Bilinmeyen Yönleriyle CE Belgesi Ve Artıları

Avrupa pazarında faaliyet gösteren ürün üreticileri, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uymakla yükümlüdür. Yeni Yaklaşım Direktifleri, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki ülkelerin ticaret yapmalarını kolaylaştıran ve problemleri yok eden birtakım yönergelerden oluşur. Üretici firmalar, bu yönergelere uyumlu oldukları takdirde AB pazarında tecimsel faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilir.

ce belge

İthalatçı firmalar, ürünlerin tüm koşullara uygunluğunu kontrol etmelidir ve sağlık konusunda da güven verdiğini kanıtlamalıdır. Bu konuda firmaların en büyük yardımcılarından biri CE Belgesi’dir. CE Belgesi, ürünü piyasaya sorunsuz bir şekilde sürmenin en verimli yöntemlerinden biridir. CE Belgesi / işareti, işletmelerin/üreticilerin tüketicilere güven verme konusunda da ana unsurlar arasında yer alır.

CE Belgesi Nedir?

Yönetmeliklere göre 1985 yılından itibaren AB pazarında dolaşımda olan ürünlerin CE işareti sertifikasına sahip olmalıdır. Conformite Europeenne sözcüklerinin kısaltımı olan CE işareti, Avrupa Mevzuatına Uygunluk manasına gelen bir tabirdir. Bu tabir, bir ürünün Avrupa Birliği kapsamında satışa uygun nitelikler taşıdığının nişanesidir. Çünkü AB’de bazı ürünlerin piyasada dolaşımda olmaları için AB direktifleri gereksinimlerini karşılaması şarttır. İşte CE işareti, üretici ve firmalara serbestçe ticaret yapmalarına imkan veren bir belgedir.

Avrupa Birliği’ne üye devletlerin her birinin tecimsel faaliyetlerle ilgili yasaları ve düzenlemeleri vardır. Bu yetki farklılıkları, üreticilerin ürünlerini muhtelif ülkelerde pazarlamalarını zorlaştırır. CE işareti gereksinimleri, Avrupa Birliği'ne ihraç edilen malların % 50'si kadarını etkileme imkanına sahiptir. Pazarda dolaşımda olan ürünlerin beyan süreci ise ürünün niteliğine göre farklılık gösterir. Örneğin bazı ürünler yalnızca üreticinin ürünlerini test etmesi için fabrika üretim kalite kontrol sürecine dayanan öz beyan aşamasını gerektirebilir.

CE Belgesi direktifi, AB’ye üye ülkelerin nihai bir sonuç elde etmelerini sağlayan ve AB tarafından işleme konan yasal prosedürleri tanımlar. Direktiflerin en önemli özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Üye devletlerin nihai sonuca nasıl ulaşacağını belirler.
 • Düzenlemelere uyum sağlamak için zorunluluk yoktur.
 • Önceden önlem alma şartı getirmez.
 • Yönetmeliklerin benimsenmesi için serbestlik sağlar.
 • Ürünlerin pazarda dolaşımı için bir dizi yasal prosedürlere bağlı kalınır.

Direktifler, Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürün ticareti için çevre ve tüketicinin korunmasına yönelik mühim kriterlere yön verir. Direktifleri bir başlangıç ​​noktası olarak görebiliriz. Üreticiler, ürünlerine uyumlaştırılmış standartları uyguladıklarında, zorunlu olmasa bile bir dizi avantajın farkına varırlar:

 • Ürünle ilgili olduğu için güvenlik için en iyi uygulamaları gerçekleştirir.
 • Direktifleri somut hale getirir.
 • Direktiflerin gerekliliklerini uygulayarak bir uygunluk prosedürü oluşturur.

Direktifler, gerekliliklerinin üründe benimsenmesi ve şirketlerin yasal ispat yükü birikimine sahip olmalarını sağlar.

CE Belgesinin Amacı Nedir?

