CE Belgesi Nasıl Alınır? 5 Adımda CE Belgesi Almak

Günümüzde birçok meta, mal ve ürünler Pazar piyasasında dolaşımda bulunuyor. Bu ürünler önemli bir ihtiyacı karşılarken, bazıları da memnuniyetsizlik yaratabiliyor. Fakat tüketicilerin akıllarında şu soru geçerliliğini koruyor: “Kullandığım ürünlerin kalitesini nasıl anlayabilirim” Elbette ihtiyaca cevap vermesi, bir ürünün kalitesini ortaya koyan etkili bir kriter… Ancak bazen tanımadığımız bir ürünü alırken ürüne ait gerekli sertifika ve belgelerin varlığı içimizi rahatlatabiliyor.

ce belgesi almak

İşte CE belgesi, tam da bu türden güven veren bir anlayışa hizmet ediyor. Ürünlerin kalitesini açığa çıkaran tek unsur olmasa da bazı gereklilikleri yerine getirdiğinden tüketicilere güven verebiliyor. Aynı zamanda da ürün ve üründen sorumlu marka/işletmeye de farklı avantajlar sağlıyor.

Bu yazımızda CE belgesi nasıl alınır sorusuna cevap arayacağız. Aynı zamanda da CE belgesinin ne gibi avantajlar sunduğundan bahsedeceğiz. İlk olarak CE belgesinin kısa bir tanımı ile yazımıza giriş yapalım.

CE belgesi Nedir?

CE belgesi, şirketlere ürünlerini Avrupa pazarında satışa çıkarma imkanı verir. Bu belgeye sahip olan şirketler, ürünlerine CE işareti ekler. Bu işareti üzerinde barındıran bir ürün, AB Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında imal edildiğini kanıtlamış olur. Tüm Avrupa ülkelerinde farklı gereksinimleri karşılayan CE belgesi.

Şirket ve kuruluşların Avrupa genelinde ticaret yapmasını daha basit ve güvenli hale getirmiştir. Dolayısıyla endüstriyel ürünlerin AB mevzuatına uyum sağladığını ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) içinde rahatlıkla satışa sunulabileceğini gösteren bir belgedir.

CE belgesi Almanın Avantajları Neler?

CE işareti, bir ürünün piyasaya sürülmeden önce değerlendirme ve denetleme aşamalarından geçtiğini belirtir. Bu aşamadan geçen ürünler yasal gereklilikleri karşıladığı anlamına gelir. Dolayısıyla üreticinin ürünün sağlık ve güvenlik gereksinimleri gibi ilgili tüm temel gereksinimlere uygunluğu kontrol edilmiş olur.

CE belgesi almak, firma ve işletmelere farklı açılardan fayda sağlar. Bu faydaları aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür:

 • İşletmelerin farklı ülkelerdeki pazarlarda ürün satmalarına imkan verir.
 • İşletmenin marka kimliğine katkı sağlar; marka değerini yükseltir.
 • İşletme ve firmaları yurt dışı pazarında daha tanınır hale getirir.
 • Müşteri memnuniyetini artırır. Bu belgeye sahip ürünler, müşterilerin tercihinde ilk sıralara yükselir.
 • Kalite açısından oldukça önemlidir. Ce işaretine sahip ürünler, gerekli denetimlerden geçtiği için kalite konusundaki soru işaretlerini giderir.

CE belgesi taşımak bir zorunluluk değildir. Şirketin ürün satmak istediği piyasada geçerli olan kararname, bu konuda ilgili bir düzenleme yapması halinde Ce işareti taşımak zorunludur. Dolayısıyla ce işareti almanın temel amacı, Avrupa pazarında mal ve ürün satma hedefidir. Avrupa Ekonomik Alanı dışında Ce işareti alınmadan da yasa ve mevzuatlara uygun bir şekilde ürün/mal satışı yapılabilir.

Ancak AEA içinde ürün satarak marka kimliğini güçlendirmek ve potansiyel müşterilerini artırmak isteyen işletmeler için son derece önemli bir belgedir.

CE belgesi alan işletmeler;

 • AB tarafından düzenlenen yönergeleri benimser.
 • Daha fazla müşteriye ulaşma imkanına erişir.
 • Sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını beyan eder.
 • Çevreye ve insan sağlığına uygun ve sağlıklı ürünlerin kullanımını teşvik eder.

