CE İşareti Nedir? CE Uygunluk Ne Demek?

İhracat yapan bir firmanız varsa Avrupa pazarı sizin için son derece önemli olabilir. Gelirlerinizi artırmak ve işletmenizi büyümek için Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürünlerinizi satışa çıkarmak kıymetli bir ticari faaliyettir.

ce işareti

Ancak bunun için de AB’nin katı ürün güvenlik mevzuatlarını karşılamanız gerekiyor. İşte tam da bu noktada CE belgesi olarak da bilinen CE işareti karşımıza çıkıyor.

Kısaca CE nedir?

CE, Avrupa Birliği yasaları kapsamında hazırlanan ve ürünlerin AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) sınırlarında satışa sunulmasını sağlayan bir belgedir. Bir üründe CE işaretinin bulunması demek, o ürünün geçerli olan yasa ve yönetmeliklere göre satışa sunulması demektir. Yasalara uygunluk anlamına gelen bu sembol, üreticilerin ve işletmelerin ticari faaliyetlerini pürüzsüz bir şekilde devam ettirmelerini sağlar.

CE İşareti Nedir, Ne Anlama Gelir?

CE belgesinin ne olduğu hakkında bilgi verirken belgeyi oluşturan kelimelerin anlamlarına göz atmakta fayda var. Conmité Européenne, CE sembolünü oluşturan sözcüklerdir. Fransızca olan bu kelime öbeğinin Türkçe anlamı Avrupa Uygunluğu’dur. Dolayısıyla CE sembolü, ürünlerin Avrupa ekonomik kriterlerini yerine getirdiğinin göstergesidir.

Peki, CE işareti işletme veya üreticiler için ne anlama gelir? Her şeyden önce işletmelerin profesyonel faaliyetlerini sürdürmeleri için ciddi bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı’nda ürünlerin rahatlıkla satışa sunulması için CE işareti gereklidir. Fakat CE işareti her ürün için geçerli değildir. Hangi ürünler için CE işaretinin zorunlu olduğunun bilinmesi gerekir.

1985 yılından beri yürürlükte olan CE Belgesi kullanımının zorunlu olduğu ürünler aşağıdaki gibidir:

 • Tıbbi cihazlar
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Aktif implante edilen gereçler
 • Ambalaj materyalleri
 • Patlama riski taşıyan cisimler
 • Ölçüm ve tartı aletleri
 • Elektrikli aletler ve piller
 • Telsiz ekipmanları
 • Oyuncaklar
 • Asansörler

CE Belgeli ürünlerde yönetmeliklerin uygulanması gerektiğinden Avrupa pazarında ürünlerde hasar veya hatalar azalacaktır. Bu da tüketicilerin daha sağlıklı ürünler kullanmalarını sağlar. Diğer yandan da üretici firmaların uzun ve kısa vadedeki ticari faaliyetlerini daha kârlı hale getirir.

CE Uygunluk Ne Demek?

CE sertifikası, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Avrupa Birliği'nde satılan belirli ürün ve materyallerin arka yüzüne yerleştirilen CE işaretini temsil eder. Bir ürünün arkasına bir CE damgası yerleştirildiğinde, bu işaret, ürünün AB ve EEA içinde dağıtılabileceği anlamına gelir. Avrupa uygunluğunun sembol işareti olan CE damgalı ürünler ayrıca, süreci ve sertifikasyondan sorumlu yönetim organını temsil eden dört haneli bir kimlik numarası içerebilir.

CE uygunluk sembolü, bir ürünün veya malzemenin Avrupa pazarında rahatça hareket etmesine ve satılmasına izin verir. Stilize edilmiş bu işaret, ürünün EEA tarafından belirlenen çevre, güvenlik ve sağlık mevzuatlarını karşıladığının kanıtıdır. Öte yandan CE uygunluk sertifikasının şu özelliği hakkında bilgi vermekte de fayda vardır: Bu sembol, bir uyum garantisidir. Lakin uyum garantisi bir kalite güvencesi değildir.

Bu işaret, ürünün AB’de satılması için gerekli prosedürleri karşıladığını gösterir. Kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekliye kullanıldığında ürün sağlığa zararlı olmadığını ve mühim riskler doğurmadığı garanti altına alınır. Fakat bu işaret, genel anlamda bir kalite belgesi değildir. Öte yandan CE damgası taşıyan ürünler, dünyanın farklı ülkelerinde üretilmiş olabilir. Zira CE işaretli ürünlerin Avrupa’da üretildikleri anlamı çıkmamalıdır.

CE uygunluk işareti olan bir üründe hangi özellikler yer alır?

Öncelikle CE işaretini almazsam ne olur sorusuna cevap verelim. Ürününüzün CE işareti taşıması zorunluysa ve taşımıyorsa Avrupa ekonomik alanında satışa sunamazsınız. Kaçak olarak satışa sunmasının ise farklı cezai yaptırımları vardır. Üreticiler, para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilir.