CE işaretinin temel gayesi, AB içinde ürünlerin serbest ticaretine yardımcı olmaktır. Bunu yaparken önemli bir ihtiyacı da karşılar; üye ülkeler arasındaki fiziksel sınırların etkisini de en aza indirir. CE işaretlemesinin bir başka hedefi ise ticaret yapan şirketlerin genel standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır.

Bu standartlar güvenlik, sağlık ve çevre için uyum sağlanması gereken temel kriterler oluşturur. EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) içinde uyulması gereken bu kriterler, işyerleri ve şirketlerin olduğu kadar kamu çıkarlarının korunması için de son derece önemlidir. Ce işaretleme gerekliliklerini ihtiva eden 20’den fazla direktif bulunmaktadır. Üye devletler, bu direktif gerekliliklerin kendi ulusal düzenleyici yapılarına dahil edilmesini taahhüt etmiştir.

CE Belgesinin Artıları Nelerdir?

CE Belgesi’nin işletme ve üreticiler için birbirinden farklı avantajları olduğundan söz edebiliriz. Bu avantajları ise aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

 • Ürün için risk analizi yapar:

CE Belgesi nin en önemli avantajlarından biridir. Bu analiz ürünlerin tehlikelerini ortadan kaldırır. Tehditlerin varlığı önceden tespit edilir; insan, hayvan, ürün veya çevreye yönelik risklerin kapsamları belirlenir. Ürün üreticisi riski en aza indirmek için hangi çözümleri uygulayacağını bilir.

 • Ürünün nasıl kullanılacağını açıklar:

Bir ürünün nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir. Üründen maksimum verim almak için birtakım talimatlara ihtiyaç duyulabilir. CE Belgesi ne sahip ürünler, bu konuda kullanıcıların ihtiyaçlarını bir hayli karşılar. Kullanım kılavuzu ile gelen Ce belgeli ürünler, aynı zamanda kullanıcıların yapmamaları gereken davranışları da belirtir. Kullanım kılavuzu, aynı zamanda basit kontrol ve bakım talimatları da içerir.

 • Uygunluk beyanı ile güven verir:

EEA üreticileri, yasalara uyumlu bir şekilde ürünlerini geliştirmelidir. Üretici ve ithalatçılar, piyasaya çıkardıkları malları ile yasal açıdan sorun yaşamamalıdır. CE Belgesi, bu problemi ortadan kaldırır; ürünlerin belirli direktifleri ve düzenlemeleri taşıdığını beyan eder. CE işareti, ürünleri içeren çok sayıda yargı yetkisi yönetmeliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır. Ek olarak, tüketiciler ve son kullanıcılar için hasar taleplerini ve sigorta primlerini azaltan başka bir güvenlik düzeyi de eklenmiş olur.

 • Teknik belgeleri hazırlar:

CE Belgesi /işareti, gerekli belgeler, bir tasarım verisi, çizim, hesaplama ve test raporunun birleştirilmesini de içerir. Teknik belgeler, ürünün geçerli direktiflere de ana hatlarıyla belirtilen ilkelere uyum sağladığını gösterir.

 • Avrupa pazarına açılmanızı sağlar:

Birçok işletmenin CE işaretine sahip olmak istemelerinin nedenlerinden biri, Avrupa Ekonomik Alanı pazarına erişim kazanma becerisidir. Bu konu, birçok işletmenin hedeflerini gerçekleştirmek istemeleri ile ilgilidir. Aynı zamanda da her işletmenin kalıcılığını sağlama konusunda da büyük bir etki taşır. Uluslararası bir işletme olarak faaliyet göstermek, her profesyonelin en büyük hedeflerinden biridir. CE işareti ise bu hususta üretici ve firmaların işini kolaylaştırmaktadır. Eğer sizin de ürününüzde Avrupa ürün direktifleri kuralları uygulanıyorsa, CE işaretine sahip olarak Avrupa pazarına açılabilirsiniz.

