CE Belgesi Çevirisi Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Şirketlerin popülaritesi yüksek pazarlarda ürünlerini satışa çıkarmaları için birtakım gereklilikleri yerine getirmeleri gerekiyor. CE Belgesi tam da böyle bir gereklilik olarak karşımıza çıkmakta. Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer almak isteyen firmaların ürünlerine CE Belgesi eklemeleri bir zorunluluktur.

ce belgesi çevirisi

Fakat CE Belgesi, uluslararası bir etkiye sahip olduğu için Türkçe dışında farklı bir dille yazılmış olabilir. Farklı bir dilde yazılması da belgeyi alan üreticiler için anlam karışıklığına yol açabilir. Ancak ithalat ve ihracat konusunda son derece önemli bir belge olduğu için CE Belgesi direktiflerinin net olarak anlaşılması şarttır. İşte CE Belgesinin %100 doğru bir şekilde tercüme edilmesinin önemi bu noktada karşımıza çıkar.

Bu yazıda CE Belgesi çeviri hizmetlerinin tam olarak ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Konuya girmeden önce, kısaca CE Belgesi hakkında bilgi verelim.

Kısaca CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi, Conformite Europeene kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir uygunluk belgesidir. Fransızca olan bu kelime Türkçeye çevrildiğinde ‘Avrupa Uygunluğu’ ve ‘Avrupa için uygundur’ ifadeleri ile karşılaşırız. CE Belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı içinde satışa sunulan ürünler için gerekli bir belgedir. Ancak bu belgenin bir kalite uygunluk belgesi olmadığını belirtelim. Yalnızca Avrupa pazarında ürünlerin satışa çıkması için gereklidir.

CE Belgesi, ürünlerin Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı ile Çevre Koruma Mevzuatı yönergelerine uygun olarak piyasaya sunulduğunun göstergesidir.

CE Belgesi Çevirileri Nasıl Olmalıdır?

CE Belgesi, üretici firmalar için son derece önemli bir sertifikadır. Bu nedenle belge üzerinde yazan ve bulunan her bir ayrıntıya önem vermek gerekmektedir. Aynı hassasiyet, farklı bir dilde yazılmış belgenin tercümesinde de geçerlidir. Zira yanlış çevrilen bir cümle, firma için zaman ve para kaybı anlamına gelebilir. Ayrıca teknik terimlerin yanlış çevrilmesi de önemli zararlar doğurabilir. Peki, Ce belge çevirisi nasıl olmalıdır? İşte detaylar:

 • Belge üzerindeki tüm teknik terimler doğru bir şekilde çevrilmelidir.
 • Rakamlar eksiksiz bir şekilde tercüme içine eklenmelidir.
 • Boşluklar gözden kaçırılmamalıdır.

CE Belgesi, üzerinde yazılı olan yabancı dilin inceliklerine hakim olan çevirmenler tarafından tercüme edilmelidir. Çünkü ufak bir çeviri hatası dahi firma için olumsuz durumlar yaratabilir. Bu nedenle çeviri aşamasındaki her süreç büyük bir titizlikle yerine getirilmelidir.

CE Belgelendirme Direktifleri Nelerdir?

CE Belgesi, bir ürünün standartlara uygun olduğunu beyan eder. Bu belgeye sahip bir ürün, standart güvencesinde üretildiğini mevzuatlar nezdinde kanıtlar. Bu mevzuatlar Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Direktiflere uygunluk anlamında ise herhangi bir zorunluluk yoktur. CE Belgesini almak ve belgenin direktiflerini uyum sağlamak, tamamen üretici firmaların inisiyatifindedir. CE Belgesi direktiflerine verebileceğimiz örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Telsiz ekipmanları direktifi (RED) = 2014/53 / EU
 • Tıbbi cihazlar direktifi (MDD) = 2007/47 / EC
 • Düşük voltaj direktifi (LVD) = 2014/35 / EU
 • Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC) = 2014/30 / EU
 • Otomatik olmayan tartı aletleri direktifi (NAWI) = 2014/31 / EU
 • Asansörler güvenlik bileşenleri direktifi (LIFTS) = 2014/33 / EU

Yukarıdaki gibi her firmanın uyumluluk göstermek durumunda olduğu direktifler farklılık gösterir. Firmalar, faaliyet gösterdikleri alana göre belge gerekliliklerine uyum sağlamalıdır.

Yeni Yaklaşım Yönergesi Nedir?

Yeni Yaklaşım Yönergesi, CE Belgesine sahip olan firmaları bağlayan bir standart anlayışıdır. Bu anlayış, ürünlerin Avrupa pazarında güvenli bir şekilde dolaşımda olmaları için standart haline getirilmiştir. Yeni yaklaşım yönergesi anlayışı kapsamında ürünlerin tasarımından işlevselliğine kadar geniş ölçekli kriterler yer alır. Tüketicilere kullanım rahatlığı vermesi ve sağlığı tehdit etmemesi üzerinde önemle durulur. Yeni Yaklaşım Direktifi, temel olarak aşağıdaki maddelere dayanır:

 • Yasal düzenlemelere uygunluk
 • Teknolojiyi kullanma
 • Bilgi ve analiz
 • Standartlara uyum sağlamak
 • Temel gereksinimleri karşılama

CE Belgesi yönergeleri, üretici firmanın risk ve fırsatları görmesini sağlar. Aynı zamanda da insan ve çevre sağlığını da koruma altına alma amacına sahiptir. CE Belgesi yönergeleri, hem firmaların Pazar hacmini artırma imkanı verir hem de tüketicilerin sağlıklı bir şekilde ürün kullanımını destekler.

