ISO 9001 Belgesi Almanın 5 Faydası

Her işletmenin amacı kalıcı olmak ve uzun vadede başarılı bir şirket olarak tanımaktır. Bunun için de önemli yatırımlar gerekmektedir. Yatırım fikri, kullanıcıları/tüketicileri genel anlamla ifade edersek inşaları cezbetmelidir. Güven duygusu ise bu konuda en çok işe yarayan temel unsurdur. İnsanlar güvendiği markaları tercih eder ve bu da işletme/markaların başarısı için gereklidir.

iso 9001 belgesi almak

İnsanlara güven vermenin elbette farklı yolları vardır. İşletmeler, bu noktada ürün/hizmetleri ve de pazarlama faaliyetleri ile hafızalarda yer edinebilir. Ancak bu faktörler kadar güçlü başka bir etken daha vardır ki bunların başında ISO belgeleri gelir.

ISO belgesi denilince akla ilk gelen belge kuşkusuz ISO 9001 belgesidir.

ISO 9001 belgesi, işletmeleri kısa ve uzun vadede başarıya götüren önemli bir faktör olarak bilinir. Peki, bu belgeyi önemli hale getiren özellikler nelerdir? Bu yazımızda ISO 9001 belgesinin 5 önemli faydasından bahsedeceğiz. İlk olarak ISO 9001 standardı hakkında kısa bir tanımlama ile başlayalım.

Kısaca ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi için gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Kuruluşlar, belli bir kaliteye sahip olduklarını halk nezdinde belli etmek ve gerekli standartlara uyum sağlama adına ISO 9001 standardına bağlı olarak faaliyet gösterir. Kökeni 1947 yılına dayanan Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından verilen ISO 9001 belgesi, kalite yönetim standardını farklı coğrafyalara yaymayı amaçlamaktadır.

İşte ISO 9001 Belgesi Almanın 5 Faydası

1) Üretim gücünüzü ve personel performansınızı artırır

Tüm organizasyonlarda iş gücünü maksimize etmek, büyümenin en temel gerekliliğidir. Bu hedef, bir işletme ve yapının tüm aktörlerini ilgilendirir. Kurumsal mekanizmanın en üzerinde yer alan kişi kadar organizasyona hizmet eden herkes, büyüme konusunda önemli anlam taşır. Dolayısıyla, büyüme ve iş gücünü maksimize etmek, kurum için bileşenlerin ortak hedefidir.

üretim gücünüzü arttırır

Bir organizasyonda personel performansı artarsa üretim gücü de artar. Şirketler kendi iç bünyelerinde tutarlı bir bütünlük sergilemelidir. Bunun mümkün kılan en önemli etkenlerden biri şüphesiz ki ISO 9001 belgesidir. ISO 9001 belgesi, bir kalite yönetim sistemi uygulama amacını güder. Bunu başarmak için işletmelerin her birimini kalite yönetim anlayışı sistemi içine katar. Konsept, işletme ve organizasyonların her birimine uygulandığı için büyüme konusunda ciddi yol kat edilir.

ISO 9001, çalışmaların prosedürlere uygunluğunu denetler. Bu denetleme aşamasında kurulan yönetim sisteminin zayıf yönleri hemen tespit edilir ve hızlı bir şekilde aksayan yerler iyileştirilir. Dolayısıyla hızlı müdahale, beraberinde doğru bir yönetim anlayışı getirir. Bu da çalışan performansını ve işletme üretkenliğini artırır.

Bir şirketin ISO 9001 standartlarına uyum sağlaması demek, iş gücünün üretkenlik performansının maksimum seviyeye gelmesi demektir. Bu konudaki iyileşme, organizasyon için hayati bir anlam ifade eder. ISO 9001'in sürekli iyileştirme ve büyüme vurgusu, çalışan performansının yükselmesini ve üretimin daha iyi hale gelmesini sağlar.

2) Önleyici tedbirlerle maliyetleri azaltır, hataları önler

ISO 9001, organizasyonların bir şirketlerin iyileştirme alanlarını tanıma konusunda son derece etkilidir. Daha sonra iyileştirme alanlarını ele almak için de planlar oluşturma fırsatı verir. ISO 9001 belgesi, sürekli olarak iyileştirme anlayışına yönelik bir yaklaşım benimsetir ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için son derece önemli bir işlev üstlenir.

hataları önler

ISO 9001’in en önemli faydalarından biri şudur: Şirketlere verimsizlikleri iyileştirme konusunda araçlar sunmasıdır. Bu araçlar ise faaliyete geçmeden önce şirket politikalarına yön verir. Buradan hareketle hangi uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir veren ISO 9001 belgesi, hata yapmadan önce organizasyonları uyarır. Proaktif bir yönetim anlayışı sunan ISO 9001 standardı, iş akışının iyileşmesine yardımcı olmanın yanı sıra olası verimsizliklerin de önüne geçer.

Sürekli olarak önleyici tedbirler geliştirmek, verimsizliği azalttığı için ürün ve hizmet kalitesini iyileştirir. Organizasyonların tüm yönlerini ilgilendiren bu süreç, bir bütün olarak odaklanmayı gerektirir. Böylece şirket politikasının iyileşmesinde genel standartlara uyum sağlama konusunda olumlu bir etki yaratır.