 • Piyasaya uyum sağlamayı kolaylaştırır:

Üreticilerin güvenle ve yasalara uyumlu bir şekilde hizmet vermeleri için bağlı olmaları gereken standartlar fazla olabilir. Bu konuda her ülke kendi ilkelerine göre farklı mevzuatlar çıkarabilir. Fakat CE Belgesi, tüm mevzuatlara uygunluğu bir kerede sağlama imkanı verir. Ce işareti, ürünlerin tasarım ve üretim kurallarına uyması için farklı yasa ve yönetmeliklerle uğraşma zorunluluğunu ortadan kaldırır. EEA içinde ticari faaliyetler için yalnızca CE Belgesi yönetmeliklerine uyum sağlamak yeterlidir.

 • Kullanıcılara güven verir:

CE işaretine sahip olan ürünler, kullanıcıların endişesini giderir. Ürünlerin içinde bulunan kullanım talimatlarından potansiyel risklere kadar ürünle ilgili bilinmesi gerekenleri kullanıcılara aktarır. Bu da kullanıcıya ürünün nasıl kullanılması gerektiğini açıkça ifade eder. Böylece kullanıcılar, Ce işaretine sahip olan ürünlere yönelir.

 • Şirket imajını güçlendirir:

Kullanıcıya güven veren ürünler, müşteri memnuniyeti oluşturur. Kullanıcılar, bu ürünleri üreten şirketlere daha çok güvenir. Böylelikle CE sertifikası, üreticilerin/firmaların ürünlerini güvenle satmalarına yardımcı olur. Bu işletmeler de verdikleri güven ile kullanıcıların olumlu düşüncelerini arkalarına alarak kurumsal imajlarını güçlendirir.

 • Değişimlere uyum sağlama imkanı verir

Bazen direktifler mevcut üye devlet yasalarını, talimat ve düzenlemelerini aşabilir. Bazı durumlarda, tecimsel faaliyetlere devam etmek veya EEA pazarına girmek için tasarım veya üretim sürecini değiştirmeniz gerekecektir. CE Belgesi, yeni düzenleme ve değişimleri içinde barındırır. Böylece üreticilerin uymaları gereken mevzuatları kalıcı hale getirir. Üreticiler de CE Belgesi ne sahip olduklarında uyumluluk için sürekli olarak yeni çare aramaktan kurtulmuş olurlar.

 • Maliyetleri azaltır:

Yasal değişikliklere bağlı olarak, ürün sertifikasyonunu almak ve gerekli testleri yapmak için ek maliyetlere maruz kalabilirsiniz. Ancak CE Belgesi, tek bir belge ile hem uyumluluk sorununa çözüm bulur hem de bu süreçteki maliyetleri düşürür.

Diğer yandan her üretici, gereksinimleri uygulamak için gerekli direktifleri ve nüansları anlamalıdır. Direktifler tutarlı bir şekilde değiştiği ve ekseriyetle yoruma tabi olduğu için birçok işletme bu yönü kafa karıştırıcı bulmaktadır. Fakat CE Belgesi bu konuda işletmelere açık ve anlaşılır yönergeler sunar.

Ne Tür Ürünlerde CE İşareti Gereklidir?

CE işareti, AEA’daki pazarda satışa ve hizmete açılan ürünlerle ilgilidir. Tüm direktifler ve yönetmelikler yürürlükte olsa bile, üreticilerin hangi CE işaretleme direktiflerinin geçerli olduğunu anlamak için ürünün bağlı olduğu yönetmeliğe göz atmaları gerekir.