CE belgesi, işletmelerin saygınlık ve prestijini artırma konusunda son derece önemlidir. Bu işareti alan işletme ve firmalar, AEA pazarı içinde serbest ve yasal bir şekilde ürün ve hizmetleri ile yer alma hakkı kazanır.

5 Adımda CE belgesi Nasıl Alınır?

Üreticiler, CE işaretinin ürünlere eklenmesinden ve doğru kullanımından sorumludur. Tam da bu noktada üreticinin tanımına göz atalım: Bir cihazı kendi marka adı ile pazarda dolaşıma sokmadan önce tasarım, imalat, paketleme ve etiketleme işlemlerinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

5 adımda ce belgesi almak

Peki, firmalar nasıl bu belgeyi alabilir? Bu soruya 5 adımda cevap verdik:

1.Adım: Ürününüz için geçerli Ce direktifleri bulun

CE belgesi almanın ilk adımı, ürününüzün ce direktifi kapsamına girip girmediğidir. Eğer Avrupa pazarında satışa sunulması için CE direktiflerine uyumlu olması gerekiyorsa, ce işaretini ürününüzü iliştirmeniz gerekir. Bazı ürünler için iki veya daha fazla direktif kapsamında olabilir. Bu durumda da gerekli olan tüm yönergelere uyum sağlamalısınız. Bunu öğrenmek için CE belgesi direktiflerini araştırabilir ya da bu konuda danışmanlık alabilirsiniz.

Her direktif, ürününüzün uyumlu olması için AB'nin yasal olarak neleri gerektirdiğini ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Bunların her biri resmi olarak temel gereksinimler olarak lanse edilmektedir. Gereksinimlerinizi karşılayacak bu direktifler, genel bir şekilde yapılandırılmıştır; nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı hakkındaki bilgilere kılavuza bakarak anlayabilirsiniz. Direktiflere uyum sağlamak, CE belgesi almanın ilk basamağıdır. AB standartlarının benimsenmesinin ardından sonraki adıma geçebilirsiniz.

2.Adım: Üçüncü taraf değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi olun

Bazı yönergeler, ürünlerin üçüncü taraf bir kuruluş tarafından test edilmesini gerektirebilir. Bu kuruluşlar dünya çapında akredite olmuş organizasyonlardır. Bu kuruluşlar, ürünlerin geçerli olan mevzuatlara uyum sağladığını tespit etmek için ayrıntılı inceleme yaparlar. Örnek vermek gerekirse;

 • Tıbbi cihazlar
 • Basınçlı ekipmanlar
 • Koruyucu sistemler
 • Gazlı yakan cihazlar

gibi ürünlerde onaylı bir kuruluş tarafından inceleme yapılması gerekebilir. Fakat bazı ürünlerde de üçüncü taraf akredite olmuş bir kuruluş onayı gerektirmez. Bu konuda CE belgesi almak için yapılması gereken üçüncü taraf kuruluşun onayına gereksinimin olup olmadığının tespit edilmesidir. Eğer böyle bir kuruluş onayına ihtiyaç yoksa şirketler kendi kurumlarındaki yetkililere güvenerek CE belgesi alma hazırlığını gerçekleştirebilirler.

3.Adım: Ürününüzün Uygunluğunu Değerlendirin

Şimdi aşama ise ürününüzün gerçekten uygun olduğunu doğru bir şekilde test etmenizdir. Yönergeler, üreticilerin hangi uygunluk kurallarını dikkate alacaklarını belirtir. Bu yönergelere aynı zamanda modül de denir. CE belgesi alma konusunda üreticilere bilgi veren 8 farklı modül bulunmaktadır. Ürün kategorileri için geçerli olan kuralların ana hatlarıyla belirlendiği modüller aşağıdaki gibidir:

 • Modül A
 • Modül B
 • Modül C
 • Modül D
 • Modül E
 • Modül F
 • Modül G
 • Modül H

Yukarıdaki 8 farklı modül, iç üretim kontrolünden ürün/birim doğrulama ve tam kalite güvencesi gibi farklı açılardan uygunluk değerlendirme işlemini hayata geçirir. Bu modüller kapsamında ürün tasarımı, üretimi ve işletimi gibi farklı aşamalar vardır. Bu aşamalarda ürünlerin numuneleri güncel mevzuatları karşıladığının analizi yapılır. Bazı modül aşamalarında akredite bir kuruluşun onayı olması gerekebilir. Tüm işlemler AB temel gerekliliklerine uyumlu bir şekilde gerçekleşir.