3) İş süreçlerini en verimli şekilde yönetmenizi ve izlemenizi sağlar

ISO 9001, bir organizasyonun yönetilmesi için bir süreç yaklaşımını gerekli kılar. Verimlilik, ISO 9001’in ana amaçlarından biridir. Verimli olmak için de tekrarlanabilir ve tutarlı olmak gerekmektedir. ISO 9001’in en önemli özelliği, başarı getiren sonuçları tekrar tekrar ortaya çıkarma potansiyelidir. Dolayısıyla ISO 9001 belgesi, uzun vadede başarı getiren yöntemi organizasyonlara adapte ederek az hata ve yüksek kalite verimliliği sunar.

iş süreçlerini verimlileştirir

İş süreçlerini verimli hale getiren ISO 9001, tekdüze bir prosesten oluşmaz. İşletmelerin ihtiyacına göre bir yönetim sistemi ihtiva eder. ISO 9001’de işlemeyen süreçler, bir süre sonra tekrarlanmaz ve organizasyonların nihai amacına ulaşmalarına yardımcı olur. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, proses fikrinin merkezi olduğu temel standartlar inşa eder. Kalite yönetim sistemleri, bunları uygulayan işletmelere uygun bir şekilde tasarlanır. Proses fikri, ISO standartları kapsamında proses fikri temel bir ilkedir.

4) İstikrar ve devamlılık sağlar

ISO 9001 için yeni eylem mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Bu mekanizmalar, her zaman için daha iyi bir yönetim anlayışı kurmak içindir. Doğru ve başarılı bir yönetim anlayışı için de karlılık, büyüme ve maliyet tasarrufu olmazsa olmazdır. Bir şirket veya organizasyonun daha iyi bir seviyeye gelmesi için de istikrar ve devamlılık şarttır. İstikrarlı bir büyüme, hem şirket çalışanlarına hem de kurum kültürüne güven verir.

istikrar sağlar

ISO 9001, işletmelerin ihtiyacı olan kriter ve gereksinimleri önceden ortaya çıkarır. Bu doğrultuda uzun vadede işletmelere başarıya götüren yolda ilerleme imkanı sunar. İstikrar ve devamlılık, iş sürecine olumlu bir etki bıraktığı için organizasyonun konumlandırmasını üst seviyeye yükseltir.

5) Harika bir müşteri deneyimi altyapısı oluşturma imkanı tanır

Sektörü ne olursa olsun her işletmenin temel amaçlarından biri müşteri deneyimini iyileştirmektir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı, yüksek kaliteli müşteri deneyimi üretmeleri için işletmelere birtakım araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. ISO 9001 belgesi, firmaları kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında yüksek bir standartta tutar. Bu kalite ise müşteri deneyimlerinin istenen seviyeye gelmesine yardımcı olur. Bu durum da işletmelerin tutarlı bir proses oluşturmalarına fırsat verir ve hedefe ulaşma konusunda büyük bir başarı sağlar.

harika bir müşteri deneyimi

ISO 9001 belgesi, işletmelerin tutarlı bir prosedür geliştirmelerine yardımcı olduğu için müşterilerine beklentileri doğrultusunda bir deneyim sunma imkanı verir. Zaman içinde ise müşteriler yüksek kalite beklemeye başlar. Bir şirketin müşterinin yüksek kalitesi beklentisini karşılayabilmesi son derece önemlidir. İşte ISO 9001 belgesi, işletmelerin müşteri beklentilerini standart ölçeğinde karşılamaları için harika bir yöntemdir.

Yüksek kaliteli müşteri memnuniyeti sunmak, aynı zamanda şirket çalışanlarına da fayda sağlar. Bunun en önemli getirisi memnun ve mutlu müşteriler ile ilgilenme durumudur. Memnun müşteriler ile çalışan şirket görevlileri, daha tatminkar bir şekilde faaliyetlerini sürdürür. Bu da organizasyonun başarını arttırır.

Sonuç Olarak; ISO 9001 belgesi yükselmenizi sağlar

ISO 9001 belgesi, organizasyon kültürü içinde yer alan her bileşen için oldukça faydalıdır. ISO 9001 standardı, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması için birtakım hedefler, prosedürler ve sorumlulukları içeren resmi bir sistem kurulmasını sağlar. Özetle ifade etmek gerekirse; ISO 9001 belgesi uzun vadeli başarı, kalıcılık ve müşteri memnuniyeti için standartlar bütünü olma görevi üstlenir.

Bu sertifikasyon, mütemadiyen bir iyileştirme stratejisi uygular. Verimliliğin artırılması ve hataların ayıklanması gibi konularda organizasyonların en önemli pusulasıdır. ISO 9001 sürekli büyüme ve karlılığı arttırma konusunda işletmelere yenilenen ve zamanın ruhuna uygun çözümler üretir. Her işletme gibi siz de ISO 9001 belgesi ile rakiplerinizin önüne geçebilir ve hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.