Bir ürünün CE sertifikalı olması gerekip gerekmediğini öğrenmek için üreticiler, hangi direktiflerin ürünleri etkileyeceğini belirlemelidir. Ancak bazı ürün grupları için CE işareti taşıma zorunluğundan bahsetmek mümkündür. CE işareti taşıma zorunluluğu olan ürünlerin girdiği sınıf ve kategoriler aşağıdaki gibidir:

 • Yapı Ürünleri: Bu kategori, binalar ve altyapı (inşaat mühendisliği) dahil herhangi bir inşaat işine kalıcı olarak dahil edilmek üzere üretilmiş ürünleri içerir.
 • Elektromanyetik Uyumluluk: Bu kategori, elektromanyetik sorunlara neden olabilecek veya performansı bu tür bir bozulmadan etkilenebilecek tüm elektronik aletleri, ekipmanı ve aparatları içerir.
 • Gazlı Cihazlar: Gaz veya diğer yakıtları yakan ısıtma, pişirme, aydınlatma, soğutma veya yıkama için kullanılan cihazları kapsar. Bu gereklilik, su ısısının 105 dereceyi geçmediği cihazlar veya endüstriyel işlevler için tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir.
 • Düşük Voltajlı Cihazlar: 50 ila 1000 ve 75 ila 1500 volt arasında voltaj oranına sahip elektrikli ekipmanlarda CE işareti bulunmalıdır.
 • Kişisel Koruyucu Ekipman: Bu sınıflandırma, güvenlik veya sağlık tehditlerine karşı koruma sağlayan ve kişisel kullanım için dizayn edilmiş cihazları içerir.
 • Basınçlı Ekipman: Basınçlı ekipman ve düzeneklerle ilgili direktif, 0,5 bar'dan daha yüksek bir iç basınca sahip aparatlara uygulanır. Bu kategori, kaplar, ısı eşanjörleri, basınçlı saklama kapları, endüstriyel aksesuarlar ile su kazanlarını içerir.
 • Basit Basınçlı Kaplar: Bu, alüminyum veya metalden imal edilen ve 30 bar veya daha az basınç altında nitrojen ve hava içeren cihazlara uygulanır. Aynı zamanda kompresör üniteleri için rezervuarların yanı sıra otomotiv ve raylı fren sistemlerini içerir.
 • Oyuncaklar: Genellikle 14 yaşın altındaki çocukların oynaması için üretilen çoğu oyuncak türleri bu kategoriye girer.

Yukarıdaki kategorilere ek olarak aşağıdaki ürün grupları da CE Belgesi taşımalıdır:

 • Kablo Üzerinde Hareket Eden Yolcu Taşıma Araçları
 • Makine ve İnşaat Malzemeleri
 • Tıbbi Cihazlar
 • Terminal Cihazları
 • Yüksek ve normal hızlı ray sistemleri

Özetle, yukarıda bahsettiğimiz ürün gruplarında üretim yapan işletme ve firmalar CE Belgesi ne sahip olarak Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürünlerini satışa sunabilir.

Uluslararası Prestij ve Kalite

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu için CE Belgelendirmesi zorunlu bir süreçtir. Piyasaya sürülecek olan ürünlerin son lansmanından önce kalite ve uygunluğunun doğrulanması önemlidir. Ayrıca, bir müşteriyi etkilemek ve satın almaya ikna etmek için de CE sertifikasının önemi büyüktür. Piyasanın gerektirdiği ihtiyaçlara ve yeni direktiflere uymak için birçok üreticinin CE sertifikası için başvuru yapması gerekmektedir. Diğer yandan CE Belgesi, Avrupa Birliği ülkelerine tedarik edilecek mamul ürünlere de uygulanabilir.

Dolayısıyla ürünlerin pazarda rahatça dolaşımda kalabilmeleri için Ce sertifikasına sahip olmanın değeri yüksektir. Bu sertifikaya sahip olmak, potansiyel faydalara çok daha kolay ulaşma imkanı verir. Avrupa Birliği ülkelerinin direktiflerine göre önceliklerini belirleyen üreticiler, CE Belgesi ile hedeflerini kısa ve uzun vadede daha rahat gerçekleştirebilir.