CE Belgesi

CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (European Economic Area) satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir sertifika işaretidir.

ce belgesi nedir

CE İşareti Nedir?

CE işareti, 1985 yılında Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanmıştır. Conformite Europeenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE işareti, ürünlerin teknik alt yapılarına ilişkin mevzuatı genelleştirerek ürünlerin denetleme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında satılmak için üretilen ürünlerde de kullanılabilir.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

CE, 1985’ten bu yana imalatçının ya da ithalatçının üretim yeri neresi olursa olsun, ürünün geçerli olan AB mevzuatlarına uygun olduğunu belirtir. CE işaretine sahip olan ürünler, tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlar.

CE belgesi, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermediğini ve çevreye zararının olmadığını ispatlar.

CE Yönetmelikleri ile ilgili şuradaki yazımıza göz atmanızı öneririz.

Ayrıca CE Yönetmeliği ile ilgili ek olarak şuradaki resmi gazete kaynağına ve sağlık ile ilgili şuradaki kaynağa göz atabilirsiniz.

CE işareti alan başlıca ürün grupları şunlardır:

 • Makine ve İnşaat Malzemeleri
 • Tıbbi Cihazlar
 • Kişisel Korunma Donanımları
 • Oyuncaklar
 • Kablo Üzerinde Hareket Eden Yolcu Taşıma Araçları
 • Terminal Cihazları
 • Endüstriyel Sıcak Su Kazanları

CE İşaretinin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgilisi Var Mıdır?

CE işareti, işletme ve organizasyonların kaliteli yönetim sistemleri ile ilgili olan bir belge değildir. CE işareti, ürünlerin AB Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Avrupa standartlarına uygun olarak üretildiğini beyan eder. Dolayısıyla CE belgesi, organizasyonların Kalite Yönetim Sistemi ile ilgisi olmasa da işletmelerin güvenilirliğini ve kalitesini gözler önüne serer.

CE Belgesi Avantajları

CE işareti / belgesine sahip bir işletme şu avantajlara sahip olur;

 • Ürün ve hizmetinin sağlığa zararlı olmadığını beyan eder.
 • İnsan, hayvan ve bitki sağlığını gözeterek çalışmalarını sürdürür.
 • Yaptığı çalışmalarda çevreye zarar vermediğini ortaya koyar.
 • Ambalaj, etiket ve emniyet ile ilgili standartlara uyulduğunu gösterir.
 • Ürün özelliklerinin taşıdığı riskleri minimize eder.
 • Sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin piyasada dolaşmasını engeller.
 • Avrupa Birliği tarafından yayınlanan yeni yaklaşım direktifleri’ne uygun bir üretim gerçekleştirir.
 • Ürünlerinin AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar.
 • Yurt dışına açılarak iş hacmini genişletir.
 • Verdiği güvenli hizmetle sektörde en fazla tercih edilen markalardan biri haline gelir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Bazı ürünlerin AB pazarında satılması için CE işareti taşıması zorunludur. Bu nedenle yasal ve güvenilir bir şekilde Avrupa’da ürün satışı yapmak için CE belgesine ihtiyaç vardır. Peki, CE belgesi nasıl alınır?

Ürünlerin tüm mevzuatlara uygunluğunu beyan etme görevi ürünü üreten işletmelere/firmalara aittir. Bu işareti ürünlerine eklemek isteyen firmaların herhangi bir lisans başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak işletmeler aşağıdaki prosedürleri uygulamalıdır:

 • AB kapsamına giren tüm ilgili gerekliliklere uygunluğu sağlamak
 • Belge alımı için onaylı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alıp almamaya karar vermek (her işletme CE belge başvurusunda bulunmak için gerekli olan hazırlık sürecini kendi yerine getirebilir. Buna ek olarak profesyonel bir danışmanlık kuruluşu ile işbirliğine gidebilir)
 • Belge alımı için uygunluğu belgeleyen teknik dosya hazırlamak
 • AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak

En basit ifadeyle CE belgesi nasıl alınır bu maddelerdeki gibi cevap verebiliriz. Ancak belge alındıktan sonra yetkili merciler, belgeyi ürünlerine koymaya hak kazanan işletmelerden ek belge talebinde bulunabilir. Bu bakımdan belgenizi aldıktan sonra işletmeler istendiği takdirde evrak ve belge işlemlerine devam edebilir.

