belgeyi almak isteyen kurumun kontrolündedir. Bazı organizasyonlar, ISO 9001 belge alımını maliyetli bir süreç olarak değerlendirebilir. Fakat bu belge geleceğe dair bir yatırım anlamına geldiğinden faydası beklenen zarar veya giderlerden her zaman daha fazladır.

ISO 9001 belge fiyatını etkileyen unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Kuruluşun boyutu
 • Kuruluşun iç yapısı

Belge fiyatları yukarıdaki etkenlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak ISO 9001 belge fiyatları ile ilgili bir ücretten söz edebiliriz. Örnek vermek gerekirse 5,000 Dolar’dan itibaren ISO 9001 belgesine sahip olmak mümkündür. Bu ücret, belge talep eden organizasyonun yapısına göre değişiklik gösterecektir. Organizasyon tipinize göre ISO 9001 belgesinin fiyatı ile ilgili net bilgiler almak için profesyonel bir danışmanlık firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Bireysel ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO belgeleri, şirketlerin alabileceği bir belgedir. Ancak bu sertifikayı bireyler de kullanabilir. Fakat bireylerin ve şirketlerin alacağı sertifikanın farklı anlamları vardır.

bireysel iso

Şirketler için ISO 9001 sertifikasının amacı, yasal gerekliliklere uyumlu olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Fakat kişilerin alabileceği bireysel ISO 9001 belgesi genellikle bir eğitim programı ile ilgilidir. Bireysel ISO 9001 belge süreci, yazılı bir testi geçmeyi içeren belirli eğitim kurslarından eğitim almayı içermektedir.

Bireysel ISO 9001 belgesi, Kalite Yönetim Sistemi ilkelerinin uygulandığını kontrol etmek için alınan bir belgedir. İşletmelerin KYS standartlarında hizmet vermeleri denetlemek için bu konuda eğitimli personel ve çalışanlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bireysel ISO 9001 belgesi, işletmelerdeki yönetim ve organizasyon şemasını kontrol etmek için bireylerin aldığı bir belge türüdür.

Bireysel ISO 9001 belgesi alan kişiler, baş denetçi unvanı kazanır. Bu unvana sahip olanlar, bir belgelendirme kuruluşu bünyesinde çalışabilir. Baş denetçiler, belgelendirme kuruluşuna bağlı olarak ISO belgesi almak isteyen şirketlerin organizasyonlarını denetlemekle görevlidir.

Bireysel olarak alınabilen bir başka ISO 9001 belge türü daha vardır. İç denetçi olma amacıyla da bireysel ISO 9001 belgesi alınabilir. İç denetçiler ise bu sertifika türünü kendi kurumlarında kullanabilir.