Diğer yandan CE işareti taşıması zorunlu olduğu halde taşımayan ürünlerin sahipleri, geçici olarak ticaret yasağıyla da karşılaşabilir. Ürünler iyileştirilinceye kadar firma sahipleri yasaklı kalabilir. Öte yandan bazı durumlarda, ürünler Avrupa çapında bir geri çağırma işlemine tabi olabilir. Ortaya çıkan tüm masraflar da ürün sahibine aittir. Özetle ürününüz için yasalar geçerliyse, CE İşareti olmadan ürünü Avrupa'nın hiçbir yerinde satamaz veya hizmete sokamazsınız. Bu yüzden de CE işaretleri çok ciddiye alınmalıdır ve belge/sertifika alımı asla atlanmaması gereken bir işlemdir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlara ek olarak CE uygunluk işaretinin olduğu bir üründe her zaman genel yeterlilik kriterlerinden söz edebiliriz. İşte CE işareti taşıyan ürünlerin barındırdığı özellikler:

 • Genel kriter ve standartlara uygunluk
 • İlgili Avrupa ürün direktiflerinin gereksinimlerini karşılama
 • Güvenlik ve müşteri memnuniyeti sağlama
 • Ürünle ilgili teknik terimlerin açıklaması
 • Ürün kullanım kılavuzu
 • Ürününün nasıl kullanılacağına dair farklı dillerde hazırlanan kullanım talimatları

CE işareti, genel anlamda prosedür ve mevzuatlara uygun bir şekilde piyasada yer aldığından güven veren özellikler taşır. CE damgası bulunan ürünlerde yer alan özellikler nelerdir sorusuna yukarıdaki maddeleri cevap olarak verebiliriz. Ayrıca CE belgesi AB Yetkililerine, talepleri üzerine, uygunluğu gösteren yasal olarak doğru ve eksiksiz bir Teknik Dosya sunma imkanı da verir. Diğer yandan kullanıcılara yasal güvence veren CE belgesi, herhangi bir problemde tüm sorumluğun üretici firmaya ait olduğunu da belli eder. Bu durum da ürünün müşteri memnuniyeti sağlamasının ilk adımıdır.

CE İşareti’nin Avantajları Neler?

CE işareti belgelendirmesinin hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli sayıda faydaları vardır. Bu faydaları aşağıdaki gibi maddeler halinde özetleyebiliriz:

 • CE işareti, üreticilere tüm Avrupa Ekonomik Alanı'na pazar erişimi sağlar. Çünkü bu alandaki ülkeler, CE işaretini taşımayan ürünlerin piyasaya arzını kısıtlayabilir.
 • Ürünün belirli direktif(ler)deki düzenlemelere uygun olduğunu garanti eder.
 • Ürünün tüketiciler için güvenli olduğunu garanti eder.
 • Hasar taleplerini ve sorumluluk primlerini önemli ölçüde azaltabilir.
 • Yürürlükteki tüm sağlık, güvenlik ve çevre yasalarına uygunluğu beyan eder.
 • Üretici firmanın prestij kazanmasını ve güven tazelemesini sağlar.
 • Seri üretime kaktı yapar ve standart kalitedeki ürünleri tüketiciyle buluşturur.

CE belgesi, Avrupa pazarında satışa sunulan ürünler için bir tür ticari pasaporttur. Üreticinin ürünlerini Avrupa Ekonomik Alanı'nın (AEA) 18 ülkesinde serbestçe dolaşmasına olanak tanır.

Tüm AEA için bir ürünün tasarlanması ve üretilmesinde uyulması gereken yalnızca bir dizi gereksinim ve prosedür vardır. Birbiriyle çelişen çeşitli ulusal düzenlemeler ortadan kaldırılmıştır. Sonuç olarak, bu işaretle damgalanmış ürünün artık AEA'nın farklı üye ülkelerinin özel gereksinimlerine uyarlanmasına gerek yoktur. Ek olarak, gereksinimlerin yerine getirilmesiyle ürünün kullanıcı için daha güvenli olacağı ve bu da hasar ve sorumluluk iddialarını azaltabileceği bir fayda olarak değerlendirilebilir.

Sonuç Olarak

CE işareti, muhtelif ürünler için gerekli olan ve bir ürünün söz konusu AB mevzuatına uygun olduğunu gösteren bir uygunluk belgesidir. Bazı ürünlerin Avrupa Birliği içinde ticaretinin yapılması için CE belgesine ihtiyaç vardır. AB mevzuatlarındaki katı güvenlik önlemlerine uyum sağlamak için CE Belgesine sahip olmak büyük bir önem taşır.

Dolayısıyla Avrupa piyasasında rekabete giren tüketici firmaların istiyorsanız CE işareti konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Öte yandan tüketicilerin de CE sembolü hakkında bilinçlenmesi, daha güvenilir ve sağlıklı bir ticari ortamın yaratılmasına katkı sağladığını belirtebiliriz.