CE işaretleme sistemi almak isteyen bir kurum/kuruluş öncelikle;

 1. Ürünlerinin CE işaretine sahip olması gerekip gerekmediğini araştırmalıdır.
 2. Ürünlerin ilgili risk seviyesine göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini seçmelidir.
 3. Prosedür seçimini tamamladıktan sonra yönetmelikleri uygulamaya başlamalıdır.
 4. Son olarak, bu basamakları yerine getiren kurum/kuruluşlar, sertifikalandırma prosedürlerinde yer alan onaylanmış kurumlar tarafından CE belgesi almaya hak kazanır.

Bu süreçte CE belgesi almak isteyen işletmelerin geçeceği aşamaları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 1. Uygulanabilir direktifleri tanımlamak
 2. Direktiflerin gerekliliklerini belirlemek
 3. Yönetmeliğe uygun bir rota belirlemek
 4. Ürünlerin uygunluğunu değerlendirmek
 5. Teknik dokümantasyonları düzenlemek
 6. Akredite kurumlara başvuruda bulunmak

Bu aşamaları başarıyla tamamlayan işletmeler, CE belgesine sahip olabilir. Tüm bu aşamaları yerine getirmek, planlı bir program yapmayı gerektirir.

Teknik Dokümantasyon Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermeli?

Ab ürün yönetmeliğine göre CE belgesi almak isteyen işletmeler, ürünlerinin ilgili mevzuatlara uygunluğunu dile getirecek dosya hazırlamalıdır.

teknik dökümantasyon

Teknik bilgilerden oluşan bu dosya, en az 10 sene saklanmalıdır. Bu dosyanın önemi, sadece ürünlerine CE işaretini ekleyecek olan işletmeler için geçerli değildir. Çünkü hazırlanan bu teknik dosya, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde kalite yönetim sisteminin önemli bir parçası haline gelebilir.

Teknik dosyada bulunması gerekenler şunlardır:

 • Ürünün tanımı
 • Kullanım amacı
 • Dizayn ve üretimi ile ilgili teknik bilgiler

Bu maddeler ürünlerin bağlı olduğu mevzuatlara göre değişim gösterebilir.

CE Belgesi Alırken Bağımsız Bir Değerlendirmeye İhtiyaç Var Mı?

En çok sorulan sorulardan biri CE belgesi alırken “onaylı bir kurumun ürünlerimi kontrol etmesi gerekiyor mu” sorusudur. Bu konuda yapmanız gereken ürününüzün onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilip edilmediğini öğrenmelisinizdir. Bu bilgiyi öğrenmek için ürünlerinizin bağlı olduğu mevzuatlara göz atmanız yeterlidir.

Eğer onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmeniz gerekiyorsa;

 • CE işareti aldıktan sonra ürünlerinize onaylı kuruluşun kimlik numarasını da eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ürününüzde hem CE işareti hem de kuruluşun kimlik numarası gözükmelidir. Ürününüzü onaylayabilecek bir kurum bulmak için Nando https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ veri tabanını kullanabilirsiniz.

Eğer CE belgesi almak için yetkili bir kurum tarafından onay almanız gerekmiyorsa;

 • Yasal standartlara ve mevzuatlara uygunluğu kendiniz değerlendirmelisiniz. Bu noktada olası riskleri önceden belirlemeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Eğer konuya yeteri kadar hakim değilseniz, danışmanlık firmalarından yardım alabilirsiniz.

CE Belgesi Uygunluk Değerlendirmesi Ücretli Mi?