CE Belgesi Neden Önemlidir, Avantajları Neler?

CE Belgesi, üretici firmaların yurt dışı pazarında boy göstermeleri için son derece önemlidir. Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürünlerini satışa sunmak isteyen firmalar, CE Belgesine sahip olmalıdır. Dolayısıyla CE Belgesi demek, daha çok tanınırlık ve daha çok satış anlamına gelir.

Herhangi bir firmanın pazardaki payını artırması için güven vermesi gerekmektedir. Güven vermenin en pratik yöntemi ise pazarın şart koyduğu gereksinimleri karşılamaktır. İşte CE Belgesi, tüketicilere güven veren son derece önemli ve resmi bir belgedir. Yasal mevzuatlara uygun bir şekilde üretim yaptığını belli etmek isteyen her firma, CE Belgesi sahibi olarak bu amacını gerçekleştirebilir. CE Belgesine sahip bir firmanın elde edeceği avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Prestijini artırır ve pazarda daha çok tercih edilir.
 • Sağlığa uygun ürünler sunduğunu ispatlar.
 • Müşteri memnuniyetini sağlar.
 • İş ortaklarını ve tüketicilere güven verir.
 • Kısa ve uzun vadede satışlarını artırır.

CE Belgesinin en önemli avantajlarından biri de tüketicileri her zaman sağlıklı ve kaliteli ürün kullanmaya teşvik etmesidir. Böylece hem insan sağlığı hem de çevre bilinci zarar görmeden ticari faaliyetlerin tamamlanması gerçekleşir.

CE İşareti Nasıl Alınır?

CE İşareti / Belgesi almak için Avrupa regülasyonu kapsamında akredite olan kuruluşlara başvurmak gerekir. Eğer üreticiler CE Belgesini düşük riskli sınıfa giren ürünleri için alacaksa, ilgili beyannameyi kendileri hazırlayabilir. Fakat CE Belgesi yüksek riskli ürün sınıfları için gerekiyorsa üreticinin hazırladığı beyanname yeterli değildir. Yüksek riskli ürünler için CE Belgesini almak, yetkili kurumun incelemesi neticesinde geçerli bir durumdur. İncelemeyi yapacak olan kurumun akredite olmasının yanı sıra tarafsız olması gerekmektedir. Tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygunluğunu beyan eden kurumlar, firmaların ce belgelerini takdim edebilir.

Gerekli prosedürlerin uygunluk sürecinin tamamlanması ile alınan ce belgeleri, ürünlere doğru şekilde yerleştirilmelidir. Nasıl yerleştirileceği ilgili mevzuatlarda net bir biçimde açıklanmıştır. Dolayısıyla CE Belgesi alan firmalar, ürünlerini yönergelerde belirtildiği gibi yerleştirmelidir. CE Belgesi alma konusunda danışmanlık firmaları, belge alım sürecinden belge yerleştirme aşamasına kadar farklı konularda profesyonel destek verir. İsteyen üreticiler danışmanlık firmalarından konuyla ilgili bilgi alabilir.

Neden Tecrübeli Bir Danışmanlık Şirketi İle Çalışmalısınız?

CE Belgesi, ilgili yönetmeliklere uyum sağlamayı zorunlu hale getiren hassas bir dokümandır. Bu nedenle belge temini ile ilgili her süreç titizlikle değerlendirilmelidir. Danışmanlık firmaları, belge alım sürecinde belge alacak firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda profesyonel yardım sunarlar. Bu bakımdan CE Belgesini alacak firmalar, sürece daha iyi hazırlık yapma şansı yakalamış olurlar.

Danışmanlık firmalarının bir diğer rolü ise belge tercümesi konusundadır. CE Belgesi, farklı bir dilde yazılmış olabilir ve teknik terimler içeriyor olabilir. Bu teknik terimlerin en anlama geldiği net bir şekilde bilinmelidir. Aksi takdirde firmalar, CE Belgesi gerekliliklerini yerine getiremeyebilir. Böyle bir durum da firmaların ilgili pazarda ihracat ve ithalat vb. faaliyetlerine zarar verir.

Tecrübeli ve profesyonel bir danışmanlık şirketi, firmaların belge alma süreçlerinde oldukça önemli avantajlar sunar. Firmalar, hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf ederek daha rahat bir şekilde belge alımlarını tamamlayabilir. Dolayısıyla tecrübeli ve onaylı danışmanlık büroları, hem çeviri faaliyetlerinde hem de gerekli kriterleri sağlama konusunda CE Belgesi alacak firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılar. Siz de tecrübeli bir danışmanlık şirketinden yardım alarak belge alma sürecinizi daha pratik hale getirebilirsiniz.