CE işareti almak için ilgili direktiflere uygunluk değerlendirmesi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılır.

 • Risk analizi
 • Ürün testi
 • Görsel inceleme
 • Ürün etiketi

Bu aşamada her ürünün birçok farklı yönü titizlikle kontrolden geçirilir. Üretim kalite sistemlerinin değerlendirilmesi ile uygunluk doğrulanırsa ürün testlerden başarıyla geçmiş demektir.

4.Adım: Teknik dokümantasyonların oluşturulması ve saklanması

CE direktiflerinin önemli bir yükümlülüğü, ilgili belgelerin saklanmasıdır. Üreticilerin CE belgesi alma konusunda attıkları adımların her birini dosya haline dönüştürüp saklaması gerekmektedir. Eğer aksi belirtilmedikçe ürünün üretildiği tarihten itibaren tüm dokumanlar minimum 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu bilgilerin saklanma amacı, icra makamlarının talebi üzerinedir.

Üreticiler, istendiği takdirde ilgili dokümanlarını yetkili birimlere sunmakla görevlidir. Özellikle de ürünler modifiye olduğunda ya da yeni bir işlemden geçtiğinde dokumanlar da yenilenmelidir. Bu dokümanlarda kullanım kılavuzu gibi bilgiler ürünlerin satıldığı ülkenin resmi dili olabilir. Fakat teknik bilgiler, AB içinde yer alan herhangi bir ülkenin resmi dili olmak zorundadır.

5.Adım: Uyumluluk bildirimi ve CE işaretinin eklenmesi

Üreticiler, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ürünlerinin geçerli anlayışa uyumlu olduğunu belirtmelidir. Bu açıklamayı sorumluluk sahibi olarak yaparlar. Bu ifadelerin yer aldığı belge, Uygunluk Beyanı olarak bilinir. Bu beyan, üreticilerin en temel sorumlulukları arasındadır. Aynı zamanda de CE belgesi almak isteyen üreticiler/şirketler için yasal bir mecburiyettir.

AB yetkili makamlara sunulan beyanname, tek sayfalık aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir metindir:

 • Sorumlu kişi
 • Ürün adı
 • Ürünün uyumlu olduğu direktif
 • Kullanılan standartlar
 • Test sonuçlarına nasıl ulaşılacağı

CE işareti, ürünün genel uygunluk kriterlerine uyduğundan emin olunana kadar ürünlere eklenmez. Bu yüzden değerlendirme ve son testlerin de başarıyla geçilmesi beklenir. Ce işaretinde bulunan kimlik numaraları, kaç tane direktife uyumlu olduğuna göre değişir. Bununla birlikte ihtiyaç görülüyorsa onayı yapan kuruluşun adı da CE belgesinde yer alır.

Tüm test aşamalarını geçen ürünler, CE işaretini ürünlerinde bulundurmaya hak kazanır. Bu işaret ürünlerin üzerine okunaklı bir şekilde iliştirilmelidir. Görünür ve okunabilir olma esas şarttır. Bu konuya uyum göstererek ürünlerin altına, üzerine vb. gibi bir yüzeyine eklenebilir.

CE İşareti: Bir Sembolden Daha Fazlası…

CE işareti, yalnızca bir sembol değildir. Etkisi son derece kuvvetli ve önemlidir. Pazar payını genişletmek ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyen birçok işletme ve firma tarafından tercih edilmektedir. CE belgesi alma konusunda yapılması gereken direktiflere uyum sağlamaktır. Koşulları yerine getiren işletme ve üreticiler, CE belgesine sahip olarak marka imajını güçlendirebilir.

Bu yazımızda CE belgesi nasıl alınır sorusuna cevap verdik. Sürecin nasıl işlediğini bilmek, zaman ve kaynak yönetimi konusunda tasarruf etme imkanı verir. Buna ek olarak CE belgesi alma hususunda karşılaşacağınız aşamalar hakkında fikir sahibi olmanız, hazırlık aşamasını daha hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar. Siz de bu adımları takip ederek CE belgesine sahip olabilir ve hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.