Bir üretici olarak uygunluk değerlendirmesini kendiniz gerçekleştirirseniz, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ücret ödemeniz gereken durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Danışmanlık firması ile işbirliğine giderseniz
 • Ürününüz için geçerli olan AB mevzuatları doğrultusunda onaylanmış bir kuruluş tarafından bağımsız değerlendirmeyi gerektiriyorsa

Yukarıdaki durumlarda sağlanan hizmet için onaylı kurumlara belli bir ücret ödemeniz gerekir. Ödeyeceğiniz ücret, ürününüz için hangi sertifika prosedürünün geçerli olduğuna göre değişir.

CE İşareti Uygunluk Beyanı Ne Kadar Süre ile Geçerlidir?

Uygunluk Beyanı, ürünün temel güvenlik gereklilikleri belirlendikten sonra belirsiz bir süre için geçerlidir. Mevzuatlar ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmadığı takdirde geçerlilik durumu korunur. Kullanımda olan ürünlerin bazı özelliklerinde değişiklik yapılabilir.

ce belgesi

Örneğin ürün yönetmeliğinin işleyişi, ürünün asıl amacı ve kullanım alanı değişebilir. Bu tarz değişikliklerde dolaşımda olan ürünler, yeni yönetmeliklere göre değerlendirilir. Bu tür değişiklikler meydana geldiğinde, ürünün önceki sertifikasyonu geçersiz olabilir. Böyle bir durumda direktiflere ve standartlara uygun olarak yeni bir AB Uygunluk Beyanı hazırlanması gerekecektir.

CE Belgesi Almak Ne Kadar Sürer?

Ortalama olarak, sertifikasyon süreci tek bir ürün için altı ila sekiz hafta sürer. Ancak bu süre sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde devam etmesi durumunda geçerlidir. Belgeleme işleminin ne kadar süreceğini etkileyen ana faktörler:

 • Test sonuçları
 • Uygunluk değerlendirme süresi
 • Ürün özelliği
 • Teknik belgelerin ne kadar sürede temin edildiği

Ek bilgi olarak CE belgesi nedir ile ilgili şu videoyu izleyebilir ve şu kaynağa göz atabilirsiniz.

CE Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti veren özel kuruluşlara müracaat ederek CE belgesine sahip olunabilir. Bazı işletmeler bu belgeye sahip olma konusunda profesyonel bir yardım talep edebilir.

Gerekli zamanı ve teknik bilgisi olmayan işletmelerin belge/sertifika alma konusunda profesyonel yardım almaları önerilir.

CE Belgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

CE sertifikasının geçerli olduğu 23 adet ürün grupları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 2. Alçak Gerilim Cihazları San. ve Tic. Bakanlığı
 3. Asansörler San. ve Tic. Bakanlığı
 4. Basınçlı kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 5. Basit Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 6. Dondurucular San. ve Tic. Bakanlığı
 7. Elektromanyetik uyumluluk Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 8. Florsan lambalarda enerji etkinliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 9. Gaz yakan aletler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 10. Makineler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 11. Otomatik olmayan tartı aletleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 12. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 13. Sıcak su kazanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 14. Sivil kullanım için patlayıcılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 15. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 16. In vitro tıbbi tanı cihazları Sağlık Bakanlığı
 17. Oyuncaklar Sağlık Bakanlığı
 18. Tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
 19. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
 20. Gezi amaçlı tekneler Denizcilik Müsteşarlığı
 21. İnşaat malzemeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 22. Kişisel korunma donanımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 23. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Telekomünikasyon Kurumu

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanında ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren sertifikadır.

CE, kesinlikle TSE belgesi yerine geçmez.

Şuradaki CE işareti örneğine göz atabilirsiniz:

ce işareti örnek

belge örneği

Ce işaretinin bulunması zorunlu olduğu ürünler, bu işareti mutlaka taşımalıdır. Zira katılımcı ülkelerin pazarında satışa sunulamaz. Satışa sunulması, yasal merciler ve anlaşmalar tarafından yasaklanmıştır. Eğer bir ürün, Ce işareti taşıması gerektiği halde bu işareti taşımıyorsa çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalır. Yaptırımlar, yükümlülüğü yerine getirmeme tekrarına göre değişiklik gösterir. Yaptırımlar, 5.000 Euro para cezasından hüküm giymeye kadar değişebilir.